fbpx

Stefan Bergh, ENGSO: Stefan Bergh, ENGSO: „Přiveďme mladé lidi zpět ke sportu“ – Stefan Bergh, ENGSO: „Riportiamo i giovani allo sport“.

Uncategorized @cs - 19 září, 2022

Celý svět prochází velkými změnami. Nejprve pandemie a poté válka na Ukrajině vedly k velmi složitým výzvám; každý aspekt života, každodenního života, prošel nevyhnutelnou a často i bolestivou revizí. Sport nebyl ušetřen. „Během těchto dvou let jsme byli svědky odchodu mnoha lidí ze sportu,“ potvrdil nám v nedávném rozhovoru Stefan Bergh, prezident ENGSO.

Když Bergh nastoupil do funkce, byla celková situace i cíle zcela jiné. V současné době je výzvou číslo jedna, jak potvrdila ENGSO, přivést lidi zpět ke sportu, zejména mladé lidi. Nejisté podmínky diktované výše zmíněnými událostmi totiž vyvolaly exodus, postupný odklon od sportovních aktivit, zejména pokud jde o kontinuitu. K tomu přispívá i nedávná zpráva ISTAT (Italský národní statistický úřad) o sportu. V tomto konkrétním případě se údaje týkají naší země, a proto se podle vzorku, s nímž byl průzkum proveden, znepokojivá procenta týkají především nezletilých. V období před pandemií činil podíl dětí ve věku 3 až 5 let, které se věnují sportovním aktivitám, 35 %; o rok a půl později se toto číslo změnilo a výrazně kleslo: 16%.

Totéž platí pro ostatní věkové skupiny: skupina 6-10 let se snížila z 66 % na 48,9 %, skupina 11-14 let z 68 % na 54,8 %, skupina 15-17 let z 61 % na 55,2 % a skupina 18-19 let z 58,2 % na 53,6 %.

To svědčí o nedostatečné náklonnosti mladé generace, k čemuž přispívá několik faktorů, které znamenají menší počet členů, méně sportovců a komplikace, které by se neměly podceňovat u velmi důležitého odvětví na mezinárodní úrovni.

Vzhledem k výchozí situaci nám proto Bergh jako vedoucí evropské nevládní sportovní organizace a přední hlasatel dobrovolného sportu na místní úrovni v Evropě sdělil, jaká opatření jsou potřebná a jaké priority jsou na pořadu dne. Objasnil také, že v každé zemi se problémy řeší jinak, a proto je třeba stanovit společnou linii, kterou však lze přizpůsobit různým potřebám. V každém případě zůstává jádrem význam nesmazatelného zdůraznění hodnoty a důležitosti sportu.

V Evropě se karta obrací. Covid nejprve a konflikt na Ukrajině pak nevyhnutelně vedly k novému vymezení všech aspektů života, mimo jiné: Sport.

Jak ENGSO v této nové fázi obnovy po pandemii reviduje své programové linie týkající se světa sportu?

Stefan Bergh, prezident ENGSO: „V první řadě máte pravdu. Poslední roky byly v mnoha ohledech velmi dramatické pro celý svět, ale také pro sport a sportovní společnost. A samozřejmě jsme svědky toho, že mnoho lidí opouští sportovní kluby; chlapci a dívky, muži a ženy opouštějí své sportovní kluby kvůli pandemické situaci, ale také z jiných důvodů. Komunikujeme s našimi členy a členy ENGSO nebo sportovních konfederací v Evropě, ale také s olympijskými výbory v různých zemích Evropy. Všichni říkají totéž: ztratili členy, sportovce, ale také mnoho vedoucích. Je to tedy obecná výzva, abychom se ujistili, že je začneme seskupovat všechny tyto mladé lidi, kteří se vracejí do sportu.

A vím, že existují národní plány, které se těmito otázkami zabývají, protože problémy se mohou v jednotlivých zemích trochu lišit. Problémy, které vidíme například ve Švédsku, odkud pocházím, mohou být jiné než v Itálii.

Když nasloucháme členům ENGSO, myslíme si, že to není něco, co by se dalo zvládnout během jednoho nebo dvou let. Z negativních důsledků pandemie se budeme vzpamatovávat několik let. To je fakt. Mluvíme o pěti nebo šesti letech, než se vrátíme na stejnou úroveň, jakou jsme měli v roce 2019. A pak tu máme tu strašnou situaci na Ukrajině. Tato situace samozřejmě v mnoha ohledech ovlivnila i sport. Do Ruska nebo na Ukrajinu už nejezdíme, mezinárodní federace přijaly vůči těmto zemím jasná rozhodnutí. Dopad na politický aspekt je tedy jistě významný a toto je teprve začátek.“

Související otázka: wkdyž jste byl jmenován prezidentem, byla situace zcela jiná. Nyní je důležité zaujmout stanovisko a učinit odvážné rozhodnutí na pomoc sportovním svazům. Stručně řečeno, je podle vás nutnější nový model nebo nový akční plán?

SB: „Myslím, že evropská sportovní komunita a také sportovní federace zaujaly k situaci na Ukrajině velmi jasný postoj a vyjádřily podporu ukrajinskému lidu a situaci, kterou ve své zemi zažívá. Takže v tomto smyslu je postoj velmi jasný: projevit solidaritu s lidmi pocházejícími z Ukrajiny. Pokud jde o další výzvy, musíme o nich diskutovat. Musíme začít pracovat s našimi jednotlivými zeměmi, ale ENGSO může být zdrojem pro sdílení zkušeností: jak můžeme vyvinout nové způsoby, jak oslovit nejmladší, aby dělali sport? A pak můžeme přinést dobrý příklad z různých zemí a šířit ho do dalších zemí? “

Jaká opatření budou provedena v krátkodobém a střednědobém horizontu?

SB: „Když se snažíme často setkávat s našimi členy a upřímně s nimi komunikovat. Máme mnoho seminářů, webinářů, každou diskusi, jak bychom mohli tyto situace řešit. Snažíme se také přizpůsobit spoustu projektů EU, shromažďujeme členy a v rámci jedné místnosti diskutujeme o našich společných problémech, takže je to docela pružný přístup. A poznatky z těchto projektů se pak přenášejí zpět do jednotlivých zemí a ty se je pak snaží implementovat ve své zemi. “

Co žádají asociace, orgány a olympijské výbory, které jsou součástí vaší organizace?

SB: „Docela praktické věci. Příklad? „Jak můžeme využít digitální prostředky, abychom přilákali lidi do našich sportovních klubů?“ nebo „Jak můžeme zajistit, abychom zvýšili genderovou vyváženost v našich sportovních federacích?“. Vidíte, velmi praktické otázky, na které se snažíme odpovědět“.

Toto odvětví vytváří 2,1 % evropského HDP. O co ENGSO žádá Evropskou komisi, Parlament a členské státy? Mmožná více spolupráce?

SB: „Co se týče subjektů Evropské unie, snažíme se s nimi jasně a úzce spolupracovat a ujistit se, že si plně uvědomují vysokou hodnotu, kterou sport v evropském kontextu představuje. Zároveň však hovoříme o tom, že je důležité mít nezávislý sport. Musíme najít rovnováhu, abychom zajistili, že sport může zůstat nezávislý, a tedy i naše pravidla a způsob vedení sportu a sportovních struktur. A proto mluvíme o důležitosti modelu evropského sportu, který je postaven na silných, opravdu silných federacích.“

Můžeme tedy očekávat novou definici evropského sportovního modelu? Jakási aktualizace Lisabonské smlouvy?

SB: „No, tento proces právě probíhá. Nejsem si jistý, že bude uzavřena formální smlouva. Uvidíme, jak to dopadne. Ale myslím, že je důležité zvýšit povědomí o tom, že máme evropský sportovní model. Musíme diskutovat o sportu i s evropskými institucemi“.

The text was translated by an automatic system