fbpx

Politico kritizuje netransparentnost Unie ve věci Covid

Eseje - 23 srpna, 2023

Těsně před letními prázdninami vyšel ve vlivném týdeníku Politico článek o řízení Evropské unie, v němž je zpochybněn postoj Evropské komise i Evropského parlamentu ke krizi v Covidu.

V březnu 2022 zahájil Evropský parlament činnost zvláštního výboru pro pandemii Covid-19. Bylo to považováno za příležitost pro poslance EP, aby ukázali vedoucí úlohu a požádali Komisi o odpovědnost – nebo za reakci na hrozbu, neboť již 21. dubna 2020 evropská ombudsmanka Emily O’Reillyová veřejně požadovala vysoké standardy řádné správy, aby občané byli co nejvíce ujištěni o opatřeních přijatých na úrovni EU. Chovala by se Evropská komise i Evropský parlament na úrovni, kterou požaduje irský úředník?

Pokud jde o Evropskou komisi, předsedkyně Ursula von der Leyenová si při přípravě podpisu dohody o vakcínách vyměnila s generálním ředitelem společnosti Pfizer pochybné textové zprávy na mobilní telefon. Proč tyto zprávy nebyly nikdy poskytnuty?

Pokud jde o Evropský parlament, zkušená vlámská socialistická poslankyně Kathleen Van Bremptová přijala úkol předsedat zvláštnímu výboru, který byl ve Sněmovně vytvořen. Jejím účelem bylo snad sehrát klíčovou roli při zvyšování transparentnosti tím, že ukáže, že Komise a Parlament nejdou ruku v ruce se zatajováním skutečností před občany členských států.

Nicméně utajování a nekalé praktiky pokračovaly až do nedávné doby. Společnost Pfizer nakonec přislíbila, že některým poslancům Evropského parlamentu umožní přístup k pozměněné dohodě mezi společností a Evropskou komisí ve dnech 26. a 30. května, ale kupodivu jim nebude dovoleno pořizovat si poznámky ani činit veřejná prohlášení.

Navíc došlo ke zmatku, protože někteří další poslanci Evropského parlamentu ve výboru nebyli o schůzi ani informováni. Tajné dohody mezi Evropskou komisí a společností Pfizer byly zřejmé, když přítomné poslance Evropského parlamentu informoval vedoucí Evropského úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné události v oblasti zdraví (HERA), a nikoli zástupce společnosti Pfizer.

V souladu s běžnou praxí v jiných parlamentních shromážděních byli před europoslance předvoláni jak předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, tak generální ředitel společnosti Pfizer Albert Bourla. Pan Bourla odmítl přijít, zatímco paní von der Leyenová si to přála pouze v soukromí. Jen stěží si lze představit, jak by se to dalo označit za projev transparentnosti ze strany nejvyššího úředníka Unie. Ti, kdo si vzpomenou na historickou epizodu utajování aféry Watergate na počátku 70. let, se mohou usmát.

A co hůř, ani na květnových schůzkách nebyly přítomným poslancům EP smlouvy ukázány. Dostali pouze slovní nález. Ve vzduchu se vznášel termín „korupce“, který mířil přímo na paní von der Leyenovou.

Politico obvinil politickou skupinu EPP z bagatelizování tohoto problému. To je do značné míry v souladu s postojem ECR v této věci, ačkoli podobnou kritiku lze vztáhnout i na některé další skupiny. Poslanci ECR Cristian Terheş, Robert Roos, Emmanouil Fragkos a Margarita de la Pisa Carrión navrhli pozměnit zprávu výboru tak, aby výslovně zdůraznila, že Evropská komise zaměřila veškeré úsilí a finanční prostředky na netransparentní zadávání veřejných zakázek na vakcíny COVID-19.

Závěrečná zpráva, kterou podpořily skupiny EPP, Renew a socialistů, zmírňuje kritiku Evropské komise. Lituje se nedostatečné transparentnosti, která je však částečně odůvodněna „respektováním práva na důvěrnost“.

Poslanec Terheş 12. července označil zneužívání Evropské komise a toleranci Parlamentu za „předpoklad pro to, aby vlády v budoucnu opět používaly takové zneužívání proti lidem“.

Zdroj obrázku: Zdroj: Politico.