fbpx

Сигнал за фентанил в Италия

Здраве - юни 5, 2024

Важен призив за надзор и превенция

Италия е изправена пред ново предизвикателство в борбата с трафика на наркотици с появата на сигнала за фентанил. Този мощен синтетичен наркотик, който досега се употребяваше предимно в САЩ и Канада, навлезе в нашата страна, предизвиквайки сериозна загриженост сред органите по здравеопазване и безопасност. Министерството на здравеопазването, в тясно сътрудничество с Министерството на политиката в областта на наркотиците (DPA), призова за бързи и координирани действия за справяне с тази нова заплаха.

Националната система за бързо предупреждение за наркотици (NEWS-D) под егидата на DPA стартира предупреждението след откриването на фентанил, чрез анализи, извършени от IstitutoSuperiore di Sanità, като режещо вещество в конфискуван хероин в близост до Перуджа. Това е безпрецедентен случай в страната, който подчертава необходимостта от постоянно наблюдение и навременна реакция на новите заплахи, свързани с наркотиците.

С активирането на Националния план за превенция срещу неправилната употреба на фентанил италианското правителство изпрати ясен сигнал: безопасността и здравето на гражданите са абсолютен приоритет. Този план предвижда разпространението на сигнала до всички участващи правоприлагащи органи и администрации. Данните, събрани от Централната дирекция за борба с наркотиците към Министерството на обществената сигурност, разкриват мащаба на проблема, като от 2018 г. до 2023 г. в Италия са иззети 123 грама и 28 таблетки фентанил, както и са идентифицирани в 41 други опаковки.

Министерството на здравеопазването реагира незабавно, като след случая в Перуджа повиши тревогата за фентанил в Италия до ниво 3. До регионите беше изпратена официална бележка, подписана от директора на отдела за превенция Франческо Вайа, в която се настоява те незабавно да разпространят съществената информация до отделите и службите, занимаващи се със зависимостите. Това е изключително важна стъпка за информиране на засегнатите лица за изключителната опасност от това вещество.

Анализът на иззетата проба разкрива тревожен състав: Фентанилът съставлява 5% от пробата, а хероинът – 50%. Но това не е всичко: наличието на кодеин (30 %) и диазепам (15 %) води до допълнителни усложнения и рискове за общественото здраве. Тези резултати, съобщени чрез министерската нота, подчертават значението на тясното сътрудничество между различните агенции и институции, участващи в управлението на тази извънредна ситуация.

Бележката на Министерството на здравеопазването е адресирана не само до местните власти и службите, занимаващи се със зависимости, но и до редица органи и организации, специализирани в областта на здравето и безопасността. В това число влизат Техническата група за подпристрастяване към Комисията по здравеопазване, Командването на карабинерите за защита на здравето, Отделът за политики за борба с наркотиците към Президентството на Министерския съвет, Висшият институт по здравеопазване, Националният център по зависимости и допинг и бившата Главна дирекция за медицински изделия и фармацевтично обслужване.

Тази междуинституционална координация е от съществено значение за осигуряване на ефективен и интегриран отговор на тази извънредна ситуация. Само чрез тясно сътрудничество между правителствените агенции, здравните институции и правоприлагащите органи можем да се надяваме да се противопоставим ефективно на разпространението на фентанил и да защитим здравето и благосъстоянието на италианските граждани. В допълнение към действията за наблюдение и превенция е важно да се инвестира и в мерки за образование и повишаване на осведомеността. Необходимо е да информираме обществеността за опасностите, свързани с употребата на фентанил, и да насърчаваме по-осъзнато и отговорно поведение. Само чрез колективен ангажимент и повишена осведоменост можем да се надяваме да се справим ефективно с тази заплаха и да защитим бъдещите поколения от пристрастяването и неговите опустошителни последици.

Все по-широкият достъп на световното и европейското население до наркотични вещества се дължи на все по-ниската цена, която изисква производството на тези наркотици. Качеството на новите синтетични наркотици, често приготвяни в лаборатории, които не отговарят на изискванията, е обратно пропорционално на вредите, причинени на потребителя, който често не знае какви са последиците, често смъртоносни, от приеманото вещество.

 

Алесандро Фиорентино