fbpx

Изоставянето на Канарските острови

Търговия и икономика - март 11, 2024

Канарските острови са един от деветте региона в Европейския съюз, наречени „най-отдалечени“. На 25 януари 2024 г. отдел „Структурни и кохезионни политики“ на Европейския парламент публикува доклад за политиката на сближаване в най-отдалечените региони, който представя доста мрачна ситуация за испанския регион.

На първо място, Канарските острови показват най-лошата тенденция по отношение на брутния вътрешен продукт (БВП) на глава от населението като процент от средната стойност за ЕС-27 между 2000 и 2021 г. За тези две десетилетия тази красива територия в Испания е намаляла с повече от 30%. Това постижение е повече от три пъти по-голямо от второто най-лошо развитие.

През 2000 г. Канарският архипелаг е бил сред деветте най-отдалечени региона с БВП на глава от населението, най-близък до средния за ЕС (97 %); след „зашеметяващ спад“ Мартиника, Мадейра, Азорските острови и Гваделупа вече са го надминали.

По отношение на БВП на глава от населението като процент от средната стойност за съответната страна тенденцията за съжаление не е по-добра. От деветте региона седем подобряват положението си между 2001 и 2021 г. Само Френска Гвиана и Канарските острови не го правят, но Френска Гвиана губи 5 %, докато Канарските острови намаляват с повече от 10 %, което отново е над два пъти повече от втория най-лош резултат.

С оглед на този сценарий евродепутатът Хорхе Буксаде Вилялба се обърна към Европейската комисия, като напомни на органите на ЕС, че спадът на БВП на глава от населението на Канарските острови се дължи пряко на пристигането на 211 000 нови имигранти, което представлява 40% увеличение на населението. Останалите 60% обаче не са обяснени нито от регионалното правителство, нито от проучването на Европейския парламент. Ето защо ще бъде много важно да научим какво ще каже Европейската комисия в отговор на политиците от VOX.

Освен това слабото икономическо развитие на Канарските острови е в противоречие с финансирането от ЕС, предназначено за най-отдалечените региони за периода 2014-2020 г. От деветте острова Канарските острови получиха 1841 млн. евро, или 817 евро на глава от населението.

Същата ситуация се повтаря и за периода 2021-2027 г. С 686 евро на глава от населението от финансирането на ЕС по регионалните програми на политиката на сближаване Канарските острови получават най-малко от всички.

Заслужава да се отбележи също така, че между двата периода Канарските острови губят 16% от финансирането, без да се отчита инфлацията през новия период. Това контрастира с Мадейра, която получава 56% увеличение през настоящия период спрямо предходния.

Заместник-председателят на ЕКР Буксаде също така попита Комисията защо средствата, отпуснати на Канарските острови на глава от населението, са най-ниски сред всички най-отдалечени региони както за периода 2014-2020 г., така и за периода 2021-2027 г.

И накрая, Канарските острови се нареждат най-зле по отношение на натрупаните плащания от ЕС към октомври 2023 г. като процент от общия размер на средствата, отпуснати от ЕС по регионалните програми на най-отдалечените региони в рамките на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г., с 35 %, което е с 10 % по-малко от втория най-зле класиран регион. Г-н Буксаде попита Европейската комисия защо от 402 млн. евро от Европейския социален фонд, предназначени за Канарските острови за периода 2014-2020 г., са усвоени само 35%.

В заключение можем да се запитаме защо органите на ЕС се отнасят толкова сурово към Канарските острови и защо през последното десетилетие испанските публични органи не са се справили по-ефективно с искането на средства. Освен това спадът на БВП на глава от населението показва недостатъчна национална икономическа политика.

В проучването се посочва също, че образователното равнище на населението на Канарските острови е по-ниско от средното за страната и то на всички образователни етапи. Той показва нисък процент на завършилите професионално обучение и резултати под средното ниво на международното оценяване в различни области, особено по предмети като чужди езици, и особено в сравнение със средното за ОИСР. Още по-важно е, че процентът на отпадащите от училище в региона остава висок.

Както от образователна, така и от икономическа гледна точка, канарският народ заслужава повече. Изглежда, че е назрял моментът за нова политическа стратегия, надяваме се с подкрепата на много избиратели, законно пребиваващи в двете провинции на архипелага.

Източник на изображението: The New Humanitarian