fbpx

Europaparlamentet kräver ett slut på rysk inblandning i Europa

Juridisk - maj 14, 2024

I förra veckan antog Europaparlamentet en icke-bindande resolution som uppmanar EU att införa nya åtgärder för att förhindra eventuell rysk inblandning i EU-politiken. Det är en uppmaning som är särskilt angelägen i dessa valtider: omröstningarna den 8 och 9 juni närmar sig med stormsteg, och deras betydelse är avgörande för hela Europa. För första gången skulle en högermajoritet kunna väljas, tack vare en betydande ökning i opinionsundersökningarna för både Ecr-partiet och Id, som skulle kunna söka en möjlig allians med People’s Group. Å andra sidan är socialdemokraterna, som har lett de europeiska institutionerna i årtionden, på tillbakagång. För första gången i praktiken skulle den europeiska högern kunna spela en dominerande roll i EU:s forum. Därför är risken för att Vladimir Putins Ryssland blandar sig i politiken och valet i juni mycket stor. Den ryske diktatorn skulle faktiskt kunna försöka monopolisera den europeiska politiska miljön och kanske gynna val av partier som är mer positiva till exempelvis den ryska invasionen av Ukraina. I resolutionen, som antogs med 429 röster för, 27 röster emot och 48 nedlagda röster, uppmanade parlamentet EU och alla medlemsländer att motverka eventuell rysk inblandning och tog sedan avstånd från anklagelser om att vissa ledamöter skulle ha fått betalt för att sprida rysk propaganda.

Förbättrade rutiner och samarbete

Men Ryssland är inte den enda risken. Europaparlamentet har faktiskt uppmanat alla medlemsländer att vara vaksamma mot eventuell inblandning från andra länder. Det finns en önskan om att förena krafterna, eftersom samarbete även på detta område är det bästa vapen som de västerländska demokratierna har till sitt förfogande: att förena Europeiska unionens och medlemsstaternas politik är den effektivaste metoden för att motverka utländsk inblandning, genom en strukturell och långsiktig strategi som syftar till att skydda användbarheten av grundläggande friheter i olika länder. Dessutom har Europaparlamentet föreslagit att de olika EU-länderna ska stärka de interna säkerhetsrutinerna, särskilt genom att förstärka de interna utrednings- och sanktionssystemen för att bedöma eventuell utländsk inblandning. Ledamöterna har därför särskilt efterlyst ett särskilt förfarande för politiker och personal vid EU-institutionerna: obligatorisk säkerhetsutbildning, följt av lämplig säkerhetsprövning och slutligen ökad kontroll av personalen.

Sanktioner mot medier som ägnar sig åt pro-rysk propaganda

Europaparlamentet sade sig särskilt vara oroat över den senaste utvecklingen i den amerikanska FBI-sponsrade utredningen av ett antal tyska parlamentsledamöter som anklagas för att ha tagit emot stora summor pengar från Kreml. En scen som redan har setts med andra huvudpersoner i den så kallade ”Qatargate”, där Qatar försökte få fördelar genom att muta några ledamöter i Europaparlamentet. För att åtgärda detta problem inom en snar framtid har ledamöterna bett Europeiska rådet att i nästa paket med sanktioner mot Ryssland, det 14:e sedan kriget i Ukraina bröt ut, inkludera böter för medier som stöds av Moskva och andra organisationer och individer som propagerar till förmån för Kreml och föreslår en strategi för desinformation mot EU. Detta följer på de sanktioner som den tjeckiska regeringen infört mot Voice of Europe, ett nätmedium som anklagas för pro-rysk propaganda och som drivs av den ukrainske Putinvänlige oligarken Viktor Medvedchuk, som också omfattas av sanktionspaketet, tillsammans med sin nära medarbetare Artem Marchevskyi. Detta stärker den europeiska strategin för att försvara sin frihet, så att unionen och dess olika medlemsländer kan drabbas av eventuell rysk inblandning.