fbpx

Нова европейска сделка за борба с конкуренцията

политика - април 24, 2024

На 17 и 18 април Европейският съвет проведе специално заседание, на което бяха разгледани въпросите на Украйна, Близкия изток, Турция и така наречената „нова европейска сделка за конкурентоспособност“.

Що се отнася до Украйна, тя е по-скоро в обичайното си русло. Може би трябва да отбележим, че институцията на Съюза подкрепя насочването на „извънредните приходи, произтичащи от обездвижените активи на Русия, в полза на Украйна“. Не знаем обаче колко са тези извънредни приходи.

Що се отнася до Близкия изток, Европейският съвет осъжда иранското нападение срещу Израел и същевременно остава твърдо ангажиран с решението за две държави (Израел и Палестина).

Първоначално Новата европейска сделка за конкурентоспособност изглежда като добра алтернатива на прословутата Зелена сделка. От предварителна гледна точка Оксфордският речник на английския език определя сделката като „споразумение, особено в бизнеса, за конкретни условия за закупуване или извършване на нещо“.

„Зелената сделка“ не е споразумение, а налагане от страна на г-жа фон дер Лайен на държавите членки и техните междинни органи. Дали Новата европейска сделка за конкурентоспособност е сделка? Всъщност това е споразумение, постигнато между държавите членки на ЕС като обща политическа насока.

Описвайки тази сделка за конкурентоспособност, Европейският съвет има за цел да повиши производителността и устойчивия и приобщаващ растеж, да изгради стабилна, иновативна и устойчива икономика и да развие уникалния социален и икономически модел на Европа, който ще стимулира конкурентния преход на Съюза към цифрова независимост по самостоятелен и отворен начин и към неутралност по отношение на климата. Но тази дълга и неясна дефиниция не е конкурентоспособност: в бизнеса конкурентоспособността означава способността на компаниите да постигат повече продажби или лоялност на клиентите от своите конкуренти благодарение на качеството на продуктите и услугите си, на ниските си цени или на комбинация от двата фактора.

Описанието на Сделката за конкурентоспособност на Съвета не изоставя идеологическата натовареност на Зелената сделка. Без промяна на посоката ще бъде невъзможно да се запази конкурентоспособността и да се увеличи енергийната независимост.

Европейският съвет поне признава, че „Европа се нуждае от промяна на политиката“, но има ли ясна идея как да се действа?

Основа за сделката е докладът на високо равнище на Енрико Лета „Много повече от пазар“. Но г-н Лета е бил секретар на лявата италианска партия Partito Democratico, която сега оглавява опозицията на коалицията на Джорджия Мелони, така че може да си представим каква конкурентоспособност може да има предвид.

Европейският съвет препоръчва политически действия, които да послужат за осигуряване на привлекателността на Съюза като място за бизнес, но не посочва как да се постигне това.

Особено мълчание се наблюдава по отношение на демографското самоубийство на Европа – на този ключов аспект е посветен по-малко от един ред, при това в много двусмислена форма: „в контекста на по-широките демографски тенденции“, се казва в текста, без да се посочва конкретно решение на проблема нито в краткосрочен, нито в средносрочен план. Нищо.

По отношение на търговията Сделката от Малта подкрепя „основната роля“ на Световната търговска организация в многостранната система, основана на правила. Това звучи като евфемизъм за неолиберални подходи, благоприятни за трети страни, в противовес на преференциалната система, за която някога беше създаден европейският общ пазар. В този случай думата „отворен“ се използва два пъти, за да се оправдае катастрофата за европейските доставчици.

В края на Сделката е поставена цел за укрепване на позициите на земеделските стопани във веригата за доставка на храни, за да се гарантира справедлив доход, което е може би най-ценният елемент в целия текст. Европейският съвет обявява следващото си заседание през юни 2024 г., когато вече ще са се състояли европейските избори. Надяваме се, че поне тогава ще бъде създаден истински конкурентен модел, а не такъв, който има такава характеристика само в заглавието си.