fbpx

Boj proti organizovanému zločinu: Nové priority pro Evropu

Právní - 28 června, 2024

V květnu 2021 Evropská rada stanovila deset priorit Evropské unie v boji proti organizované a neorganizované trestné činnosti pro cyklus EMPACT 2022-2025. V roce 2022 vedly priority stanovené Evropskou unií k 9 922 zatčením v členských státech, zabavení více než 180 milionů eur a 62 tun drog a zahájení 9 262 vyšetřování. Kromě toho bylo identifikováno 4 019 obětí obchodování s lidmi a zadrženo 3 646 převaděčů migrantů (zdroj: https://www.consilium.europa.eu/). Zajímavá čísla, ale rozhodně je nelze označit za úspěch, zejména když vezmeme v úvahu obrovský objem obchodů spojených s obchodováním s lidmi na migračních trasách k evropským středomořským břehům. V příštím roce, kdy vyprší cyklus EMPACT 2022-2025, bude nutné aktualizovat priority, které si evropské kanceláře stanovily na papíře, a to pravděpodobně v souladu s trendem hluboce změněného mezinárodního scénáře, který čelí zcela jiným výzvám. Nestabilita na prahu Evropy otevírá nové kanály migrace a kriminálních toků, stejně jako příležitosti a rizika spojená s využíváním nových technologií – především umělé inteligence a v neposlední řadě kryptoměn – otevírají nové a rozmanité scénáře vyšetřování.

Priority pro Evropu 2022-25

Začněme analýzou toho, co Evropa stanovila jako své priority v oblasti boje proti organizované a závažné trestné činnosti pro cyklus EMPACT 2022-2025. Jak již bylo zmíněno, jedná se o 10 různých priorit, jejichž cílem je pokrýt všechny poklesy kriminality a trestných činů v evropském prostředí.

Začíná to bojem proti vysoce rizikovým zločineckým sítím. Cílem je identifikovat a eliminovat všechny zločinecké sítě, které se vyznačují používáním násilí, střelných zbraní, korupcí, zastrašováním a praním výnosů z trestné činnosti prostřednictvím skrytých nebo paralelních finančních systémů. Něco, co v naší zemi bohužel známe a proti čemu jsme v boji proti různým druhům mafie bojovali příliš dlouho. Téma, v němž by se mnoho evropských kanceláří mohlo inspirovat prostředky, které italská vláda navrhla na mezinárodních summitech.

Zcela zásadním tématem, zejména s ohledem na blížící se termíny mnoha voleb v hlavních mezinárodních scénářích, je boj proti kybernetickým útokům. Bohužel se zdá, že odmítnutí priority předložené Evropskou unií zcela nezohledňuje mezinárodní scénáře a zločinné chování některých zemí vůči západním demokratickým procesům. V předvečer nejdůležitějších voleb se například nezmiňuje o falešných zprávách a zahraničním vměšování do sociálních médií. Tato druhá priorita se ve skutečnosti zaměřuje spíše na potírání jednotlivých pachatelů, kteří organizují kybernetické útoky, se zvláštním důrazem na ty, kteří nabízejí služby kriminální povahy online. Pohled, který by měl být v tomto případě možná rozšířen na celý systém.

Třetí a pátá priorita spolu bohužel úzce souvisejí, pokud jde o jevy, které mají odstranit. Týkají se boje proti obchodování s lidmi, respektive rozbití zločineckých sítí, které se touto činností živí, a boje proti pašování migrantů. Zejména se zabývají vykořisťováním nezletilých a celým systémem ohrožení pozůstalých rodin, kterému jsou oběti obchodování s lidmi často vystaveny. Činnost, která stále častěji využívá také kybernetické kanály, zejména k náboru nových obětí. Pokud jde o migranty, je snaha zaměřit se na síť, která je spojovacím článkem a zprostředkovatelem nelegálních migračních toků po celé migrační trase, od místa původu migrantů až po evropské pobřeží.

Čtvrtá priorita se týká hrozného jevu, který je bohužel stále přítomný i v rámci evropských hranic: sexuálního zneužívání dětí online i offline. V této oblasti je cílem bojovat proti výrobě a šíření dětské pornografie se zaměřením na zneužívání na internetu.

Pozornost je pak zaměřena na obchod s drogami a zločinecké sítě, které se jím zabývají. V tomto smyslu, také s ohledem na mezinárodní toky a povahu látek na evropském trhu, se nerozlišuje mezi různými drogami a zahajují se všestranné protiopatření. Tento boj nesmí ztratit na síle, zejména ve vztahu k evropskému kontextu.

Prioritou jsou také podvody a hospodářské a finanční trestné činy, a to nejen online, ale také v souvislosti se spotřebními daněmi, duševním vlastnictvím, paděláním zboží nebo praním špinavých peněz. Jedná se o důležité prvky, u nichž je však rovněž nutná harmonizace právních předpisů, zejména pro stíhání trestných činů, které se mohou týkat více členských států. Závazek, který v nové podobě Evropy po volbách v roce 2024 rozhodně nelze opustit.

Další prioritou je trestná činnost proti životnímu prostředí, jakož i trestná činnost proti majetku, tj. loupeže a organizované krádeže, spojené také s luxusním zbožím (např. vozidly) a nezákonným obchodem s kulturními statky, až po obchodování se střelnými zbraněmi a opatřování falešných dokladů, jako průřezový prvek všech ostatních priorit.

 

Nové evropské uspořádání a bezpečnostní výzvy

Při sestavování nového Evropského parlamentu po volbách v červnu 2024, jehož dynamika se bude lišit od předchozího politického prostředí, bude třeba zohlednit také otázky bezpečnosti a boje proti kriminalitě. Požadavky, které přicházejí od evropských národů, jsou jasné a kancléřství budou muset vzít v úvahu i to, po čem občané Evropy volají. Zejména s ohledem na krize, které vypukly na hranicích Evropské unie v souvislosti s válkou na Ukrajině, na Blízkém východě v Gaze a především na jižní frontě Evropy v souvislosti s imigrací přes Středozemní moře. Boj proti organizovanému zločinu bude proto muset po ukončení cyklu EMPACT 2022-2025 projít novým uspořádáním a novými prioritami činnosti. Úkolem Itálie bude samozřejmě pokusit se prosadit přístup, který naše země vyvinula v boji proti mafii a terorismu. Můžeme hovořit o tom, co sama vláda premiéra Meloniho nazvala „italským modelem“. Nelze opomenout koncept spolupráce mezi členskými státy v boji proti trestné činnosti v rámci hranic Evropské unie. Musíme být připraveni a připraveni – také na úrovni vymáhání práva – čelit všem hrozbám, které mohou pocházet od zločineckých sítí, jež dnes působí na nadnárodní úrovni. Už nemáme co do činění s místními zločinci, ale se skutečnými nadnárodními organizacemi organizovaného zločinu. Kromě právní jistoty a trestání – opětovně pracujeme na harmonizaci systémů členských států – tak musíme usilovat o zvýšení bezpečnosti občanů Evropské unie, a to i přeshraničně. Je třeba připomenout, že v těchto otázkách představují italské právní předpisy skutečný předvoj, zejména v boji proti organizovanému zločinu.

Je tedy zcela jasné, na co by se měly zaměřit priority příštího cyklu programu EMPACT. V první řadě musí být ústředním bodem závazek členských států EU usnadnit výměnu informací mezi jednotlivými vnitrostátními státními zastupitelstvími. Jedním z návrhů italské vlády je v této souvislosti standardizace systému zpracování údajů. To usnadní vzájemné porovnávání informací a proniknutí do nitek spletených zločineckými sítěmi. Dalším krokem může být pouze občanská záruka plnění závazků v kterémkoli ze států Unie. Nemůžeme si totiž myslet, že po překročení hranic se s někým může zacházet jinak. Jedním z bodů, na které italská vláda silně upozornila Evropskou unii, je boj proti náboženskému fundamentalismu a islámskému terorismu. Je to otázka, kterou silně pociťují i ostatní evropské kanceláře a která by mohla znamenat důležitý bod v boji proti kriminalitě pro příští cykly programu EMPACT.