fbpx

Politico kritiserar EU:s brist på öppenhet om covid

Hälsa - augusti 23, 2023

Strax före sommarledigheten publicerade den inflytelserika veckotidningen Politico en artikel om EU:s ledning, där både EU-kommissionens och Europaparlamentets inställning till covidkrisen ifrågasätts.

I mars 2022 lanserade Europaparlamentet sitt särskilda utskott för covid-19-pandemin. Detta sågs som en möjlighet för ledamöterna att visa ledarskap genom att kräva ansvar av kommissionen – eller som ett svar på ett hot, eftersom Emily O’Reilly, Europeiska ombudsmannen, redan den 21 april 2020 offentligt hade krävt höga standarder för god förvaltning för att ge medborgarna så mycket tillförsikt som möjligt om de åtgärder som vidtas på EU-nivå. Skulle både Europeiska kommissionen och Europaparlamentet uppträda på den nivå som den irländske tjänstemannen kräver?

När det gäller Europeiska kommissionen utbytte ordförande Ursula von der Leyen tvivelaktiga sms med Pfizers vd inför undertecknandet av avtalet om vacciner. Varför har dessa meddelanden aldrig lämnats?

När det gäller Europaparlamentet accepterade en erfaren flamländsk socialistisk parlamentsledamot, Kathleen Van Brempt, uppgiften att leda det särskilda utskott som inrättats i kammaren. Syftet var förhoppningsvis att spela en nyckelroll i utvecklingen av större öppenhet genom att visa att kommissionen och parlamentet inte går hand i hand när det gäller att dölja fakta för medlemsstaternas medborgare.

Hemlighetsmakeri och oegentligheter har dock fortsatt fram till helt nyligen. Pfizer lovade slutligen att ge några parlamentsledamöter tillgång till det ändrade avtalet mellan företaget och Europeiska kommissionen den 26 och 30 maj, men märkligt nog skulle de varken få göra anteckningar eller göra offentliga uttalanden efteråt.

Dessutom uppstod förvirring eftersom vissa andra ledamöter i utskottet inte ens hade informerats om mötet. De hemliga överenskommelserna mellan Europeiska kommissionen och Pfizer blev uppenbara när det var chefen för den europeiska myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (HERA), och inte en företrädare för Pfizer, som informerade de närvarande parlamentsledamöterna.

I enlighet med praxis i andra parlamentariska församlingar hade både Europeiska kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, och Pfizers VD, Albert Bourla, kallats att framträda inför ledamöterna. Bourla har vägrat att komma, medan Von der Leyen endast ville göra det i enrum. Man kan knappast se hur detta skulle kunna kallas en övning i öppenhet från den högsta EU-tjänstemannens sida. De som minns den historiska händelsen med mörkläggningen av Watergate i början av 1970-talet kan lika gärna le.

Ännu värre är att inte ens under mötena i maj fick de närvarande parlamentsledamöterna se kontrakten. En ren verbal breefind är allt de har. Termen ”korruption” hängde i luften och pekade direkt på Von der Leyen.

Politico har anklagat den politiska gruppen EPP för att bagatellisera frågan. Detta överensstämmer i hög grad med ECR:s ståndpunkt i frågan, även om liknande kritik skulle kunna riktas mot vissa andra grupper. ECR-ledamöterna Cristian Terheş, Robert Roos, Emmanouil Fragkos och Margarita de la Pisa Carrión föreslog att utskottsbetänkandet skulle ändras för att uttryckligen betona att kommissionen har fokuserat alla ansträngningar och all finansiering på en icke-transparent upphandling av covid-19-vacciner.

Slutrapporten, som stöds av både EPP, Renew och socialistgrupperna, tonar ner kritiken mot EU-kommissionen. Man beklagar bristen på öppenhet, men detta motiveras delvis med ”respekt för rätten till konfidentialitet”.

Den 12 juli kallade parlamentsledamoten Terheş EU-kommissionens övergrepp och parlamentets tolerans för en ”förutsättning för att sådana övergrepp ska kunna användas igen av regeringarna mot folket i framtiden”.

Källa till bilden: Politico.