fbpx

Konference na vysoké úrovni o italské RRNP: klíčový je dialog mezi vládou, parlamentem a auditory

Kultura - 21 listopadu, 2023

Výroční zpráva Evropského účetního dvora bude předložena v Římě v pátek 24. listopadu 2023.

Evropa má v životě Evropanů značnou specifickou váhu: nejen proto, že hovoříme o jedné z největších nadnárodních organizací na světě, nejen proto, že řada předpisů se dotýká nejkonkrétnějších otázek agendy jednotlivých států, nejen pro do značné míry společné sociální, kulturní a hodnotové dědictví. Vysoce pragmatickým prvkem je drtivá váha Evropy ve finančním systému států.

V této souvislosti se v pátek 24. listopadu v Římě v prostorách italského Senátu uskuteční prezentace výroční zprávy Evropského účetního dvora za rozpočtový rok 2022. Akce je pořádána z iniciativy Hon. Antonio Giordano (Fratelli d’Italia), generální tajemník ECR. Bude také předsedat jednání.

Rok 2022, který je předmětem poslední zveřejněné výroční zprávy, se do historie Evropy zapsal jako skutečně komplikovaný rok: uprostřed vlny růstu cen surovin a energií, s krizí dodávek, kterou ještě zhoršila ruská invaze na Ukrajinu, a to vše s Covidem-19, který stále zůstává v pozadí a který, byť v omezené podobě, přispěl ke zpomalení oživení Evropy.

V rámci prezentace budou ve dvou různých sekcích probírány nuance finančních vztahů mezi Itálií a EU: první sekce se zaměří na nástroj pro obnovu a odolnost, druhá na širší dopady evropských fondů na italskou ekonomiku.

Po úvodním pozdravu Guida Carlina (předseda italského Účetního dvora) představí Pietro Russo (Evropský účetní dvůr) výroční zprávu Účetního dvora EU. Na následujícím zasedání se jednání zaměří na vztah mezi Evropou a místními a vnitrostátními správními orgány. Caterina Chinnici (FI, PPE), generální tajemník Účetního dvora Franco Massi a ředitel poradního orgánu vlády – misijní struktury PNRR – Carlo Alberto Manfredi Selvaggi.

Během druhého bloku vystoupí také autoritativní zástupci z politického světa: italský náměstek ministra hospodářství a financí Hon. Lucia Albano (FdI), předsedkyně parlamentní skupiny FdI v italském Senátu Lucio Malan, předseda finanční komise Poslanecké sněmovny Hon. Marco Osnato (FdI) a profesor Luciano Monti (LUISS). Závěry jednání budou svěřeny ekonomovi Domenicu Lombardimu.

Iniciativa, jejímž cílem je rozčlenit informace, myšlenky a úvahy vědců a politických činitelů o evropských finančních politikách a využít příležitosti k rozpracování formálnějších, ale neméně důležitých otázek evropského zásahu do tříleté krize, kterou zažíváme od období pandemie.

Pro registraci prosím napište na [email protected]