fbpx

Южна Италия отново е двигател на част от износа на страната

Търговия и икономика - април 2, 2024

Неотдавнашният доклад на Националния статистически институт (ISTAT) разкрива значително увеличение на износа в Южна Италия, който през 2023 г. ще отбележи забележително увеличение от 17% в сравнение с предходната година.

Това увеличение се дължи главно на фармацевтичния и автомобилния сектор, като се обръща особено внимание на региона Кампания. Южна Италия, особено Кампания, играе ключова роля за увеличаване на износа, като се открояват продажбите на фармацевтични продукти и превозни средства. За разлика от тях в Северна Италия се наблюдава по-умерен растеж, като Пиемонт играе водеща роля, особено в автомобилния сектор. Ломбардия отбеляза по-скромен ръст на износа, докато Марке и Лацио допринесоха за свиването на износа в Централна Италия. В североизточната част на страната, Венето и Фриули-Венеция Джулия, износът намалява. Островите обаче отбелязаха спад, главно поради намаляването на износа на рафинирани петролни продукти.

През 2023 г. увеличението на износа на фармацевтични продукти, химико-медицински продукти и растителни продукти от Кампания и Тоскана, заедно с продажбите на превозни средства от Пиемонт и Кампания, допринасят значително за +1,5 % от националните продажби на външните пазари. Допълнително увеличение се дължи на увеличените продажби на машини и оборудване от Емилия-Романя, Ломбардия, Венето и Тоскана. От друга страна, свиването на продажбите на рафинирани петролни продукти от Сицилия и Сардиния, както и намаляването на износа на фармацевтични продукти, химико-медицински и ботанически продукти от Марке и Лацио, оказват отрицателно влияние върху националния износ.

Анализирайки регионалните данни, наблюдаваме, че през 2023 г. най-голям положителен принос за националния износ има регион Марке със значително увеличение на продажбите за Китай, следван от Кампания със значително увеличение за Швейцария и САЩ. В Тоскана се наблюдава увеличение на продажбите за САЩ, а в Пиемонт – за Франция, Германия и страните от ОПЕК. Напротив, намалява износът от Тоскана за Швейцария, от Марке за Белгия, Германия и САЩ, от Ломбардия за Германия и от Лацио за Белгия. Като цяло провинциите, които имат най-голям принос за подпомагане на продажбите на чуждестранни пазари през 2023 г., са Неапол, Торино, Сиена и Милано, което подчертава значителната роля на градските райони за насърчаване на регионалния и националния износ.

Тези данни илюстрират сложна картина на динамиката на износа в Италия, като южната част на страната се очертава като важен двигател на растежа, задвижван от ключови сектори като фармацевтичния и автомобилния. Въпреки това регионалните предизвикателства и различия също са очевидни и изискват специално внимание, за да се осигури справедлив и устойчив икономически растеж в цялата страна. Интересно е да се отбележи, че в някои сектори и региони се наблюдават значителни промени в резултатите от износа през 2023 г. Например, Marches отчитат значително увеличение на продажбите си в Китай, което показва все по-голямо навлизане на техните продукти на международните пазари. По същия начин Кампания демонстрира силен ръст на износа за Швейцария и САЩ, което говори за повишаване на конкурентоспособността на ключови сектори на световните платформи. Необходимо е внимателно да се проучат причините за тези спадове и да се приемат целенасочени стратегии за укрепване на конкурентната позиция на регионалните индустрии в международен мащаб.

От съществено значение е да се инвестира в инфраструктурата и ресурсите на най-добре представящите се райони, за да се увеличи максимално техният потенциал и да се осигури балансиран и устойчив икономически растеж. Въпреки това предизвикателствата остават, особено за южните италиански региони и острови, които отбелязаха спад в износа си, особено в сектора на рафинираните петролни продукти. Това подчертава необходимостта от приемане на целенасочени политики за справяне със специфичните икономически предизвикателства на тези региони и насърчаване на икономическата диверсификация, за да се намали зависимостта от уязвими сектори.Интегрирането на потенциала на южните региони с производствените възможности на Севера ще бъде от основно значение за утвърждаване на италианската стабилност, особено в областта на износа, включително междуконтиненталния.