fbpx

Во Кипар, конзервативците ги повторуваат „принципите на Килкени“ и укажуваат на патот напред кон транзицијата

Енергија - април 2, 2024

На конференцијата на високо ниво на ЕЦР штотуку заврши во Кипар, конзервативците ги оценија зелените политики на Европската комисија и укажаа на неколку празнини и ограничувања во тој пристап. Притоа, говорниците, исто така, ја потврдија силата на принципите на Килкени кои произлегоа од претходната конференција во Ирска минатиот ноември.

Само неколку месеци по конференцијата во Килкени, стана убедливо евидентен тесниот пристап што го спроведува Европската комисија за еколошката транзиција. За почеток, тој пристап е центриран околу намалувањето на емисиите на јаглерод без да се земат предвид пошироките импликации за конкурентност и одржливост поврзани со миксот на политиките избрани за да се постигне такво намалување, говорниците секогаш забележаа.

Навистина, постигнувањето намалување на емисиите на јаглерод е од мала важност доколку предложениот пат на политиката не обезбеди социјална и економска одржливост на спроведените мерки. Со други зборови, може да има случаи во кои европските бизниси и домаќинства не можат да си дозволат алтернативни извори на енергија бидејќи тие не се достапни или, поедноставно, премногу скапи. Соодветно на тоа, тие критични аспекти треба да бидат темелно оценети и да се истражат и да се понудат противтежни мерки.

Алтернативно, доколку транзициските политики се спроведуваат без разлика, како што беше случај досега, Европа ќе биде обврзана да ја изгуби конкурентноста во корист на оние економии кои не ги почитуваат истите стандарди. Како резултат на тоа, Европејците неизбежно ќе доживеат паѓање на животниот стандард од самите себе.

Понатаму, транзициските политики се спроведени без соодветно да се земат предвид нивните трошоци за животната средина, не само за бизнисите и домаќинствата. Ова е случај на екстракција и последователна обработка на критични суровини кои имаат далекусежни еколошки последици. Ваквите импликации не беа транспарентно споделени со јавното мислење бидејќи најверојатно Европејците ќе реагираа негативно. Всушност, европскиот чист воздух, исто така, оди на сметка на населението во земјите во развој кои ги сносат последиците од деградацијата на животната средина на нивната почва и воздух – популации кои често живеат под авторитарни режими.

Наспроти ова, европските конзервативци предлагаат транзициска агенда фокусирана на прагматизмот и супсидијарноста, додека соодветно ја штитат нашата планета. Прагматизмот значи дека транзициските политики мора да бидат внимателни кон спецификите на нашите територии и да бидат информирани со достапната технологија. Иако обновливите извори заземаат зголемен удел во снабдувањето со енергија, тие сè уште се далеку од обезбедување голем и стабилен извор на енергија. Ова се должи на сегашните ограничувања во производството на енергија од обновливи извори и во складирањето за идна употреба.

Географските разлики, исто така, се причина за различната способност на земјите на ЕУ во производството на обновлива енергија. Како резултат на тоа, енергијата произведена од гас и нуклеарна енергија треба да биде пошироко истражена. За сите тие прашања, се согласија говорниците, ЕУ не треба да се ограничи на тесен идеолошки пристап, туку да ја искористи можноста да ја искористи транзицијата за да изгради нова парадигма за идниот просперитет.

Она што е во прашање е премногу важно за нашата иднина. Европското јавно мислење веќе го забележа тоа.