fbpx

Италианското предизвикателство за ИИ

ИИ приятел или враг? - май 2, 2024

Целта беше наистина важна – Италия да се превърне в първата страна в Европа със собствено законодателство, посветено на „изкуствения интелект“.

И за да се увери, че целта наистина ще бъде постигната в кратък срок, Съветът на министрите одобри законопроекта на правителството на Мелони за изкуствения интелект, чиято основна цел е в рамките на една година италианското законодателство да бъде приведено в съответствие със Закона за изкуствения интелект на Европейския съюз.

Силно зад мярката застана заместник-министърът, отговарящ за иновациите, Алесио Бути. „Днешният ден е много важен, тъй като италианското правителство е първото на европейско равнище, което гласува законопроект за изкуствения интелект след окончателното гласуване на Закона за изкуствения интелект в Европейския парламент. Вярвам, че ИИ няма да унищожи заетостта – заяви Бути със задоволство, докато говореше на събитието „Иновации от Аниа“, – дори с интернет някои хора смятаха, че може да има проблеми със заетостта, но това не беше така. С изкуствения интелект ще трябва да е същото.“

DDL включва фонд на стойност 148 млн. евро, който през следващите две години чрез Агенцията за киберсигурност и Министерството на цифровата трансформация ще даде възможност на Италия чрез записване на дялове във фондове за рисков капитал Cdp да подкрепя стартиращи предприятия, работещи в областта на изкуствения интелект или други авангардни сектори като 5G, киберсигурността и квантовите изчисления.“

Самото Cdp Venture, най-големият мениджър на рисков капитал в Италия и един от най-големите в Европа, контролиран от Министерството на финансите, вече заяви намерението си да инвестира 1 милиард евро в ИИ, което включва разработването на италиански генеративен модел на ИИ.

Една от основните и най-сериозни защити във връзка с използването на ИИ със сигурност е тази, свързана с авторското право. С оглед на това включването на произведения, защитени с авторско право, които да се използват за обучение на модели на изкуствен интелект, и използването на данни и текст с генеративни модели ще бъде възможно само за организации, които ще ги използват за научни цели. Но извличането е разрешено само когато „използването не е изрично запазено за притежателите на авторски права“. По този начин правителството ще изпревари влизането в сила на защитата, предвидена в европейския регламент „Ai Act“ – влизане в сила, което при всички случаи ще се случи в близко бъдеще.

Що се отнася до използването на изкуствен интелект в публичната администрация, на държавните служители се разрешава да използват изкуствен интелект, но според постановлението те ще бъдат „единствено отговорни за мерките и процедурите“. Същият критерий е установен в здравеопазването за лекарите и практикуващите специалисти, за които ще важи задължението за информирано съгласие в случай на необходимост от използване на ИИ.

Що се отнася до обучението, ще бъде създадена Обсерватория, чиято цел е да насърчава обучението на работодателите и работниците относно правилното и разрешено използване на ИИ.

Накратко, поредица от действия и разпоредби, които станаха задължителни и необходими предвид бързото разпространение на неконтролируемото използване на тази невероятна нова технология.

Действия, които и в бъдеще ще трябва да бъдат в крак с времето, без да рискуват, както в миналото, да не могат да предвидят и да останат в крак с това, което технологиите могат да предложат.

Изкуственият интелект може и трябва да бъде инструмент в служба на нациите и на всички категории, които съставляват една държава – от предприемача до публичната администрация, от професионалиста до частния гражданин, но за да бъде наистина полезен и ефективен, е необходима регулация.

Първата стъпка е направена, сега националната стратегия ще се актуализира на всеки две години от председателството на Съвета чрез отдела за цифрова трансформация – път, който със сигурност не е лесен, но чието начало е отбелязано.

Femonet