fbpx

Настроенията на населението преди европейските избори

Есета - април 28, 2024

На 11 април партията ECR представи важно проучване на мнението за миграцията и институциите на ЕС.

Проучването показва, че съществува дълбока пропаст в мненията относно това кой трябва да отговаря за политиките за контрол на миграцията. 58% от гласоподавателите на ЕКР са склонни да изберат органите на държавите-членки, а само една трета от тях предпочитат Европейската комисия да взема решения относно миграционните потоци (което би означавало промяна на Договорите за ЕС).

За разлика от тях избирателите, независимо от политическата група, която предпочитат, са разделени по отношение на управлението на миграционните потоци съответно от Европейската комисия и държавите членки с 41% на 40%. Следователно тази липса на съгласие потвърждава, че е разумно да не се изменят Договорите, за да се предоставят повече правомощия на Комисията по въпросите на миграцията.

Ако се спрем на разбивката по държави, Италия е държавата-членка, която в по-голяма степен подкрепя управлението на Комисията, като 61% от населението подкрепя управлението от Брюксел. От другата страна на спектъра, източните държави-членки предпочитат националното управление с 57%, почти толкова, колкото и гласоподавателите от ЕКР.

Това до голяма степен съвпада с официалния доклад на Европейския парламент, според който в Испания 71 % от населението е недоволно от начина, по който Европейският съюз е реагирал на миграцията през последните 15 години.

По отношение на по-общи въпроси – не само миграцията – изглежда, че доверието в Европейския съюз е разколебано, със сигурност сред избирателите от ЕКР: 63% от тях смятат, че трябва да се намалят правомощията на Брюксел, за да се върнат обратно на държавите-членки. Сред всички гласоподаватели все още 37% от населението мисли по същия начин, а само 25% подкрепят предоставянето на по-големи правомощия на Европейския съюз, които да бъдат отнети от държавите-членки.

Разбивката по държави отново показва разлики между отделните територии: Италия отново е държавата-членка с най-висок процент от населението, което подкрепя предоставянето на по-големи правомощия на ЕС – 43%. Напротив, 48% от жителите на източните страни желаят на ЕС да бъдат предоставени по-малко правомощия, които да бъдат възстановени от държавите членки.

В случая с Испания 51% от хората смятат, че или трябва да се предоставят по-малко правомощия на ЕС, или да се запази сегашното статукво между правомощията на ЕС и националните правомощия. Само 32% от извадката подкрепят по-широкото прехвърляне на правомощия в полза на институциите в Брюксел.

Това се потвърждава и от доклада на Европейския парламент, според който 52% от испанското население смята, че нещата в Европейския съюз вървят в грешна посока, а само 30% – че вървят в правилната.

Що се отнася до новата Европейска комисия след изборите през юни 2024 г., 40 % от всички избиратели предпочитат лявоцентристка коалиция (Социалисти и демократи, Народна партия и Renew), както беше и през миналия мандат. Само 28% от извадката биха предпочели дясноцентристка коалиция (Европейската народна партия, партиите ECR и Идентичност и демокрация). Естествено, сред избирателите на ЕКР предпочитанията за дясноцентристка коалиция нарастват до 68%.

По държави Испания е страната с най-високи предпочитания към лявоцентристката коалиция (51%), следвана от Италия (50%), въпреки че националното правителство на Италия е парадоксално дясноцентристка коалиция, оглавявана от г-жа Мелони. Испания обаче е и държавата-членка с най-висок процент привърженици на дясноцентристка коалиция – 31%, а Германия е на второ място с 30%.

Испания е начело заедно с Италия по отношение на общите предпочитания към работата на институциите на ЕС в сравнение с източните държави-членки, но проучването на Европейския парламент показва същевременно, че сред испанското население има причини за недоволство от Съюза.

Източник на изображението: ECR Group