fbpx

Den italienska utmaningen om AI

AI - vän eller fiende? - maj 2, 2024

Målet var verkligen viktigt, att göra Italien till det första landet i Europa med en egen lagstiftning om ”artificiell intelligens”.

Och för att se till att målet verkligen uppnåddes på kort tid godkände ministerrådet Meloni-regeringens lagförslag om AI, som har som huvudmål att anpassa den italienska lagstiftningen till EU:s ”Ai Act” inom ett år.

Bakom åtgärden stod statssekreteraren med ansvar för innovation, Alessio Butti. ”Idag är en mycket viktig dag eftersom den italienska regeringen är den första på europeisk nivå att rösta om ett AI-lagförslag efter Europaparlamentets slutliga omröstning om Ai-lagen. Jag tror inte att AI kommer att utplåna sysselsättningen”, sa Butti nöjt när han talade vid Innovation by Ania-evenemanget, ”även med internet trodde vissa att det skulle kunna uppstå problem med sysselsättningen, men så var inte fallet. Med artificiell intelligens måste det bli likadant.”

DDL omfattar en fond på 148 miljoner euro som under de kommande två åren, genom cybersäkerhetsbyrån och avdelningen för digital omvandling, kommer att göra det möjligt för Italien att genom teckning av andelar i Cdp Venture Capital-fonder stödja nystartade företag som är verksamma inom AI eller andra banbrytande sektorer som 5G, cybersäkerhet och kvantdatorer.”

Cdp Venture, som är den största riskkapitalförvaltaren i Italien och en av de största i Europa och som kontrolleras av finansministeriet, har redan meddelat att man avser att investera 1 miljard i AI, bland annat genom att utveckla en italiensk generativ AI-modell.

Ett av de viktigaste och mest innerliga skydden i samband med användningen av AI är utan tvekan det som rör upphovsrätt. Med detta i åtanke kommer införandet av upphovsrättsskyddade verk som ska användas för utbildning av AI-modeller och användning av data och text med generativa modeller endast att vara möjligt för organisationer som kommer att använda dem för vetenskapliga ändamål. Men utdrag är endast tillåtet när ”användningen inte uttryckligen har reserverats för upphovsrättsinnehavare”. På så sätt skulle regeringen föregripa ikraftträdandet av det skydd som den europeiska förordningen ”Ai Act” ger, ett ikraftträdande som under alla omständigheter kommer att ske inom en snar framtid.

När det gäller användningen av artificiell intelligens inom den offentliga förvaltningen har tjänstemännen rätt att använda AI, men enligt dekretet ska de vara ”ensamt ansvariga för åtgärder och förfaranden”. Samma måttstock fastställs inom hälso- och sjukvården för läkare och andra yrkesutövare, för vilka kravet på informerat samtycke kommer att gälla om det är nödvändigt att använda AI.

När det gäller utbildning kommer ett observatorium att inrättas för att främja utbildning av arbetsgivare och arbetstagare om korrekt och tillåten användning av AI.

Kort sagt, en rad åtgärder och bestämmelser som hade blivit oumbärliga och nödvändiga med tanke på den snabba spridningen av den okontrollerade användningen av denna otroliga nya teknik.

Åtgärder som även i framtiden måste klara av att hålla jämna steg med tiden, utan att riskera att som tidigare inte kunna förutse och hålla sig à jour med vad tekniken kan erbjuda.

Artificiell intelligens kan och bör vara ett verktyg som står till tjänst för nationer och alla de kategorier som utgör en stat, från entreprenören till den offentliga förvaltningen, från yrkesutövaren till den enskilde medborgaren, men för att den verkligen ska vara användbar och effektiv krävs reglering.

Det första steget har tagits, nu kommer den nationella strategin att uppdateras vartannat år av rådets ordförandeskap genom avdelningen för digital omvandling, en väg som förvisso inte är lätt men vars början har markerats.

Femonet