fbpx

Rumänien utanför Schengen om landet inte säkrar gränsen mot Ukraina

Handel och ekonomi - februari 7, 2024

Nya ökningar av cigarettpriserna i Rumänien, efter en trefaldig ökning av punktskatten av regeringen på mindre än ett år, vänder ansträngningarna för att bekämpa smuggling och leder till ett bakslag för att begränsa den ”svarta marknaden”, som förra året nådde sin lägsta nivå på 15 år. Men längre fram kan effekten bli att gränserna försvagas och att Rumäniens möjligheter att ansluta sig till Schengenområdet landvägen minskar.

Nya skattehöjningar i Rumänien försvagar gränserna, ökar smugglingen och minskar chanserna till Schengenmedlemskap, enligt en analys från Fair Observer. Rumänien har den längsta gränsen till Ukraina av alla medlemsländer i EU eller Nato. Rumänien har upprepade gånger försökt och misslyckats med att ansluta sig till Schengens ekonomiska område, och detta är inte bra för ekonomin eftersom det är viktigt att vara med i Schengenområdet eftersom det inte bara ger fri rörlighet utan också säkerhet. Schengenreglerna bidrar till att stoppa alla de stora problemen, från organiserad brottslighet till smuggling och terrorism.

Rumänien kan komma att fjärma sig ytterligare från ett Schengenmedlemskap om landet misslyckas med att säkra sin gräns mot Ukraina. Denna gräns har visat sig vara den mest lukrativa när det gäller smuggling och olaglig handel i hela EU, eftersom Rumänien fortfarande är det land i Europeiska unionen som drabbas hårdast av cigarettsmuggling.

Stop Contraband, en webbplats som övervakar mängden beslagtagna smuggelcigaretter, rapporterade att 110 miljoner smuggelcigaretter beslagtogs av rumänska myndigheter bara under 2022. Men detta är bara toppen av isberget. En mycket större mängd förfalskade cigaretter, värda hundratals miljoner euro, har lyckats slinka förbi myndigheternas kontroller, visar nyligen genomförda undersökningar. Beslutet av myndigheterna i Bukarest att plötsligt höja skatterna för tredje gången under det senaste året har en dominoeffekt på flera sektorer, inklusive tobaksindustrin, som är mest utsatt för smuggling. Detta kommer bara att öka smugglingen av billigare och mer skadliga förfalskade cigaretter och andra olagliga varor.

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning har slagit larm om de många riskerna med olaglig handel

Ökad smuggling leder till att nya rutter öppnas och används av organiserade brottsnätverk. Och en ökning av smugglingen kommer att öppna upp nya smugglingsrutter som i slutändan inte bara används av smugglare utan också av organiserade brottsnätverk, vilket försvagar EU:s och Natos gräns i tider av konflikt, konstaterar Fair Observer. Natos toppmöte i Vilnius syftade till att försvara alliansens östra gräns. Från Estland i norr till Bulgarien i söder kan Natos mest beprövade och tungt militariserade region visa sig vara den mest ömtåliga, och allt handlar om politik. För att Nato skall kunna garantera säkerheten för sina medlemsstater och allierade måste enighet och förutsägbarhet bli mer än en uppmuntrande slogan.

”Regeringar måste agera för att säkerställa inhemsk stabilitet och rättsstatsprincipen. Vissa gör verkligen ett bättre jobb än andra, men med ett krig vid den östra gränsen kanske det inte räcker”, skriver samma publikation.

Rumänien slår rekord i kampen mot illegal cigaretthandel

Enligt officiella uppgifter ligger Rumänien för första gången på 15 år under EU-genomsnittet för illegal cigaretthandel. Enligt det rumänska utrikesministeriets webbplats är detta ett ”rekord” som den rumänska gränspolisen och den rumänska polisens generalinspektion i stor utsträckning bidrog till genom åtgärder som vidtogs under 2022.

”Cigarettsmuggling, inklusive förfalskade produkter, bedöms för närvarande vara en av de allvarligaste riskerna för gränssäkerheten och orsakar förluster på miljontals euro för den rumänska budgeten och budgetarna i EU:s medlemsstater. Att motverka detta fenomen är ett prioriterat och permanent mål för inrikesministeriet, både genom dess egna institutionella tillvägagångssätt och genom samarbete med andra statliga strukturer eller med företrädare för det civila samhället”, står det på MFA:s webbplats.

Enligt den officiella källan beslagtog polisen under 2022 4 miljoner cigarettpaket till ett ungefärligt värde av 67 miljoner lei (13,4 miljoner euro), över 27 700 kg tobak och 23 830 kg tobak för vattenpipa. Samtidigt identifierades och upplöstes fem organiserade grupper som bildats för att begå brottet cigarettsmuggling och som omfattade 62 personer. När det gäller den rumänska polisen registrerades 782 brottmål under 2022, i vilka 1 045 personer är under utredning. Webbplatsen citerar också en studie av det oberoende forskningsföretaget Novel, enligt vilken ”två historiska rekord sattes i utvecklingen av den olagliga cigarettmarknaden i Rumänien, enligt följande: den lägsta årliga nivån av handel med cigaretter på svarta marknaden registrerades (7,1%) och den lägsta nivån av den olagliga marknaden registrerades under en månad av forskning (6,1%), nämligen juli”. MAI-uppgifterna visar också att den vanligaste metoden som smugglare använder för att föra in olagliga cigaretter i Rumänien fortfarande är att smugglarna passerar den ”gröna gränsen”, i allmänhet genom platser som är svåra att komma åt för gränsvakter, och transporteras till förvaringsplatser eller till transportmedel.

Den olagliga handeln med cigaretter började öka under 2023. Tobaksindustrin varnar för nya punktskattehöjningar

Efter en ”rekordhög” nivå under 2022, enligt Novel Research förra året, har den illegala cigarettmarknaden i Rumänien gått in i en uppåtgående trend. Jämfört med ett genomsnitt på 7,1% under 2022 uppgick cigarettsmugglingen till 8,2% av den totala konsumtionen i maj. Detta innebär årliga budgetförluster på 350 miljoner euro för den inhemska tobaksindustrin, säger dess företrädare. Anledningen sägs vara höjningen av punktskatten på tobak med mer än 10% i två omgångar under åtta månader. Den senaste ökningen, som var den mest betydande, var också den tredje på ett år. Företrädare för tobaksbolagen varnar för att ett misslyckande med att hålla tidsplanen för punktskattehöjningen, som regeringskoalitionen enades om 2022, kommer att leda till en växande svart marknad, vilket äventyrar pågående investeringar, budgetbidrag och, inte minst, Rumäniens anslutning till Schengensamarbetet.

”Förra året trädde det femte schemat över punktskattehöjningar för alla tobaks- och nikotinprodukter för perioden 2022-2026 i kraft. Den första höjningen, enligt tidtabellen, ägde rum i augusti 2022 och den andra den 1 april 2023. På ett enda år ökade punktskatten med 11 % – 62 lei, från 565 till 626 lei. (…) Tidigare erfarenheter visar att när successiva tidtabeller, som infördes före EU-anslutningen (sedan 2002), inte respekterades, ökade smugglingen kraftigt, den lagliga marknaden krympte och budgeten skadades. Toppnoteringarna noterades 2006, 2010 och 2014. Som ett resultat av detta uppmärksammar företagen det faktum att underlåtenhet att följa tidsplanen för punktskattehöjningen, antagen av regeringskoalitionen 2022, kommer att leda till en tillväxt av den svarta marknaden, vilket äventyrar pågående investeringar, bidrag till budgeten och sist men inte minst Rumäniens anslutning till Schengen”, sade företrädare för den rumänska tobaksindustrin i ett gemensamt uttalande, som citerades av Agerpres.

Enligt uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INS) uppgick Rumäniens export av tobaksvaror 2022 till 1,48 miljarder euro, medan importen uppgick till 375 miljoner euro, vilket resulterade i ett positivt bidrag till betalningsbalansen på 1,1 miljarder euro. Och de senaste NSI-uppgifterna bekräftar trenden – under årets första fem månader var exporten av cigaretter och uppvärmda tobaksvaror bland de snabbast växande.

Rumänien näst största producent av tobaksprodukter i EU

Tobakssektorns inverkan på Rumäniens ekonomi, exklusive investeringar, är 1,77 % av BNP. Enligt Eurostat är Rumänien, med tre stora fabriker, den näst största tillverkaren av tobaksprodukter i Europeiska unionen, på samma nivå som Tyskland.

”Om regeringens avsikt är att föra upp punktskatterna på tobak till EU-genomsnittet, bör den också föra upp köpkraften till EU-genomsnittet. Rumänerna har 51 procent lägre köpkraft än EU-genomsnittet, enligt GfK Purchasing Power Europe 2022. Om vi antar att vi når den nivå som myndigheterna vill ha undrar vi med djup oro vad som kommer att följa – ytterligare en ökning, över genomsnittet? Brist på förutsägbarhet är ett företags värsta fiende. År 2010, efter den oplanerade punktskattehöjningen på över 50 procent på mindre än nio månader, översteg smugglingen 36 procent! Investeringar stoppades, människor sades upp och budgeten skadades med en miljard euro. Precis som tidigare visar de avsikter som nu tillkännages på inkonsekvens, brist på visioner och bokföringsberäkningar som gjorts på knä”, tillade Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications JTI Rumänien, Moldavien och Bulgarien.

Enligt Dragoș Bucurenci riskerar Rumänien att förlora de betydande framsteg som gjorts i kampen mot olaglig cigaretthandel.

”Om vårt land förra året noterade en historiskt låg nivå på den svarta marknaden för cigaretter, kommer en plötslig skattehöjning att leda till en explosion av detta fenomen. Vi kan se vad en aggressiv punktskattehöjningspolitik kan leda till i Frankrike, där den illegala cigaretthandeln förra året var rekordhög med 39 procent. Men Rumäniens situation är mycket mer komplicerad: vi har mer än 2 000 km av EU:s yttre gräns att försvara i händelse av ett gränskrig. Ökningen av den organiserade brottsligheten är ett verkligt hot mot den nationella säkerheten, och nivån på den olagliga handeln talar underförstått för gränssäkerhet i upptakten till Rumäniens anslutning till Schengensamarbetet. Myndigheternas ansträngningar att bekämpa den illegala handeln, som också stöds av tobaksföretagen, kan omintetgöras av en oförutsägbar skattepolitik”, sade Dragoș Bucurenci.