fbpx

Přísnější pravidla Bruselu pro součásti chytrých telefonů

Obchod a ekonomika - 19 září, 2022

Tags:

Telefony a mobilní zařízení budou muset mít přesnější označení účinnosti.

Podle Financial Times zahájila EU řízení o změnách požadavků na chytré telefony a mobilní zařízení obecně, aby zajistila delší životní cyklus technologických zařízení a zabránila riziku plánovaného zastarávání, které předpovídá většina mobilních společností.

Evropský komisař pro vnitřní trh Thierry Breton předloží návrh směrnice již po letních prázdninách. Francouzský komisař vysvětlil, jak je v tomto ohledu nutné přijmout právní předpisy, aby se zabránilo nezdravému zvyku, který v posledních letech zavedly výrobní společnosti, a to měnit chytré telefony maximálně každé tři roky. Takové trvání technologických zařízení není přípustné ani z ekonomického hlediska, ani z hlediska péče o životní prostředí, kterou již nelze ve světě masové výroby považovat za okrajovou.

Požadavek Evropské komise stanoví, že nejméně 15 součástí, včetně baterií a dalších prvků nezbytných pro fungování chytrých telefonů, může zůstat k dispozici jako náhradní díly po dobu nejméně 5 let od data uvedení příslušného předmětu na trh, navíc s životností baterie nejméně 500 plných nabití bez známek zhoršení, u nichž se v současnosti očekává, že zvýší prodej nových baterií nebo nákup nového chytrého telefonu uživatelem. Nabíječky pak podle nových směrnic musí být do roku 2024 kompatibilní s prakticky všemi chytrými telefony, které jsou již na trhu, aby se zabránilo hromadění takového příslušenství, které se obtížně likviduje.

Každý chytrý telefon musí být opatřen štítkem energetické účinnosti, podobně jako je tomu u většiny domácích spotřebičů na trhu, na kterém musí být uvedena minimální životnost baterie a testovaná odolnost proti pádu, aby se předešlo nepříjemným překvapením pro kupující s technologickým zařízením, které přesahuje, jak se často stává, tisíce eur a které může mít provozní problémy již po prvních měsících používání. Mezi zkoumaná opatření bude patřit spolehlivost, snadná demontáž usnadňující výměnu jednotlivých prvků, pobídky k opravám, přístup k důležitým náhradním dílům a zvýšená recyklace.

Záměr Bruselu bude rovněž spojen s vymýcením nekalých obchodních praktik a rozšířením černé listiny praktik zakázaných na trhu EU. S novými předpisy proto výrobci technologických zařízení již nebudou moci pominout možnou přítomnost technických vlastností, jako je software a interní aplikace, jejichž cílem je záměrné znehodnocení zařízení za účelem usnadnění jeho výměny. Ekologické vlastnosti výrobků nemohou být ostentativnější, pokud nejsou řádně otestovány. Nebudou moci nadále uvádět ochranné známky týkající se udržitelnosti, pokud nebudou uznány Evropským společenstvím a pokud nebudou odůvodněny konkrétními laboratorními testy, a nebudou moci pominout možnost, že zařízení může přestat fungovat při použití neoriginálních náhradních dílů.

Nové předpisy budou mít za cíl nejen prodloužení životnosti elektronických zařízení, ale díky prodloužení jejich životního cyklu pomohou snížit emise CO2 přibližně o 10 milionů tun, což je výsledek, který je možný například pouze v případě, že se ze silnic odstraní 5 milionů automobilů.

Přesvědčování Evropy, aby zpřísnila předpisy týkající se možnosti regenerace chytrých telefonů, je také stále častějším trendem kupovat repasované mobilní telefony, neboli přístroje z druhé ruky, které se vracejí na trh po důkladném vyčištění a vydezinfikování a po provedení řady tak specifických kontrol, že mohou společnosti, která je prodává, umožnit poskytnutí nové záruky, která může dokonce přesáhnout obvyklé 2 roky nového výrobku. Volba repasovaného mobilního telefonu je pro stále rostoucí počet uživatelů, a to i v Itálii, tou nejlepší volbou namísto nákupu předmětu, který by jinak stál až třikrát tolik. Rozšíření webových stránek, které nabízejí repasované mobilní telefony za relativně velmi výhodné ceny, umožnilo odhadnout trh s chytrými telefony z druhé ruky od současnosti do roku 2024 na přibližně 65 miliard eur a do roku 2027 by mohl vzrůst až o 10 %.

Podle studie webové stránky Certideal, která se specializuje na prodej repasovaných technologických produktů, se trh rozšiřuje také v Itálii a v regionech jako Lombardie, Ligurie a Lazio je největší počet zákazníků ve věku 20 až 70 let, kteří si vybrali repasované telefony s dobrou průměrnou spokojeností. Ve srovnání s rokem 2020 se totiž v právě zmíněných třech regionech výdaje na repasované spotřebiče v roce 2021 zdvojnásobily a dále rostou.

Dalším důležitým faktem je, že značky, které procházejí nejvíce „regeneracemi“, jsou nejznámější i proto, že mají jistě největší podíl na trhu a jsou vybírány především kvůli otázce společenské akceptace ze strany nejmladších, kteří se postupem času naučili akceptovat eventualitu, že jejich módní technologický předmět je sice použitým, ale zdánlivě zcela novým.

V rámci boje proti plánovanému zastarávání, který zahájila EU, se výrobci technologií na celém světě budou muset přizpůsobit pravidlům, která konečně zaručí transparentnost a spravedlnost pro běžného uživatele, který by jinak musel řešit neočekávané výdaje za přístroj, jako je chytrý telefon, který se právem stal nezbytným pro každodenní život. V současné době jsou v každé evropské domácnosti nebo téměř v každé domácnosti zásuvky plné příslušenství, ať už se jedná o nabíječky, sluchátka nebo samotné mobilní telefony, které již nebudou mít důvod existovat a které se proto musí tak či onak zlikvidovat, aniž by byla jistota, že se postupuje v souladu se zákonem. Hlavním cílem je možnost recyklovat všechny možné prvky mobilního zařízení, aby jeho životnost nebyla kratší než doba potřebná k amortizaci nákladů. Možnost požadovat po výrobcích, aby vytvářeli předměty, které lze používat se stejným příslušenstvím, i když se jedná o různé značky, nebude jistě přijímána ochotně, ale nyní je nutné nabídnout spotřební hospodářství, které lze označit za skutečně ekologické.

Pokud by chytré telefony a tablety, stejně jako starší generace chytrých hodinek a mobilních telefonů, měly možnost regenerace v případě poškození nebo hardwarového problému s využitím náhradních dílů, které by byly vždy k dispozici a recyklovatelné, snížila by se spotřeba energie potřebná pro jejich výrobu a používání o třetinu. Některé evropské země, například Francie, již zahájily postupy pro přizpůsobení se nejnovějším ekologickým normám týkajícím se technologií a tlak na největší společnosti je již značný. V Itálii se tato otázka teprve řeší, ale nárůst trhu s renovovanými spotřebiči je dobrým znamením. Itálie je v současné době na jedenáctém místě na světě, patří mezi země nejvíce závislé na používání chytrých telefonů a na prvním místě v Evropě, přičemž její trh zaznamenává čistý růst, a to navzdory poklesu celosvětového trhu s technologiemi v důsledku pandemie a nedostatku dodávek v důsledku války na Ukrajině. Tyto údaje naznačují, že Itálie by mohla být první zemí, která bude mít prospěch z této významné změny ve výrobě a prodeji mobilních zařízení, a místní společnosti by mohly využít nových mezinárodních obchodních příležitostí, které by nové předpisy mohly přinést.

Technologie je v současnosti jedním z hlavních hospodářských odvětví na světě a optimalizace výroby by měla být klíčovým prvkem při definování nové éry. Evropa prosazuje změnu, která by mohla mít zásadní význam pro celý globální trh s mobilními zařízeními.

Autor: Mgr: Alessandro Fiorentino

The text was translated by an automatic system

Tags: