fbpx

Fondy soudržnosti: Itálie a Polsko vzrostly, Španělsko kleslo

Eseje - 28 ledna, 2024

Třetina rozpočtu Unie je určena na fondy, které podporují hospodářský rozvoj v evropských regionech, tvorbu pracovních míst a tzv. udržitelnost, zejména v souvislosti se současným „zeleným a digitálním přechodem“. Tyto fondy jsou známé jako fondy politiky soudržnosti (CHP).

V šestiletém období 2014-2020 činila celková částka fondů politiky soudržnosti 400 miliard EUR. Za tři měsíce zveřejní Evropský parlament studii o míře absorpce kogenerace v různých členských státech, nicméně odbor pro strukturální politiku a politiku soudržnosti již zveřejnil některé předběžné výsledky.

Na konci roku 2020 byly Španělsko a Itálie druhé nejhorší v celé sedmadvacítce, a to se slabou 42% mírou čerpání. Vysvětluje se to tím, že levicové vlády Pedra Sancheze a Giuseppe Conteho „upřednostňovaly výdaje před výběrem kvalitních projektů a jejich efektivitou“.

Itálie i Španělsko jsou na prvním, resp. druhém místě v počtu operačních programů zahrnutých do analýzy plateb, každý s více než 40 programy, zatímco členské státy s vyšší mírou čerpání, jako je Lucembursko, Řecko, Irsko nebo Kypr, mají každý méně než 20 programů.

A co hůř, v srpnu 2023 bude Španělsko stále na třetím nejhorším procentuálním místě v Unii, zatímco Itálie Giorgia Meloniho se přiblíží průměru EU na 6 %.

Polsko, čtvrté v počtu operačních programů a první v celkovém objemu naprogramovaných prostředků (79 miliard EUR), dokázalo do roku 2020 vyčerpat 59 % a do srpna 2023 97 %, což je čtvrtý nejlepší výsledek v celé Unii. A to navzdory obtížným vztahům konzervativní vlády PiS s Evropskou komisí paní von der Leyenové, která obvykle blokuje unijní peníze, aby Varšavu vydírala pod záminkou právního státu.

Polská případová studie sice zdůrazňuje některé překážky a řešení pro zlepšení čerpání, jako je větší harmonizace právních předpisů EU v oblasti zadávání veřejných zakázek a regulační změny v odvětvích životního prostředí a energetiky, ale v konečném důsledku 97% míra čerpání v polovině loňského roku umožňuje velmi malou rezervu k dosažení potenciálního maxima 100 %.

Jako další důvody neúspěchu Madridu uvádí analýza Evropského parlamentu pozdní schválení operačních programů a jmenování zprostředkujících subjektů. Kromě toho došlo ke zpoždění při plánování intervencí, zveřejňování výzev a výběru operací. Celkově se zdá, že nedodržení načasování v pěti oblastech je ze strany španělských orgánů katastrofální.

Studie dále uvádí, že mezi zúčastněnými stranami, které se podílejí na fondech politiky soudržnosti ve Španělsku, docházelo k obtížím v komunikaci a koordinaci. Kromě toho se objevily nejistoty v důsledku změn v regulačním rámci pro zadávání veřejných zakázek. V neposlední řadě experti Parlamentu varují před nejednotnými kritérii způsobilosti výdajů.

Jako naléhavé řešení bychom v budoucnu uvítali zapojení více technických pracovníků spravujících fondy, nikoliv ideologů. Toho by mohlo být částečně dosaženo jmenováním dočasných úředníků, neboť počet dočasných pracovních míst ve španělské veřejné správě je všeobecně považován za nadměrný.

Jako příležitosti ke zlepšení se zaměřujeme zejména na dva regiony ve Španělsku: Andalusie a Kastilie a León. V prvním případě vládli socialisté až do ledna 2019, což znamená, že v období do roku 2023 by středopravá vláda španělské Lidové strany mohla nakonec vykázat lepší výsledky, než je nedostatečný obraz uvedený v analýze.

Zajímavější je, že v dubnu 2022 se v Kastilii a Leónu dostala k moci nová koaliční vláda, v níž poprvé v historii zastává partnerská strana ECR VOX funkci místopředsedy a poradce pro průmysl, obchod a zaměstnanost. To znamená jasnou změnu trendu ve španělské politice, kde lze ocenit efektivitu využívání veřejných prostředků.

Zdroj obrázku: Virgilio Notizie