fbpx

Pokud Rumunsko nezabezpečí hranice s Ukrajinou, odejde ze Schengenu

Obchod a ekonomika - 7 února, 2024

Nové zvýšení cen cigaret v Rumunsku, které následovalo po trojnásobném zvýšení spotřební daně vládou během necelého roku, maří snahy o boj proti pašování a vede k neúspěchu při omezování „černého trhu“, který loni dosáhl nejnižší úrovně za posledních 15 let. Dále by však mohlo dojít k oslabení hranic a snížení šancí Rumunska na vstup do schengenského prostoru po zemi.

Nové zvýšení daní v Rumunsku oslabuje hranice, zvyšuje pašování a snižuje šance na členství v Schengenu, uvádí analýza Fair Observer. Rumunsko má nejdelší hranici s Ukrajinou ze všech členských států EU a NATO. Rumunsko se opakovaně pokoušelo vstoupit do schengenského hospodářského prostoru, což není pro ekonomiku dobré, protože členství v schengenském prostoru je zásadní, protože nabízí nejen volný pohyb, ale také bezpečnost. Schengenská pravidla pomáhají zastavit všechny hlavní problémy, od organizovaného zločinu po pašování a terorismus.

Pokud se Rumunsku nepodaří zabezpečit hranici s Ukrajinou, může se ještě více vzdálit od členství v Schengenu. Tato hranice se ukázala jako nejlukrativnější z hlediska pašování a nelegálního obchodu v celé EU, neboť Rumunsko je stále zemí nejvíce postiženou pašováním cigaret v Evropské unii.

Webová stránka Stop Contraband, která monitoruje objem zabavených pašovaných cigaret, uvedla, že jen v roce 2022 rumunské úřady zabavily 110 milionů pašovaných cigaret. To je však jen špička ledovce. Z nedávných vyšetřování vyplývá, že kontrole úřadů se podařilo proklouznout mnohem většímu množství padělaných cigaret v hodnotě stovek milionů eur. Rozhodnutí bukurešťských úřadů náhle zvýšit daně, a to již potřetí za poslední rok, má dopad na několik odvětví, včetně tabákového průmyslu, který je nejvíce náchylný k pašování. To jen zvýší pašování levnějších a škodlivějších padělaných cigaret a dalšího nelegálního zboží.

Evropský úřad pro boj proti podvodům bije na poplach kvůli četným rizikům nezákonného obchodu.

Zvýšené pašování vede k otevření nových tras, které využívají sítě organizovaného zločinu. A nárůst pašování otevře nové pašerácké trasy, které nakonec využijí nejen pašeráci, ale také sítě organizovaného zločinu, což oslabí hranice EU a NATO v době konfliktu, poznamenává Fair Observer. Cílem summitu NATO ve Vilniusu byla obrana východní hranice aliance. Od Estonska na severu až po Bulharsko na jihu se může ukázat, že nejzkoušenější a nejsilněji militarizovaný region NATO je nejkřehčí, a vše závisí na politice. Aby NATO mohlo převážit při zajišťování bezpečnosti svých členských států a spojenců, musí se jednota a předvídatelnost stát více než jen povzbudivým heslem.

„Vlády musí jednat tak, aby zajistily domácí stabilitu a právní stát. Některé z nich to skutečně dělají lépe než jiné, ale vzhledem k válce na východní hranici to nemusí stačit,“ píše se ve stejné publikaci.

Rumunsko je rekordmanem v boji proti nelegálnímu obchodu s cigaretami

Podle oficiálních údajů je Rumunsko poprvé za posledních 15 let pod průměrem EU v oblasti nelegálního obchodu s cigaretami. Podle internetových stránek rumunského MZV se jedná o „rekord“, ke kterému velkou měrou přispěla rumunská pohraniční policie a Generální inspekce rumunské policie svými opatřeními přijatými v roce 2022.

„Pašování cigaret, včetně padělaných výrobků, je v současné době považováno za jedno z nejzávažnějších rizik pro bezpečnost hranic, které způsobuje rumunskému rozpočtu a rozpočtům členských států EU ztráty ve výši milionů eur. Boj proti tomuto jevu je prioritou a trvalým cílem Ministerstva vnitra, a to jak prostřednictvím vlastních institucionálních přístupů, tak i ve spolupráci s dalšími státními strukturami nebo se zástupci občanské společnosti,“ uvádí se na internetových stránkách MZV.

Podle citovaného oficiálního zdroje policie v roce 2022 zabavila 4 miliony krabiček cigaret v přibližné hodnotě 67 milionů lei (13,4 milionu eur), přes 27 700 kg tabáku a 23 830 kg tabáku do vodních dýmek. Současně bylo zjištěno a rozbito pět organizovaných skupin, které byly vytvořeny za účelem páchání trestného činu pašování cigaret a zahrnovaly 62 osob. Na úrovni rumunské policie bylo v roce 2022 zaregistrováno 782 trestních případů, v nichž je vyšetřováno 1 045 osob. Webové stránky rovněž citují studii nezávislé výzkumné společnosti Novel, podle níž „byly ve vývoji nelegálního trhu s cigaretami v Rumunsku stanoveny dva historické rekordy: byla zaznamenána nejnižší roční úroveň obchodu s cigaretami na černém trhu (7,1 %) a nejnižší úroveň nelegálního trhu zaznamenaná v jednom měsíci výzkumu (6,1 %), konkrétně v červenci“. Z údajů MAI rovněž vyplývá, že nejčastějším způsobem, který pašeráci používají k dovozu nelegálních cigaret do Rumunska, je stále přechod „zelené hranice“ pašeráky, zpravidla přes místa obtížně přístupná pohraniční stráži, přeprava do skladů nebo do dopravních prostředků.

Nelegální obchod s cigaretami zaznamenal v roce 2023 vzestupný trend. Tabákový průmysl varuje před novým zvýšením spotřební daně

Po „rekordním“ nárůstu v roce 2022 podle společnosti Novel Research v loňském roce zaznamenal trh s nelegálními cigaretami v Rumunsku vzestupnou tendenci. V porovnání s průměrem 7,1 % v roce 2022 činilo v květnu pašování cigaret 8,2 % celkové spotřeby. Podle zástupců tabákového průmyslu to pro něj znamená roční rozpočtové ztráty ve výši 350 milionů eur. Důvodem je údajně zvýšení spotřební daně z tabáku o více než 10 % ve dvou splátkách během osmi měsíců. Poslední nárůst, který byl nejvýznamnější, byl zároveň třetím v jednom roce. Zástupci tabákových společností varují, že nedodržení harmonogramu zvýšení spotřební daně, na kterém se vládní koalice dohodla v roce 2022, povede k růstu černého trhu, což ohrozí probíhající investice, příspěvky do rozpočtu a v neposlední řadě i vstup Rumunska do Schengenu.

„V loňském roce vstoupil v platnost pátý plán zvyšování spotřební daně ze všech tabákových a nikotinových výrobků na období 2022-2026. K prvnímu zvýšení došlo podle harmonogramu v srpnu 2022 a k druhému 1. dubna 2023. V jednom roce se spotřební daň zvýšila o 11 % – 62 lei, z 565 na 626 lei. (…) Z předchozích zkušeností vyplývá, že když nebyly dodržovány po sobě jdoucí harmonogramy zavedené před vstupem do EU (od roku 2002), prudce se zvýšilo pašování, zmenšil se legální trh a rozpočet byl poškozen. Vrcholy byly zaznamenány v letech 2006, 2010 a 2014. V důsledku toho společnosti upozorňují na skutečnost, že nedodržení harmonogramu zvýšení spotřební daně, který vládní koalice předpokládá v roce 2022, povede k růstu černého trhu, což ohrozí probíhající investice, příspěvky do rozpočtu a v neposlední řadě i vstup Rumunska do Schengenu,“ uvedli zástupci rumunského tabákového průmyslu ve společném prohlášení, z něhož citovala agentura Agerpres.

Podle údajů Národního statistického úřadu (INS) činil v roce 2022 rumunský vývoz tabákových výrobků 1,48 miliardy eur, zatímco dovoz činil 375 milionů eur, což vedlo ke kladnému příspěvku k platební bilanci ve výši 1,1 miliardy eur. A nejnovější údaje NSI tento trend potvrzují – v prvních pěti měsících roku patří vývoz cigaret a zahřívaných tabákových výrobků k nejrychleji rostoucím.

Rumunsko je druhým největším výrobcem tabákových výrobků v EU.

Dopad tabákového průmyslu na rumunskou ekonomiku bez investic činí 1,77 % HDP. Podle Eurostatu je Rumunsko se svými třemi velkými továrnami druhým největším výrobcem tabákových výrobků v Evropské unii, stejně jako Německo.

„Pokud je záměrem vlády přiblížit spotřební daně z tabáku průměru EU, měla by také přiblížit kupní sílu evropskému průměru. Podle údajů společnosti GfK Purchasing Power Europe 2022 mají Rumuni o 51 % nižší kupní sílu, než je průměr EU. Také za předpokladu, že dosáhneme úrovně, kterou chtějí úřady, se s hlubokými obavami ptáme, co bude následovat – další zvýšení, nadprůměrné? Nedostatečná předvídatelnost je největším nepřítelem podnikání. V roce 2010, po neplánovaném zvýšení spotřební daně o více než 50 % za necelých devět měsíců, přesáhlo pašování 36 %! Investice byly zastaveny, lidé byli propuštěni a rozpočet byl poškozen o miliardu eur. Stejně jako v minulosti i v současnosti oznámené záměry ukazují na nedůslednost, nedostatek vize a účetní kalkulace prováděné na koleně,“ dodala Gilda Lazăr, ředitelka pro korporátní záležitosti a komunikaci JTI Rumunsko, Moldavsko a Bulharsko.

Podle Dragoșe Bucurenciho hrozí, že Rumunsko ztratí významný pokrok dosažený v boji proti nelegálnímu obchodu s cigaretami.

„Jestliže v loňském roce naše země zaznamenala historicky nejnižší úroveň černého trhu s cigaretami, náhlé zvýšení daní povede k explozi tohoto jevu. K čemu může vést agresivní politika zvyšování spotřební daně, vidíme na příkladu Francie, která loni zaznamenala rekordní 39% podíl nelegálního obchodu s cigaretami. Situace Rumunska je však mnohem složitější: máme více než 2 000 km vnější hranice EU, kterou musíme bránit tváří v tvář hraniční válce. Nárůst organizovaného zločinu je skutečnou hrozbou pro národní bezpečnost a úroveň nelegálního obchodu nepřímo vypovídá o bezpečnosti hranic v období před vstupem Rumunska do Schengenu. Úsilí úřadů v boji proti nelegálnímu obchodu, které podporují i tabákové společnosti, by mohlo být zmařeno nepředvídatelnou daňovou politikou,“ uvedl Dragoș Bucurenci.