fbpx

Adoptarea Actului privind IA de către Consiliul European: Un pas înainte în reglementarea IA

Legal - mai 28, 2024

Consiliul Uniunii Europene a aprobat recent Actul privind inteligența artificială, marcând un progres major în reglementarea inteligenței artificiale (AI). Această legislație reprezintă un pas înainte major pentru Uniunea Europeană, poziționând-o ca lider mondial în reglementarea tehnologiilor emergente. Legea privind IA are ca scop crearea unui cadru de reglementare clar și coerent pentru utilizarea IA, asigurând în același timp protecția drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni.

Gestionarea oportunităților și riscurilor inteligenței artificiale la nivelul UE

Legea privind inteligența artificială este determinată de necesitatea de a gestiona oportunitățile și riscurile inteligenței artificiale. Comisia Europeană a subliniat importanța unei abordări echilibrate care să promoveze inovarea tehnologică, protejând în același timp valorile fundamentale ale UE. Regulamentul se aplică tuturor entităților, publice și private, care dezvoltă sau utilizează sisteme de inteligență artificială pe piața europeană, indiferent de localizarea lor geografică.
Unul dintre cele mai importante aspecte ale legii privind IA este definiția exactă a unui sistem de IA. Potrivit textului, un sistem de inteligență artificială este un ansamblu de tehnologii capabile să funcționeze cu diferite grade de autonomie și să se adapteze în funcție de datele primite. Aceste sisteme pot genera rezultate, cum ar fi predicții, conținut, recomandări sau decizii care afectează mediile fizice sau virtuale.

Clasificarea riscurilor

Regulamentul adoptă o abordare bazată pe riscuri și clasifică sistemele de inteligență artificială în patru categorii: risc scăzut, limitat, ridicat și inacceptabil. Fiecare categorie implică responsabilități și cerințe diferite pentru dezvoltatori și utilizatori. Sistemele de risc inacceptabile, cum ar fi cele utilizate pentru control social sau manipulare comportamentală, sunt interzise. Sistemele cu risc ridicat trebuie să îndeplinească cerințe stricte de conformitate înainte de a putea fi introduse pe piață.

Derogări și aplicații exceptate pentru apărare și securitate națională

Nu toate sistemele de inteligență artificială se încadrează în domeniul de aplicare restrâns al regulamentului. Există scutiri pentru sistemele utilizate în scopuri militare, de apărare sau de securitate națională, precum și pentru cele utilizate în cercetarea științifică sau publicate ca software cu sursă deschisă. În plus, Legea privind IA nu se aplică în cazul utilizării personale de către persoane private, urmând modelul GDPR.

Implicații pentru întreprinderi: obligații de evaluare a riscurilor și cerințe de conformitate

Legea privind inteligența artificială impune obligații semnificative companiilor care dezvoltă sau utilizează sisteme de inteligență artificială. Aceștia trebuie să evalueze cu atenție riscurile asociate cu sistemele lor și să se asigure că acestea îndeplinesc cerințele de conformitate stabilite în lege. Sancțiunile pentru nerespectarea legislației pot ajunge până la 35 de milioane de euro sau 7% din cifra de afaceri anuală globală a companiei, oricare dintre acestea este mai mare.

Calendarul de conformare

Întreprinderile și administrațiile publice vor avea la dispoziție o perioadă eșalonată pentru a se conforma noilor norme. Sistemele interzise trebuie să fie eliminate în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a regulamentului. Normele generale de guvernanță vor intra în vigoare în termen de douăsprezece luni, în timp ce punerea integrală în aplicare a regulamentului este prevăzută în termen de doi ani.
Adoptarea legii privind IA a fost salutată de mulți experți și politicieni europeni. Votul aproape plebiscitar din Parlamentul European, cu 523 de voturi pentru, 46 de voturi împotrivă și 49 de abțineri, demonstrează consensul larg cu privire la necesitatea de a reglementa IA. Cu toate acestea, unii critici se tem că o reglementare prea rigidă ar putea înăbuși inovarea și ar putea face companiile europene mai puțin competitive decât cele din alte regiuni ale lumii.
Legea privind inteligența artificială reprezintă un pas decisiv către o reglementare echilibrată și orientată spre viitor a inteligenței artificiale în Europa. Acesta nu numai că protejează drepturile cetățenilor europeni, dar stabilește, de asemenea, un precedent global pentru gestionarea tehnologiilor emergente. Întreprinderile se vor confrunta cu provocări semnificative în ceea ce privește adaptarea, dar UE oferă un cadru clar pentru a se asigura că inteligența artificială este dezvoltată și utilizată în condiții de siguranță și etică.
Legea privind inteligența artificială va avea un impact profund asupra dezvoltării și utilizării inteligenței artificiale în anii următori, plasând Europa în centrul scenei mondiale ca lider în materie de reglementare tehnologică.