fbpx

Електрически автомобили и системи за зареждане: Оценка на състоянието им в Европа

Енергия - май 2, 2024

Tags:

В цяла Европа липсват милиони станции за зареждане, но в Италия броят им расте

Появата на електрическите автомобили обеща революция в автомобилния сектор, която ще насърчи прехода към по-устойчиво бъдеще с ниски въглеродни емисии. В неотдавнашен доклад на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) обаче се подчертава тревожната разлика между наличните в момента обществени зарядни точки и тези, които ще са необходими за постигане на целите за намаляване на емисиите на CO2.

Според доклада между 2017 и 2023 г. продажбите на електрически автомобили ще нарастват три пъти по-бързо от инсталирането на зарядни точки. Този пропуск забавя процеса на масово внедряване на електромобили и възпрепятства усилията за намаляване на емисиите на CO2 в Европейския съюз. Сигрид де Врийс, генерален директор на Acea, подчерта значението на широкото разпространение на обществените инфраструктури за зареждане за постигане на амбициозните европейски цели за намаляване на емисиите на CO2.

Понастоящем в ЕС са инсталирани малко над 150 000 публични зарядни точки, като средната скорост на инсталиране е по-малко от 3 000 на седмица. Въпреки това Европейската комисия си постави за цел до 2030 г. да бъдат инсталирани 3,5 милиона точки за зареждане, което изисква годишен темп на инсталиране на около 410 000 точки (почти 8000 на седмица), което е почти три пъти повече от сегашния темп. Въпреки това изоставане на европейско равнище Италия се отличава с положителен напредък в инсталирането на обществени зарядни точки. С над 54 000 инсталирани точки за зареждане към 31 март в страната е регистрирано увеличение от 31,5% в сравнение с 2023 г. По-специално, през последните две години броят на точките за зареждане се е увеличил почти двойно, което показва значителен ангажимент към електрическата мобилност.

Италианските региони с най-голям брой точки за зареждане включват Ломбардия, Пиемонт, Венето, Лацио и Емилия-Романя, а сред основните градове с инфраструктура за зареждане са Рим, Милано, Неапол, Торино и Бреша. Освен това италианските магистрали са оборудвани с около 942 точки за зареждане, като повечето от тях са с бърз постоянен ток. Обширната инфраструктура за зареждане на електрически автомобили в Италия е подкрепена предимно от частни инвестиции, но се очаква продължаващият растеж на сектора на електрическите автомобили, включително чрез внедряване в корпоративните автопаркове, да играе решаваща роля за запазване и разширяване на това икономическо предимство.

Тъй като Европа се стреми към намаляване на емисиите на CO2 чрез въвеждане на електрически превозни средства, е жизненоважно да се даде приоритет на изграждането на обществена инфраструктура за зареждане. Само при наличието на голям брой точки за зареждане ще бъде възможно да се осигури плавен преход към бъдеща устойчива и нисковъглеродна мобилност. Въпреки този окуражаващ напредък, все още има значителни предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени, за да се осигури плавен преход към напълно оборудван парк от електрически автомобили. Една от основните пречки е необходимостта от по-голяма и по-достъпна обществена инфраструктура за зареждане.

Широкото разпространение на обществени зарядни точки е от съществено значение за насърчаване на приемането на електрически автомобили от потребителите. Без адекватна мрежа от инфраструктура за зареждане потенциалните купувачи могат да бъдат възпрепятствани да закупят електрически автомобил поради страх от липса на енергия по време на пътуване. Затова е важно да продължим да инвестираме в изграждането на нови и разширяването на съществуващите зарядни точки. Освен това е важно да се вземе предвид разнообразието от нужди на водачите на електрически превозни средства. Докато бързите и свръхбързите зарядни точки са от ключово значение за осигуряване на възможност за дълги пътувания и намаляване на времето за чакане, инфраструктурата за зареждане с ниска мощност в градските и крайградските райони е от решаващо значение за осигуряване на възможност за зареждане през нощта или по време на ежедневните дейности.

Разширяването на обществената инфраструктура за зареждане не само ще стимулира приемането на електрически превозни средства от потребителите, но и ще има положително въздействие върху икономиката и заетостта. Изграждането и поддръжката на точките за зареждане ще изискват значителни инвестиции и ще създадат нови работни места в сектора на възобновяемата енергия и технологиите. Разширяването на инфраструктурата за зареждане на електрически превозни средства ще помогне за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и за смекчаване на последиците от изменението на климата. С по-малкия брой бензинови и дизелови автомобили по пътищата емисиите на CO2 и други замърсители на въздуха ще намалеят, което ще подобри качеството на въздуха и ще намали цялостното въздействие на транспортния сектор върху околната среда.

За да се увеличи максимално потенциалът на електрическите автомобили и да се осигури плавен преход към по-устойчива мобилност, е необходим координиран ангажимент от страна на правителствата, промишлеността и местните общности. Инвестициите в обществена инфраструктура за зареждане следва да бъдат придружени от стимулиращи политики, като например субсидии за закупуване на електрически превозни средства и данъчни облекчения за преоборудване на електрическите превозни средства. Италия постигна значителен напредък в изграждането на обществена инфраструктура за зареждане, но е необходимо да продължи да инвестира и да въвежда иновации, за да се справи с оставащите предизвикателства и да осигури безпроблемен преход към достъпна и устойчива електрическа мобилност. Само с общ ангажимент и координиран план за действие ще бъде възможно да се реализира пълният потенциал на електрическата революция в транспортния сектор.

 

Алесандро Фиорентино

Tags: