fbpx

Malgosia Bartosik: „V konečném důsledku zajistí konkurenceschopné a domácí obnovitelné zdroje skutečnou energetickou bezpečnost pro Evropu“

Životní prostředí - 25 dubna, 2024

Malgosia Bartosik je jedním z předních evropských hlasatelů v oblasti budoucnosti obnovitelných zdrojů energie. Již 20 let je Bartosik součástí společnosti Wind Europe, kterou nyní vede jako zástupce generálního ředitele. S více než 500 registrovanými členy ze všech účastníků dodavatelského řetězce a přítomností ve více než 35 zemích je Wind Europe jedním z nejvlivnějších bruselských zastánců větrné energie.

Bartosik se zúčastnil posledního kulturního víkendu ECR na Kypru, kde diskutoval o bezpečnostních a energetických výzvách, kterým musí Evropská unie v blízké budoucnosti čelit.

Hovořili jsme s Malgosií Bartosikovou, abychom se hlouběji seznámili s vnitřními a vnějšími hrozbami pro energetickou bezpečnost Unie, jakož i s regulačními výzvami, kterými se musí zabývat politici a rozhodovací orgány, aby zajistili flexibilitu sítě a financování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Jak byste dva roky po začátku války na Ukrajině popsal stav energetické bezpečnosti v EU?

Evropská unie stanovila energetickou bezpečnost jako jednu z hlavních priorit. Zahájila program REPowerEU, který je odpovědí její energetické politiky na ruskou invazi na Ukrajinu. Projekt REPowerEU má tři hlavní pilíře: diverzifikaci evropských tras dodávek plynu, energetickou účinnost a úspory energie a možná nejdůležitější: zvýšení výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v Evropě.

Zásoby plynu jsou vysoké a zdá se, že Evropa je na nadcházející zimu připravena. Svět je však nepředvídatelnější a nejistější než dříve. Nemůžeme brát věci jako samozřejmost. Musíme se poučit, abychom neopakovali chyby. Skutečnou energetickou bezpečnost pro Evropu nakonec zajišťují konkurenceschopné a domácí obnovitelné zdroje energie.

V souvislosti s tím, jak se do popředí dostávají jiné formy výroby energie (např. jaderná energie) a stávají se hlavním proudem v politickém diskurzu, vidíte hrozby nebo příležitosti pro výrobu větrné energie?

Cíle pro rozšíření větrné energie jsou jasně stanoveny. V současné době má Evropa instalovaný výkon větrné energie 220 GW. EU chce do roku 2030 dosáhnout výkonu 425 GW a do roku 2050 1300 GW. Náš nejnovější výhled ukazuje, že se začínáme blížit cíli pro rok 2030. Potřebujeme však dále rozšiřovat evropský dodavatelský řetězec a výrobní kapacity v oblasti větrné energie. Potřebujeme více továren a jejich rozšíření. A více lidí, kteří budou pracovat v ekologických odvětvích, jako je větrná a solární energie. Potřebujeme také velké investice do podpůrné infrastruktury, jako jsou elektrické sítě, přístavy, plavidla a kvalifikovaní pracovníci. Průmysl však začíná tyto naléhavě potřebné investice realizovat.

Všechny scénáře předpokládají, že celková poptávka po elektřině v Evropě výrazně vzroste. Větrná energie by měla do roku 2050 zajišťovat nejméně 50 % veškeré elektrické energie spotřebované v Evropě. V budoucím energetickém mixu je však dostatek prostoru pro další čisté technologie, jako je solární, vodní a jaderná energie. Jedna věc je však jasná. Jaderná energie výrazně nezvýší svůj příspěvek k cílům EU v oblasti energetické bezpečnosti a klimatu pro rok 2030. Pokud se dnes rozhodnete postavit novou jadernou elektrárnu, nebude postavena do roku 2030. To je velká výhoda větrné a solární energie. Jsou levné a vysoce škálovatelné.

Mohou obnovitelné zdroje energie při zvýšeném dovozu primárních a sekundárních energetických produktů a závazku Unie postupně ukončit využívání fosilních zdrojů energie nahradit klesající výrobu energie v EU?

Mohou a už to dělají. V roce 2023 budou čisté zdroje energie vyrábět rekordní dvě třetiny elektřiny v EU. Větrná energie tvořila 19 %, vodní 12 %, solární 8 % a bioenergie dalších 6 %. Současně klesl podíl výroby elektřiny z fosilních zdrojů na historicky nejnižší úroveň – na pouhou třetinu celkové výroby. Poprvé v historii bylo vyrobeno více elektřiny z větrné energie než z plynu.

Musíme o ní více mluvit, aby se o ní lidé nejen dozvěděli, ale také z ní měli užitek. Obce, které žijí v sousedství větrných elektráren, musí být součástí projektů, existuje mnoho způsobů, jak se mohou zapojit. Pracovní místa: jen v odvětví větrné energie je třeba v příštích šesti letech téměř zdvojnásobit počet zaměstnanců – jedná se o vysoce kvalitní pracovní místa, která mohou být skvělou alternativou pro upadající odvětví, jako je například uhelné. V evropských zemích máme mnoho rekvalifikačních programů pro horníky, rybáře, vojenské důchodce. Máme program pro školy, aby mladí lidé porozuměli klimatické krizi a pochopili, proč je třeba přejít na nový systém.

Zpráva WindEurope „Maximalizace výkonu větrných elektráren prostřednictvím flexibility sítě“ vysvětluje, že regulační orgány budou muset umožnit „prozíravé výdaje“ na investice do flexibilního energetického systému, který podporuje integraci velkého množství obnovitelných zdrojů. Jaké politiky byste doporučili poslancům Evropského parlamentu a vládám členských států, aby tento proces usnadnily a zároveň chránily spotřebitele?

Nemá smysl stavět větrné elektrárny, pokud nemohou být připojeny k pásu. Evropa chce co nejvíce nových obnovitelných zdrojů energie – a to co nejdříve. Musíme se vyhnout zpožděním způsobeným úzkými místy v síti. Provozovatelé sítí by proto měli mít možnost provádět předvídavé investice.

Tento perspektivní přístup k budování sítě nemusí mít vliv na účty za elektřinu. Akční plán EU pro sítě jasně uvádí, že ekonomické ztráty plynoucí ze zpoždění výstavby sítí nezbytných pro připojení nových větrných elektráren převyšují náklady na předběžné investice. K určení oblastí, do kterých by se mělo investovat, je nutná úzká spolupráce mezi regulačními orgány, provozovateli sítí a průmyslem.

V prosinci loňského roku podepsalo 26 ministrů energetiky Evropskou chartu větrné energie. Španělsko nedávno podepsalo na výroční akci WindEurope 2024 v Bilbau zvláštní španělskou chartu větrné energie. Charta stanoví šest ambiciózních směrů činnosti, které mají urychlit rozšíření výroby větrné energie. Jaká krátkodobá opatření by měl Brusel a členské státy přijmout, aby se tyto závazky začaly plnit?

Charta je vynikající. Má všechna správná opatření. Některé z nich spadají do kompetence EU, některé do kompetence Evropské investiční banky, některé do kompetence členských států. Evropská investiční banka (EIB) již začala. Oznámili program protizáruk ve výši 5 miliard eur na výrobu větrné energie. Protizáruky zlepší přístup výrobců větrných turbín k financování a poskytnou jim potřebnou podporu, která přispěje ke zvýšení energetické bezpečnosti a konkurenceschopnosti Evropy. Evropská komise se také vážně zabývá svými závazky vyplývajícími z Charty. Nedávno oznámili, že zahájili vyšetřování potenciálně nespravedlivě dotovaných čínských dodavatelů větrných turbín. To má vytvořit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi evropskými výrobci turbín a mezinárodními konkurenty. A některé členské státy také postupují vpřed. Německo rychle zlepšuje povolování větrné energie. Výsledky jsou vidět okamžitě: v roce 2023 povolili 7,5 GW nových projektů, což je o 70 % více než v roce 2022.