fbpx

Илияна Иванова може да бъде следващият еврокомисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта. Let’s talk about her profile and the steps towards this new european role

политика - юни 4, 2024

Илияна Иванова може да бъде следващият европейски комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта на мястото на Мария Габриел, която напусна европейския си пост през май 2023 г., за да поеме нова роля в правителството на България. Днес Мария Габриел е заместник министър-председател и министър на външните работи на Република България.

Нека поговорим малко за Илиана Иванова и за пътя, който ще трябва да извърви, за да получи официално и официално ролята, за която се кандидатира.

Българката Илиана Иванова е родена на 14 септември 1975 г. в Стара Загора, административен център на едноименната област и община Стара Загора, на 200 км от столицата София.

От автобиографията й, публикувана на официалния уебсайт на Европейския парламент, се вижда, че кариерата й е изпълнена с многобройни преживявания, което я прави много подходящ профил и достоен наследник на Мария Габриеле за поста еврокомисар.

Иванова посещава френската езикова гимназия „Ромен Ролан“. След това получава диплома по международни икономически отношения от Икономическия университет във Варна през 1998 г. През 1999 г. получава и магистърска степен по международни икономически отношения.

След това, през 2004 г., заминава за САЩ, за да следва магистратура по глобален мениджмънт в Държавния университет на Аризона.

От 1999 г. до 2002 г. е координатор по въпросите на международните финансови институции в Министерството на земеделието и храните на България. След този период тя се реализира и като икономист, като е инвестиционен и бизнес анализатор в различни финансови и банкови институции в САЩ.

Езиковите ѝ умения, придобити с течение на времето, ѝ позволяват да говори свободно на английски, немски, френски и руски език.

В политически план принадлежи към политическата сила на Бойко Борисов – ГЕРБ, свързана с ЕНП. Става член на Европейския парламент през 2009 г. и до 2012 г. е например заместник-председател на Комисията по бюджетен контрол (т.нар. CONT), заместник-председател на Специалната комисия по финансовата, икономическата и социалната криза, заместник-председател на делегацията ЕС-Китай и член на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите.

От 2013 г. досега тя отговаря за членството в ЕСП, което е съкращение от Европейска сметна палата. ЕСП е един от най-важните европейски органи. Всъщност тя контролира законосъобразността и редовността на приходите и разходите на бюджета на ЕС и осигурява доброто му финансово управление, като оценява икономичността, ефективността, ефикасността, законосъобразността и редовността на интервенциите на ЕС.

Оттук нататък Иванова ще трябва да продължи по дълъг и подробен път, за да стане следващият европейски комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта.

Всъщност две парламентарни комисии – по промишлеността и по културата – ще трябва да изслушат Илияна Иванова, като й зададат серия от въпроси, от които ще излязат основните характеристики, на които Иванова, ако кандидатурата й бъде официално приета, ще базира стратегията си като комисар.

Предвижда се цяла поредица от подробни стъпки, за да се стигне до замяната на член на Комисията. Стъпките, които трябва да се следват, са фундаментални и са част от дългата и сложна процедура, установена от Европа за смяна на член на Комисията.

Нека разгледаме подробно как ще се развие цялата процедура оттук нататък и коя Илиана Иванова ще бъде главната героиня.

На първо място, следва да се отбележи, че ако възникне ситуация, в която е необходимо да се замени член на Европейската комисия, или дори в случай на преразпределение на портфейли, Европейският парламент е длъжен да покани на изслушване всички кандидати за новите функции. По този начин членовете на ЕП имат възможност да разгледат представените кандидатури.

Процесът на заместване е подобен на процеса, който се прилага при избора на Европейската комисия в началото на всеки мандат.

Първата стъпка е на Комисията по правни въпроси (известна също като JURI). Тази комисия разглежда декларацията за финансови интереси на всеки кандидат и след внимателен анализ, ако всичко е наред, потвърждава, че не съществува конфликт на интереси. Това е решаващата първа стъпка, която е предпоставка за последващото изслушване на кандидата.

Изслушването се организира от комисиите, отговарящи за същия предмет като портфолиото на кандидата. Преди това от кандидата се очаква да отговори на поредица от въпроси. Начинът, по който кандидатът трябва да отговори, е в писмена форма.

След това започва изслушването, което продължава три часа и се излъчва на живо.

В края на прослушването участващите комисии обсъждат и изготвят писмо за оценка.

Другият участник в този процес е така наречената Конференция на председателите на комисии (КПК). По-специално трябва да подчертаем, че Конференцията е политическият орган, който координира работата на комитетите и осигурява гладкото сътрудничество между тях. Той се състои от председателите на всички постоянни и специални комисии и обикновено заседава във вторник по време на месечните сесии в Страсбург. Поради това тя има важна роля в ЕС.
В процеса, за който говорим, тази комисия има за задача да оцени резултата от изслушването и след това да предаде заключенията си на лидерите на политическите групи и на председателя на Парламента в Председателския съвет, които отговарят за окончателната оценка и решението дали да приключат изслушванията или да поискат нови елементи.

След като всички описани дотук стъпки са изпълнени, Парламентът изпълнява своята роля, като пристъпва към гласуване в пленарна зала.

От процедурна гледна точка Парламентът има консултативна роля по отношение на отделните кандидати за комисари, като същевременно може да одобрява или освобождава Европейската комисия като цяло. Споразумението между Парламента и Комисията предвижда, че председателството на Комисията взема предвид становището на Парламента относно отделните кандидати и прави необходимите промени в състава на Европейската комисия. Както обикновено, при гласуването на отделните кандидати Парламентът гласува тайно, като за одобряване на решението е необходимо обикновено мнозинство.

Изслушването на Илиана Иванова в Парламента ще се състои на 5на септември 2023 г. и ще бъде организирано от две комисии, а именно комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) и комисията по култура и образование (CULT).

Що се отнася до процеса на гласуване, то ще се проведе по време на следващата пленарна сесия на Парламента на ЕС на 11-14 септември 2023 г.

Кандидатурата на Илияна Иванова беше издигната от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. По този въпрос президентът заяви следното: „Г-жа Иванова има значителен опит по въпросите на ЕС, тъй като от 2013 г. е член на Европейската сметна палата. Преди това, между 2009 и 2012 г., тя е била член на Европейския парламент и заместник-председател на Комисията по бюджетен контрол“. Председателят добави също, че „опитът на Иванова е от решаващо значение за по-нататъшното изпълнение на водещата програма на ЕС за научни изследвания „Хоризонт Европа“, за да се подобри ефективността на разходите на ЕС за научни изследвания и да се постигне по-добро въздействие на място“.

Именно Урсула фон дер Лайен избра името на Илиана Иванова за следващ комисар след оценка, извършена чрез анализ на различни професионални профили за тази роля.
Сега ще трябва да изчакаме приключването на целия процес, който, с изключение на всякакви изненади, ще доведе до встъпването на Иванова в ролята на новия комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, което ще й даде заслужено признание за нейния професионализъм и умения, демонстрирани също и преди всичко в рамките на Европейския съюз.

The text was translated by an automatic system