fbpx

Europeiska konservativa diskuterar valresultatet i Madrid

Att bygga ett konservativt Europa - juni 30, 2024

Den spanska organisationen Fundación Disenso anordnade i veckan en konferens i Madrid om resultatet av EU-valet den 6-9 juni.

Konferensen ägde rum i anslutning till mötet med arbetsgruppen för europeiska konservativa.

Rubriken för konferensen var ”Europeiska unionen och nationernas suveränitet efter den 9 juni”.

Fundación Disenso, det konservativa VOX-partiets (ECR) inflytelserika tankesmedja, samlade en rad toppnamn för att diskutera inte bara de europeiska konservativas positiva resultat, utan också samarbetet mellan Europeiska folkpartiet (EPP) och Socialist & Democrats (S&D).

Eduardo Cader, chef för Disensos internationella division, var värd för evenemanget. Panelen leddes av Vajk Farkas, chef för det nyligen öppnade Madridkontoret för Ungerns centrum för grundläggande rättigheter.

I panelen deltog också José Antonio Fuster, VOX:s nationella talesperson, Enikő Győri, parlamentsledamot och tidigare ungersk ambassadör i Spanien, och Alvino-Mario Fantini, redaktör för The European Conservative i USA.

Paneldeltagarna var överens om att EPP, liberalerna och S&D inte har tagit hänsyn till de europeiska väljarnas vilja, med tanke på att de har förnyat sin pakt mot de patriotiska konservativa krafterna, som fick ett stort uppsving efter valet i juni.

De uppmuntrade också de konservativa krafterna i parlamentet och i medlemsstaterna att arbeta tillsammans för att utveckla en agenda, inte bara på politisk nivå utan även inom kulturområdet, så att de idéer som de försvarar kan genomsyra samhället och främja de frihets- och demokrativärden som utgör grunden för Europeiska unionen och den västerländska civilisationen i allmänhet.

Paneldeltagarna fördjupade sig i några av de frågor som de europeiska myndigheterna måste ta ställning till under den här mandatperioden. Enligt Alvino Mario Fantini är ”den illegala invandringen Europas största problem, mer än ekonomin”. Han tillade att för att ta itu med denna och andra frågor ”måste vi föra samman högerflygeln”, en blinkning till de påstådda spänningarna mellan europeiska konservativa krafter.

När det gäller förhandlingarna mellan liberalerna, EPP och socialdemokraterna tillade Enikő Győri att ”de låtsas inte förändra någonting”. Hon påminde dock publiken om att Ungern inom kort kommer att ta över det sex månader långa roterande ordförandeskapet i rådet och att landet kommer att verka för ”ett Europa med sunt förnuft”.

”Make Europe great again” är den slogan som de ungerska myndigheterna valde för sitt ordförandeskap i rådet, som kommer att bli ett bålverk mot Ursula Von der Leyens och hennes socialdemokratiska och liberala koalitionspartners program.

José Antonio Fuster framhöll ”hyckleriet” hos så kallade center-högerkrafter, som Partido Popular i Spanien, som är en del av EPP. Enligt Fuster har ”Partido Popular en stark dragning åt mitten-vänster”.

Han tillade att ”de kommer att arbeta för att upprätthålla status quo”.

En annan intressant dimension i panelen kom från analysen av Disensos egen Eduardo Cader. Han talade om EU:s utrikespolitik och hur den har stöttat och legitimerat diktatoriska regimer i Latinamerika. Cader sade i detta sammanhang att ”Europeiska unionen i dag har avvikit från vad dess grundare föreslog”.

Detta evenemang avslutade en rad konferenser som Disenso har anordnat för att diskutera det politiska, sociala och kulturella sammanhanget kring valet till Europaparlamentet. Tankesmedjan inledde denna cykel i april med en konferens om ”The future of Europe” tillsammans med The Heritage Foundation från USA.

Vid mötet i arbetsgruppen för de europeiska konservativa, som ägde rum i Madrid den 27-28 juni, deltog Warsaw Institute från Polen, The European Conservative och Danube Institute från Ungern, Nazione Futura från Italien, Oikos Institute från Sverige, Fundación Disenso från Spanien och tankesmedjan New Direction.