fbpx

Konferencja wysokiego szczebla na temat włoskiego RRNP: Kluczowy jest dialog między rządem, parlamentem i audytorami

Kultura - 21 listopada, 2023

Sprawozdanie roczne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego zostanie przedstawione w Rzymie w piątek 24 listopada 2023 r.

Europa ma szczególne znaczenie w życiu Europejczyków: nie tylko dlatego, że mówimy o jednej z największych organizacji ponadnarodowych na świecie, nie tylko dlatego, że wiele przepisów dotyczy najbardziej konkretnych kwestii w programach każdego państwa, nie tylko ze względu na w dużej mierze wspólne dziedzictwo społeczne, kulturowe i wartości. Wysoce pragmatycznym elementem jest przytłaczająca waga Europy w systemie finansowym państw.

W tym kontekście prezentacja sprawozdania rocznego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za rok budżetowy 2022 odbędzie się w piątek 24 listopada w Rzymie, w siedzibie włoskiego Senatu. Wydarzenie organizowane jest z inicjatywy Hon. Antonio Giordano (Fratelli d’Italia), sekretarz generalny ECR. Będzie on również przewodniczył obradom.

Rok 2022, rok objęty ostatnim opublikowanym raportem rocznym, zostanie zapamiętany jako naprawdę skomplikowany rok dla Europy: w obliczu fali wzrostów cen surowców i energii, z kryzysem dostaw pogłębionym przez rosyjską inwazję na Ukrainę, a wszystko to z Covid-19 wciąż w tle, który, choć w zmniejszonej formie, przyczynił się do spowolnienia ożywienia w Europie.

W ramach prezentacji w dwóch różnych sesjach omówione zostaną niuanse relacji finansowych między Włochami a UE: pierwsza sesja skupi się na Instrumencie na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności; druga sesja skupi się na szerszych konsekwencjach funduszy europejskich dla włoskiej gospodarki.

Po wstępnym powitaniu przez Guido Carlino (prezesa włoskiego Trybunału Obrachunkowego), Pietro Russo (Europejski Trybunał Obrachunkowy) przedstawi sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego UE. W kolejnej sesji obrady będą koncentrować się na relacjach między Europą a administracją lokalną i krajową. Głos zabiorą Caterina Chinnici (FI, PPE), sekretarz generalny Trybunału Obrachunkowego Franco Massi oraz dyrektor struktury misji PNRR – organu doradczego rządu – Carlo Alberto Manfredi Selvaggi.

Podczas drugiej sesji publiczność skorzysta również z autorytatywnych przedstawicieli świata polityki: włoskiego podsekretarza w Ministerstwie Gospodarki i Finansów Hon. Lucia Albano (FdI), przewodnicząca grupy parlamentarnej FdI we włoskim Senacie Lucio Malan, przewodniczący Komisji Finansów Izby Deputowanych Hon. Marco Osnato (FdI) i profesor Luciano Monti (LUISS). Wnioski z obrad zostaną powierzone ekonomiście Domenico Lombardiemu.

Inicjatywa mająca na celu analizę informacji, pomysłów i refleksji naukowców i decydentów politycznych na temat europejskiej polityki finansowej, wykorzystując okazję do rozwinięcia bardziej formalnych, ale nie mniej ważnych kwestii europejskiej interwencji w sprawie trzyletniego kryzysu, który miał miejsce od okresu pandemii.

W celu rejestracji należy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]