fbpx

Hrozby a příležitosti umělé inteligence

Konference ECR Party Europa Viva - 18 května, 2024

Jak by se Evropa měla vypořádat s proměnou společnosti způsobenou umělou inteligencí? To je jedna z otázek, na které se pokusí odpovědět účastníci panelu „Umělá inteligence mění naši společnost, přizpůsobte se a zlepšujte se, nebo zůstaňte pozadu“, který se uskuteční v sobotu 18. května od 18:00 na akci EUROPAVIVA24, velkém sjezdu evropských vlastenců pořádaném skupinou VOX a Stranou evropských konzervativců a reformistů.

V panelu, který bude moderovat italská novinářka a televizní moderátorka Elisabetta Migliorelliová, vystoupí italská poslankyně Marta Schifoneová, litevský poslanec Aurelijus Veryga, český poslanec Pavel Žáček a španělský kandidát VOX do evropských voleb Pedro Narro.

Rychlý rozvoj umělé inteligence v posledních letech vyvolává ve společnosti zdrženlivost a různé debaty: zničí umělá inteligence naše pracovní místa, nahradí stroje v budoucnu lidi? Bez ohledu na věrohodnost či nevěrohodnost těchto potenciálních důsledků je zásadou, kterou by konzervativci měli hájit v otázkách souvisejících s technologickým rozvojem a umělou inteligencí, především obezřetnost.

Technologie, zejména pokud je řídí lidé se špatnými úmysly, mohou pro člověka představovat velkou hrozbu. Viděli jsme to při zneužití jaderné energie nebo při vývoji biologických zbraní. Technologie však mohou představovat i velké příležitosti pro lidi. Technologie nám mohou pomoci vyvinout zlepšení pro obyvatelstvo nebo pokročit v různých oblastech, od medicíny až po vzdělávání, a v mnoha dalších oblastech. Stručně řečeno, jak upozorňuje peruánský akademik Miklos Lucaks ve své práci „Neo entes“, lidé by měli mít „vyvážený pohled na technologii, morálně neutrální, v závislosti na dobrotě či špatnosti rukou, které ji používají“.

V tomto rámci stojí Evropská unie před výzvou, jak přijmout zlepšení a inovace, které může umělá inteligence nabídnout svým občanům, a zároveň si být vědoma síly, kterou mohou tyto nástroje získat v „nesprávných rukou“, a proto vypracovat všechny právní předpisy a kontrolní mechanismy, které jsou nezbytné k ochraně evropských občanů před hrozbami, jež mohou technologie představovat.

Dalšího pokroku v této oblasti se dočkáme v nadcházejících měsících. Rada Evropy, organizace zastupující 46 evropských zemí, z nichž 27 je členy Evropské unie, nedávno přijala první závaznou mezinárodní smlouvu upravující umělou inteligenci. Toto rozhodnutí bylo přijato po dvou letech jednání a interních diskusí, zejména o všech otázkách týkajících se lidských práv nebo národní bezpečnosti.

Tato dohoda, jak uvedla Rada, „je otevřená i mimoevropským zemím“ a „zavádí právní rámec, který se vztahuje na celý životní cyklus systémů umělé inteligence a zaměřuje se na rizika, která mohou být s nimi spojena, a zároveň podporuje odpovědné inovace“.

Příští Evropský parlament, který vzejde z voleb konaných ve dnech 6. až 9. června 2024, bude mít na starosti vypracování a doladění všech právních předpisů týkajících se umělé inteligence. Parlament, v němž bude podle všech průzkumů hrát Skupina evropských konzervativců a reformistů velmi důležitou roli a v němž budou muset konzervativní poslanci Evropského parlamentu jednat zodpovědně a obezřetně, aby využili výhod, které technologie nabízejí, a zároveň chránili evropské občany před hrozbami, které mohou představovat.