fbpx

Hot och möjligheter med artificiell intelligens

ECR Party Europa Viva-konferens - maj 18, 2024

Hur ska Europa hantera den samhällsomvandling som artificiell intelligens innebär? Detta är en av de frågor som paneldeltagarna kommer att försöka besvara i panelen ”AI transforms our societies, adapt and improve or be left behind” som hålls lördagen den 18 maj kl. 18.00 på evenemanget EUROPAVIVA24, det stora konventet för europeiska patrioter som organiseras av VOX och Europeiska konservativa och reformister.

I panelen, som modereras av den italienska journalisten och TV-presentatören Elisabetta Migliorelli, deltar Marta Schifone, italiensk parlamentsledamot, Aurelijus Veryga, litauisk parlamentsledamot, Pavel Žáček, tjeckisk parlamentsledamot, och Pedro Narro, VOX:s spanska kandidat i EU-valet.

Den snabba utvecklingen av artificiell intelligens under de senaste åren har skapat tveksamhet och olika debatter i samhället: kommer artificiell intelligens att förstöra våra jobb, kommer maskiner att ersätta människor i framtiden? Oavsett om dessa potentiella konsekvenser är rimliga eller inte, är den princip som konservativa bör försvara i frågor som rör teknisk utveckling och artificiell intelligens först och främst försiktighet.

Teknik, särskilt när den hanteras av människor med dåliga avsikter, kan utgöra ett stort hot mot människor. Vi har sett detta i samband med missbruket av kärnkraft eller utvecklingen av biologiska vapen. Men tekniken kan också innebära stora möjligheter för människan. Tekniken kan hjälpa oss att utveckla förbättringar för befolkningen eller att göra framsteg inom områden som medicin och utbildning, bland mycket annat. Kort sagt, som den peruanske akademikern Miklos Lucaks påpekar i sitt verk ”Neo entes”, bör människan ha ”en balanserad syn på tekniken, moraliskt neutral, beroende på hur goda eller onda de händer är som använder den”.

Inom denna ram står EU inför utmaningen att veta hur man ska ta till sig de förbättringar och innovationer som artificiell intelligens kan erbjuda sina medborgare, samtidigt som man är medveten om den makt som dessa verktyg kan få i ”fel händer” och därför utvecklar all den lagstiftning och de kontroller som krävs för att skydda EU-medborgarna från de hot som tekniken kan utgöra.

Vi kommer att se ytterligare framsteg i denna fråga under de kommande månaderna. Nyligen antog Europarådet, en organisation som representerar 46 europeiska länder, varav 27 är medlemmar i Europeiska unionen, det första bindande internationella fördraget för att reglera AI. Detta beslut fattades efter två års förhandlingar och interna diskussioner, särskilt om alla frågor som rör mänskliga rättigheter eller nationell säkerhet.

Enligt rådet är detta avtal ”även öppet för icke-europeiska länder” och ”fastställer en rättslig ram som är tillämplig på AI-systemens hela livscykel och fokuserar på de risker som de kan medföra, samtidigt som ansvarsfull innovation främjas”.

Nästa Europaparlament, som är resultatet av valet den 6-9 juni 2024, kommer att ansvara för att utveckla och finjustera all lagstiftning som rör artificiell intelligens. Ett parlament där gruppen Europeiska konservativa och reformister enligt alla opinionsundersökningar kommer att spela en mycket viktig roll och där de konservativa ledamöterna måste agera ansvarsfullt och försiktigt för att dra nytta av de fördelar som tekniken erbjuder och samtidigt skydda de europeiska medborgarna från de hot som den kan utgöra.