fbpx

Výzva Itálie na cestě k energetické budoucnosti s udržitelnou jadernou energií

Energie - 2 května, 2024

Itálie v posledních letech pečlivě přehodnocuje své energetické prostředí a hledá alternativy k tradičním fosilním palivům, aby uspokojila své rostoucí energetické nároky a zároveň snížila emise uhlíku. Jaderná energie se mezi řadou možností jeví jako kontroverzní, avšak slibná cesta pro energetickou budoucnost Itálie. Navzdory složité historii jaderné energetiky Itálie opatrně přehodnocuje svůj postoj, což je dáno potřebou udržitelných zdrojů energie a nutností bojovat proti změně klimatu.

Vztah Itálie k jaderné energii je bouřlivý. Po černobylské havárii v roce 1986 se veřejné mínění rozhodně obrátilo proti jaderné energii a v roce 1987 vyvrcholilo celostátním referendem, které vedlo k uzavření všech stávajících jaderných elektráren. Od té doby se Itálie při uspokojování svých energetických potřeb spoléhá především na dovoz fosilních paliv a obnovitelné zdroje energie.

 

Nedávno italská vláda zahájila, částečně kvůli ukrajinské krizi a prudkému nárůstu cen plynu a ropy, diskusi o tom, zda by neměla do svého energetického mixu znovu zařadit jadernou energii a využít tak pokroku v jaderné technologii.

Cílem je také snížit emise skleníkových plynů.

Alespoň na papíře se jedná o vytvoření několika „minielektráren“ s malým dopadem na životní prostředí, které by využívaly nejmodernější jadernou energii.

Tato cesta je jistě složitá a zdlouhavá, a to jak z regulačního, tak z technického hlediska.

Pokud však chceme skutečně zahájit seriózní a důvěryhodný proces dekarbonizace, je nezbytné využívat energetický mix nové generace, který zahrnuje jadernou energii.

 

Ministr Pichetto Fratin nedávno zdůraznil, že návrat k využívání jaderné energie je prioritní potřebou, a připomněl, že po schválení většinového návrhu v parlamentu 9. května, který zavazuje vládu „podporovat vývoj nových jaderných technologií určených k výrobě energie pro civilní účely“, se jaderná energie oficiálně vrátila mezi využitelné zdroje.

První kroky na cestě k tomuto procesu již byly podniknuty, a to zřízením Národní platformy pro udržitelnou jadernou energetiku, skupiny odborníků jmenované v září loňského roku za účelem vypracování strategie pro toto odvětví, kterou koordinuje ministerstvo životního prostředí a energetické bezpečnosti s podporou ENEA a RSE a jejímž cílem je „definovat v určitém časovém rámci cestu zaměřenou na možné obnovení využívání jaderné energie v Itálii a možnosti růstu národního průmyslového řetězce, který již v tomto odvětví působí.“

 

 

A sama italská premiérka Giorgia Meloniová v minulých dnech zopakovala, že „velká perspektiva, velká vize a velký sen pramení z možnosti vyrábět v nedaleké budoucnosti čistou a neomezenou energii z jaderné fúze.

Itálie je domovem Enrica Fermiho, v tomto ohledu je bezkonkurenční díky našemu know-how, našemu výzkumu a vývoji, našemu výrobnímu systému: můžeme pokračovat v růstu, dát světu nové objevy a lepší a jinou budoucnost.“

Femonet