fbpx

Přijetí aktu o umělé inteligenci Evropskou radou: Krok vpřed v regulaci umělé inteligence

Právní - 28 května, 2024

Rada Evropské unie nedávno schválila Akt o umělé inteligenci, který představuje zásadní průlom v regulaci umělé inteligence. Tento právní předpis představuje pro Evropskou unii významný krok vpřed, který ji staví do pozice světového lídra v oblasti regulace nových technologií. Cílem aktu o umělé inteligenci je vytvořit jasný a konzistentní regulační rámec pro využívání umělé inteligence a zároveň zajistit ochranu základních práv evropských občanů.

Řízení příležitostí a rizik umělé inteligence na úrovni EU

Zákon o umělé inteligenci vychází z potřeby řídit příležitosti a rizika umělé inteligence. Evropská komise zdůraznila význam vyváženého přístupu, který podporuje technologické inovace a zároveň chrání základní hodnoty EU. Nařízení se vztahuje na všechny veřejné i soukromé subjekty, které vyvíjejí nebo používají systémy umělé inteligence na evropském trhu, bez ohledu na jejich zeměpisnou polohu.
Jedním z nejdůležitějších aspektů zákona o UI je přesná definice systému UI. Podle textu je systém umělé inteligence souborem technologií, které jsou schopny pracovat s různým stupněm autonomie a přizpůsobovat se podle přijatých vstupů. Tyto systémy mohou generovat výstupy, jako jsou předpovědi, obsah, doporučení nebo rozhodnutí, která ovlivňují fyzické nebo virtuální prostředí.

Klasifikace rizik

Nařízení používá přístup založený na riziku a klasifikuje systémy UI do čtyř kategorií: nízké, omezené, vysoké a nepřijatelné riziko. Z každé kategorie vyplývají různé povinnosti a požadavky na vývojáře a uživatele. Nepřijatelné rizikové systémy, jako jsou systémy používané pro sociální kontrolu nebo manipulaci chování, jsou zakázány. Vysoce rizikové systémy musí před uvedením na trh splňovat přísné požadavky na shodu.

Výjimky a žádosti o výjimku v oblasti obrany a národní bezpečnosti

Ne všechny systémy umělé inteligence spadají do úzké oblasti působnosti nařízení. Existují výjimky pro systémy používané pro vojenské, obranné nebo národní bezpečnostní účely, jakož i pro systémy používané ve vědeckém výzkumu nebo uvolněné jako software s otevřeným zdrojovým kódem. Zákon o UI se navíc po vzoru GDPR nevztahuje na osobní použití soukromými osobami.

Důsledky pro podniky: povinnosti při posuzování rizik a požadavky na dodržování předpisů

Zákon o umělé inteligenci ukládá společnostem, které vyvíjejí nebo používají systémy umělé inteligence, významné povinnosti. Musí pečlivě vyhodnotit rizika spojená se svými systémy a zajistit, aby splňovaly požadavky na shodu stanovené v zákoně. Sankce za nedodržení předpisů mohou dosáhnout až 35 milionů eur nebo 7 % celosvětového ročního obratu společnosti, podle toho, která částka je vyšší.

Časový plán pro splnění požadavků

Podniky a orgány veřejné správy budou mít na splnění nových pravidel časově rozloženou lhůtu. Zakázané systémy musí být odstraněny do šesti měsíců od vstupu nařízení v platnost. Obecná pravidla pro správu a řízení vstoupí v platnost do dvanácti měsíců, zatímco úplné provedení nařízení se očekává do dvou let.
Přijetí zákona o umělé inteligenci uvítala řada evropských odborníků a politiků. Téměř plebiscitní hlasování v Evropském parlamentu, kdy 523 hlasů bylo pro, 46 proti a 49 se zdrželo hlasování, ukazuje na širokou shodu ohledně potřeby regulace umělé inteligence. Někteří kritici se však obávají, že příliš přísná regulace by mohla potlačit inovace a snížit konkurenceschopnost evropských společností oproti společnostem v jiných regionech světa.
Akt o umělé inteligenci je rozhodujícím krokem k vyvážené a perspektivní regulaci umělé inteligence v Evropě. Nejenže chrání práva evropských občanů, ale také vytváří celosvětový precedens pro správu nových technologií. Podniky budou při přizpůsobování čelit značným výzvám, ale EU poskytuje jasný rámec, který zajistí, aby se umělá inteligence vyvíjela a používala bezpečně a eticky.
Akt o umělé inteligenci bude mít v nadcházejících letech zásadní dopad na vývoj a využívání umělé inteligence a postaví Evropu do centra světového dění jako lídra v oblasti regulace technologií.