fbpx

Strängare regler från Bryssel för komponenter i smartphones

Handel och ekonomi - september 19, 2022

Tags:

Telefoner och mobila enheter kommer att behöva ha mer exakta effektivitetsmärkningar.

Enligt Financial Times har EU inlett förfaranden för att ändra kraven på smartphones och mobila enheter i allmänhet, för att garantera en längre livscykel för tekniska enheter och undvika risken för planerad föråldring, vilket förutses av de flesta mobilföretag.

EU-kommissionären för den inre marknaden, Thierry Breton, kommer att lägga fram förslaget till direktiv redan efter sommaruppehållet. Den franska kommissionsledamoten förklarade hur nödvändig lagstiftningen måste vara i detta avseende för att motverka den ohälsosamma vana som produktionsbolagen har infört under de senaste åren att byta smarttelefoner högst vart tredje år. Det är inte tillåtet att tekniska anordningar används så länge, varken av rent ekonomiska skäl eller för att skydda miljön, som inte längre kan betraktas som en marginell förutseende faktor i massproduktionens värld.

I Europeiska kommissionens begäran föreskrivs att minst 15 komponenter, inklusive batterier och andra väsentliga delar för smarttelefoners funktion, ska kunna finnas tillgängliga som reservdelar i minst fem år från det att det berörda föremålet släpptes ut på marknaden, och att batteriet ska ha en livslängd på minst 500 fulla laddningar utan de försämringstecken som för närvarande förväntas öka försäljningen av nya batterier eller användarens köp av en ny smarttelefon. Enligt de nya direktiven måste laddarna senast 2024 vara kompatibla med praktiskt taget alla smarttelefoner som redan finns på marknaden, så att man undviker att det uppstår en mängd tillbehör som är svåra att göra sig av med.

Varje smarttelefon måste ha en energieffektivitetsmärkning, i likhet med den som redan används för de flesta hushållsapparater på marknaden, där den minsta batteritiden och den testade fallmotståndet måste anges, för att undvika obehagliga överraskningar för köparna med en teknisk apparat som ofta kostar tusentals euro och som kan ha problem med driften redan efter de första månadernas användning. De åtgärder som undersöks kommer att omfatta tillförlitlighet, enkel demontering för att underlätta utbyte av enskilda delar, incitament för reparationer, tillgång till viktiga reservdelar och ökad återvinning.

Bryssels avsikt kommer också att vara kopplad till utrotandet av illojala affärsmetoder, genom att utöka den svarta listan över metoder som är förbjudna på EU-marknaden. I och med de nya bestämmelserna kommer tillverkarna av tekniska produkter inte längre att kunna bortse från eventuella tekniska egenskaper, såsom programvara och interna tillämpningar, som syftar till att avsiktligt försämra produkten för att underlätta utbyte av den. Produkternas ekologiska egenskaper kan inte vara mer uppseendeväckande om de inte testas ordentligt. De kommer inte längre att kunna uppvisa hållbarhetsrelaterade varumärken om de inte erkänns av Europeiska gemenskapen och om de inte motiveras av särskilda laboratorietester, och de kommer inte längre att kunna utelämna möjligheten att produkten kan sluta fungera om man använder reservdelar som inte är originaldelar.

De nya bestämmelserna kommer inte bara att ha som mål att begränsa livslängden för elektroniska apparater, utan genom att förlänga deras livscykel kommer de att bidra till att minska koldioxidutsläppen med cirka 10 miljoner ton, ett resultat som bara är möjligt om man till exempel tar bort 5 miljoner bilar från vägarna.

För att övertyga Europa om att skärpa bestämmelserna om möjligheten att regenerera smartphones finns det också en ökande trend att köpa renoverade mobiltelefoner, eller begagnade enheter som släpps ut på marknaden igen efter att ha rengjorts och desinficerats grundligt och efter att ha genomgått en rad så specifika kontroller att företaget som säljer dem kan ge en ny garanti som till och med kan överstiga de typiska två åren för en ny produkt. Valet av en renoverad mobiltelefon har varit det bästa valet för en ständigt växande användare, även i Italien, i stället för att köpa ett föremål som annars skulle ha kostat upp till tre gånger så mycket. Det stora antalet webbplatser som erbjuder renoverade mobiltelefoner till relativt sett mycket fördelaktiga priser har gjort det möjligt att uppskatta marknaden för begagnade smarttelefoner till cirka 65 miljarder euro fram till 2024, och fram till 2027 kan den växa med upp till 10 procent.

Enligt en undersökning av webbplatsen Certideal, som är specialiserad på försäljning av renoverade tekniska produkter, expanderar marknaden även i Italien och regioner som Lombardiet, Ligurien och Lazio har det största antalet kunder mellan 20 och 70 år som har valt renoverade telefoner med en god genomsnittlig tillfredsställelse. Jämfört med 2020 fördubblades utgifterna för renoverade apparater i de tre nämnda regionerna under 2021 och de ökar fortfarande.

Ett annat relevant faktum är att de märken som genomgår flest ”förnyelser” är de mest kända, även därför att de har den största delen av marknaden och framför allt väljs av de yngsta, som med tiden har lärt sig att acceptera att deras tekniska modeobjekt är ett begagnat objekt som till synes är helt nytt.

I och med EU:s kamp mot planerad föråldring måste tekniktillverkare över hela världen anpassa sig till regler som äntligen kan garantera öppenhet och rättvisa för den genomsnittlige användaren, som annars skulle tvingas hantera oväntade utgifter för ett instrument som smarttelefonen, som med rätta har blivit oumbärligt i vardagen. För närvarande är lådorna i varje europeiskt hem eller nästan varje europeiskt hem fulla av tillbehör, oavsett om det är laddare med sladd, hörlurar eller själva mobiltelefonerna, som inte längre kommer att ha någon anledning att existera och som därför måste kasseras på ett eller annat sätt och utan att man kan vara säker på att förfarandet sker i enlighet med lagen. Det primära målet är att kunna återvinna alla möjliga delar av din mobila enhet för att förhindra att den håller kortare tid än vad som krävs för att amortera kostnaden. Möjligheten att be tillverkarna att skapa föremål som kan användas med samma tillbehör, även om de är av olika märken, kommer säkerligen inte att accepteras frivilligt, men det är nu nödvändigt att erbjuda en konsumentekonomi som kan definieras som verkligt miljövänlig.

Om smarttelefoner och surfplattor, liksom äldre generationers smartklockor och mobiltelefoner, hade möjlighet att regenereras vid skador eller hårdvaruproblem, med hjälp av reservdelar som alltid är tillgängliga och återvinningsbara, skulle energiförbrukningen för deras produktion och användning minska med en tredjedel. Vissa europeiska länder, t.ex. Frankrike, har redan inlett förfaranden för att anpassa sig till de senaste ekologiska normerna för teknik och trycket på de största företagen är redan stort. I Italien har frågan precis tagits upp till behandling, men ökningen av marknaden för renoverade apparater bådar gott. Italien ligger för närvarande på elfte plats i världen, bland de nationer som är mest beroende av användningen av smartphones och först i Europa, med en marknad med nettotillväxt trots nedgången på den globala teknikmarknaden på grund av pandemin och bristen på utbud på grund av kriget i Ukraina. Dessa uppgifter tyder på att Italien skulle kunna bli den första nationen att dra nytta av en sådan viktig förändring i produktionen och marknadsföringen av mobila enheter och att lokala företag skulle kunna dra nytta av de nya internationella affärsmöjligheter som de nya bestämmelserna skulle kunna medföra.

Teknik är för närvarande en av de viktigaste ekonomiska sektorerna i världen och produktionsoptimering bör vara en nyckelfaktor för att definiera den nya eran. Europa främjar en förändring som kan bli epokgörande för hela den globala marknaden för mobila enheter.

Författare: Alessandro Fiorentino

The text was translated by an automatic system

Tags: