fbpx

Prezident Meloni na cestě do OSN

Politika - 22 září, 2023

Evropští konzervativci mají skvělého vůdce. Giorgia Meloniová již mnohokrát ukázala světu, že se nebojí dát najevo svůj názor, a v každé situaci, v níž se ocitla, prokázala dobrotu konzervativních ideálů.

20. září loňského roku však bylo jiné. Předseda italské Rady ministrů a ECR během sedmdesátého osmého Valného shromáždění OSN během pouhých 15 minut prokázal, že existuje dobro a zlo. Je zde několik pozoruhodných pasáží. Od začátku bylo jasné, že Meloniová není v New Yorku na dovolené ani na obraně, naopak útočila a zdůrazňovala potřebu bránit národy, identity a vlasti. Navíc připomíná, že v tak složité době, jakou svět prožívá, je třeba vždy dávat přednost rozumu před silou. Kromě rituálních frází, v nichž řekla, že je pro ni ctí zastupovat Itálii v Parlamentu, zdůraznila, že vzhledem k historickému období to zároveň představuje velkou odpovědnost.

Konkrétně se dotkla otázky války na Ukrajině, o níž vysvětlila: „Itálie si jasně vybrala stranu. Učinila tak ze spravedlnosti. Učinila tak proto, že si je vědoma toho, jak obtížné by bylo vládnout světu, v němž mají ti, kdo bombardují civilní infrastrukturu, to nejlepší v naději, že si chladem a tmářstvím ohnou lidi, kteří používají energii jako zbraň a vydírají rozvojové země tím, že brání vývozu obilí“. Meloni na chodbách paláce OSN hovořil také s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Poté se věnovala tématu migrantů, které je v evropské dynamice stále důležitější; boji proti obchodníkům s lidmi a „právu neemigrovat“. Právě v souvislosti s těmito dvěma tématy Meloni připomněl, že Afrika není chudý kontinent, ale vykořisťovaný kontinent: „Přístup byl dravý, a přesto dokonce paternalistický. Je třeba zvrátit situaci a nabídnout seriózní alternativu k fenoménu masové migrace, alternativu tvořenou prací, odbornou přípravou, příležitostmi v zemích původu a cestami legální a dohodnuté migrace, a tedy i integrovatelnými. Budeme první, kdo půjde dobrým příkladem s „Matteiho plánem pro Afriku“. Poté se podivila, jak se může organizace, která zásadním způsobem přispěla k vymýcení otroctví, obrátit na druhou stranu a neuvědomit si závažnost situace.

V souvislosti s touto otázkou se Meloniová kromě slov na Valném shromáždění setkala s tajemníkem OSN Antoniem Guterresem, kterého požádala o větší angažovanost. Vodítkem je: odmítnout pokrytectví, díky němuž obchodníci s lidmi zbohatli, a bojovat proti nim všemi prostředky.

Zásah, při němž nebylo nic vynecháno z témat s největším dopadem na svět. Umělou inteligenci pro předsedu evropských konzervativců je třeba sledovat, protože technologický vývoj je mnohem rychlejší než u mužů. Ten není schopen řídit účinky. Na závěr zopakovala, že je třeba reformovat Radu bezpečnosti, která podle Meloniho již není reprezentativní a účinná. Jedním z řešení je posílení regionálního zastoupení a spravedlivější geografické rozdělení křesel. Je dobré si uvědomit, že během příštího italského zasedání G7 to bude jedno z hlavních témat. Poselství italského premiéra je stejně jednoduché ve slovech jako složité ve skutečnosti: „Dát etiku algoritmům“.