fbpx

NIE PRZEGAP EUROPA VIVA, największej konwencji europejskich konserwatystów w Hiszpanii

Konferencja ECR Party Europa Viva - 9 maja, 2024

Zwolennicy idei konserwatywnych z całej Europy i świata spotkają się w Madrycie na EUROPA VIVA, największym hiszpańskim zjeździe europejskich konserwatystów. Wydarzenie, będące częścią projektu ECR Party’s European Culture Weekend, odbędzie się w Madrycie od 17 do 19 maja 2024 roku.

Dla tych, którzy przyjęli zaproszenie ECR Party do udziału, program rozpoczyna się w piątek rano, 17 maja, od Toledo Tour – miasta trzech kultur. Powszechnie wiadomo, że Toledo znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, a także jest domem dla katedry w Toledo, synagogi El Transito i muzeum El Greco. W drugiej części piątkowego dnia organizatorzy Partii ECR przygotowali Forum Młodych oraz Bal Młodych Partii ECR.

W pierwszej części dnia uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić Madryt autobusem. Sobotnie popołudnie poświęcone jest konferencji Europa Viva by ECR Party. Organizatorzy przygotowali cztery panele, podczas których poruszone zostaną następujące tematy:

Panel 1: „Wyzwania i możliwości związane ze zrównoważonym rozwojem i zieloną energią”.

Nie jest już nowością, że wyzwania i możliwości związane ze zrównoważonym rozwojem i zieloną energią są kluczowymi kwestiami w obecnym kontekście obaw związanych ze środowiskiem i zmianami klimatycznymi wpływającymi na nasze codzienne życie. Są to tematy o dużym znaczeniu publicznym, politycznym i gospodarczym w Unii Europejskiej, mające znaczący wpływ na społeczeństwo obywatelskie i naszą przyszłość. Po pierwsze, wyzwania związane z przejściem na zieloną energię są oczywiste i złożone. Jednym z najpilniejszych jest nasza obecna zależność od niezrównoważonych źródeł energii, takich jak paliwa kopalne (gaz i ropa naftowa). Wykorzystanie paliw kopalnych przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych, które nieuchronnie prowadzą do globalnego ocieplenia. Możemy zatem uznać, że zależność od ropy i gazu zagraża zasobom naturalnym, bioróżnorodności, a także zdrowiu ludzkiemu. Z drugiej strony, przejście na zieloną energię wymaga znacznych inwestycji w infrastrukturę i zrównoważone technologie, co może być trudne do osiągnięcia z ekonomicznego i logistycznego punktu widzenia. Przejście na nowe technologie i wykorzystanie zielonej energii musi być również sprawiedliwe. Dlatego też środki ekonomiczne i decyzje polityczne muszą zapewnić, że społeczności znajdujące się w trudnej sytuacji nie zostaną pozostawione same sobie oraz że w nowych sektorach zielonej energii będą istniały miejsca pracy i możliwości. Istnieje jednak również wiele możliwości w tym obszarze. Zielona energia oferuje możliwość zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i ochrony środowiska. Zielona energia promuje innowacje i rozwój technologiczny, tworząc nowe rynki i możliwości biznesowe, dlatego inwestowanie w zieloną energię może przynieść długoterminowe korzyści gospodarcze poprzez obniżenie kosztów energii i tworzenie miejsc pracy w sektorach wschodzących. Wykorzystanie tych możliwości wymaga działań i zaangażowania nie tylko na poziomie europejskim, ale także globalnym. Można powiedzieć, że potrzebna jest symbioza, w której rządy, biznes i społeczeństwo obywatelskie współpracują ze sobą w celu opracowania skutecznych polityk i strategii w zakresie zielonej energii i zrównoważonego rozwoju. Przyspieszenie przejścia na odnawialne źródła energii, poprawa efektywności energetycznej i promowanie kultury odpowiedzialności za środowisko i jego ochronę jest absolutnie konieczne. Właśnie dlatego wyzwania i możliwości związane ze zrównoważonym rozwojem i zieloną energią są ze sobą powiązane i mają zasadnicze znaczenie dla zrównoważonej przyszłości. Podchodząc do tych kwestii z determinacją i innowacyjnością, możemy zbudować bezpieczniejszą, czystszą i bardziej dostatnią przyszłość dla przyszłych pokoleń.

Panel 2: „Turystyka z perspektywy judeochrześcijańskich zabytków Europy”.

Turystyka związana z judeochrześcijańskimi zabytkami Europy jest ważnym elementem tej gałęzi przemysłu na starym kontynencie i oferuje zarówno możliwości, jak i wyzwania w zakresie zrównoważonego rozwoju i zielonej energii. Wśród tych zabytków znajdują się jedne z najświętszych miejsc dla chrześcijan i żydów na całym świecie (Bazylika Świętego Piotra w Watykanie, Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie czy Katedra Notre-Dame w Paryżu). Wymienione miejsca co roku przyciągają miliony pielgrzymów i turystów, co przekłada się na znaczące przychody dla lokalnych gospodarek. Jednocześnie te obszary turystyczne, które przyciągają miliony odwiedzających każdego roku, podlegają presji na środowisko i zasoby naturalne. Wyzwania związane z turystyką w tych miejscach obejmują zatem zarządzanie dużym przepływem odwiedzających i ich wpływem na lokalną infrastrukturę, jakość powietrza i zasoby wodne. Ponadto, w kontekście rosnącej liczby odwiedzających i wpływu turystyki masowej, władze publiczne są coraz bardziej zaniepokojone zachowaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego i religijnego. Zobacz najnowsze działania podjęte w Wenecji. Z drugiej strony, istnieje wiele możliwości promowania zrównoważonego rozwoju i zielonej energii w branży turystycznej związanej z tymi zabytkami. Możliwości te mogą obejmować wdrożenie praktyk zarządzania odpadami i wodą, wykorzystanie energii odnawialnej do zasilania infrastruktury turystycznej oraz promowanie zrównoważonego transportu w celu uzyskania dostępu do tych świętych miejsc. Inwestycje w zieloną infrastrukturę i zrównoważone technologie mogą również pomóc zmniejszyć ślad węglowy turystyki religijnej i zachować środowisko dla przyszłych pokoleń. Kampanie informacyjne, edukacyjne i uświadamiające mogą odegrać ważną rolę w promowaniu odpowiedzialnych zachowań turystycznych i ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego związanego z tymi judeochrześcijańskimi zabytkami.

Panel 3: „Sztuczna inteligencja przekształca nasze społeczeństwa, dostosuj się i rozwijaj lub zostań w tyle”.

Sztuczna inteligencja (AI) to przełomowa siła, która w ostatnich latach zmieniła społeczeństwo w bezprecedensowy i prawdopodobnie nieodwracalny sposób. Powszechnie wiadomo, że technologia ta wpływa na wszystkie aspekty naszego życia (od miejsca pracy i gospodarki po edukację i relacje społeczne).

Społeczeństwo musi zatem dostosować się i przyjąć zmiany, aby poradzić sobie z tą transformacją. Wymaga to dogłębnego zrozumienia potencjału i wyzwań związanych ze sztuczną inteligencją oraz rozwijania umiejętności skutecznego i odpowiedzialnego korzystania z tej technologii. Dostosowanie się do wpływu sztucznej inteligencji może przynieść postęp, a jednocześnie poprawić wydajność procesów, promować innowacje, generować nowe miejsca pracy w obszarach takich jak technologia, medycyna i inżynieria. Inwestując w edukację i szkolenia, społeczeństwo może przygotować się na przyszłe wymagania rynku pracy i czerpać korzyści z postępu technologicznego. Istnieje jednak również ryzyko pozostania w tyle w obliczu przemian wywołanych przez sztuczną inteligencję, które mogą powodować nierówności gospodarcze i społeczne, pogłębiać nierówności i zagrażać miejscom pracy, które można zautomatyzować. Istotne jest, aby rządy, firmy i społeczności współpracowały ze sobą, aby zapewnić sprawiedliwy podział korzyści płynących ze sztucznej inteligencji i aby nikt nie został pominięty. Sztuczna inteligencja przekształca nasze społeczeństwa w głęboki i złożony sposób. Aby dobrze prosperować w erze technologii, musimy dostosowywać się do zmian, inwestować w nowe umiejętności i odpowiedzialnie zarządzać wpływem tej transformacji technologicznej na nasze życie.

Panel 4: „Skuteczna i humanitarna, konserwatywna alternatywa dla nielegalnej imigracji”.

W kontekście ogólnoeuropejskiej debaty na temat nielegalnej imigracji, konserwatywną i humanitarną alternatywą jest podkreślenie skuteczności systemów legalnej imigracji. Systemy te obejmują wzmocnienie procesów egzekwowania prawa i promowanie polityk ułatwiających uporządkowaną i legalną imigrację. Poprawa skuteczności systemów legalnej imigracji może zatem zmniejszyć motywację jednostek do uciekania się do nielegalnej imigracji. Dlatego też poprzez uproszczenie i przyspieszenie procedur uzyskiwania wiz i zezwoleń na pobyt można usunąć bariery biurokratyczne, które mogą zachęcać do nielegalnej imigracji. Jednocześnie ważne jest promowanie humanitarnej i współczującej polityki wobec osób ubiegających się o azyl lub ochronę. Obejmuje to stworzenie skutecznych mechanizmów oceny wniosków o azyl i zapewnienie, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji otrzymają niezbędną pomoc i wsparcie. Zwalczając nielegalną imigrację poprzez połączenie skutecznych i humanitarnych środków, możemy chronić interesy narodowe i promować podstawowe wartości praw człowieka i człowieczeństwa. Takie konserwatywne podejście może zapewnić zrównoważone i sprawiedliwe rozwiązania dla wyzwań związanych z nielegalną imigracją.

Prelegentami, którzy będą debatować na tematy w czterech panelach są:

NIALL BOYLAN (kandydat w wyborach do UE, Partia Niezależna, Irlandia), LORD MARTIN JOHN CALLANAN (podsekretarz stanu ds. energii, Wielka Brytania), GIANLUCA CARAMANNA (poseł do Parlamentu Europejskiego, Włochy), NENO DIMOV (dyrektor Instytutu Konserwatywnego, były minister ds. wody i środowiska, Bułgaria), CARLO FIDANZA (sekretarz generalny partii ECR, poseł do Parlamentu Europejskiego, Włochy) Środowiska, Bułgaria), CARLO FIDANZA (poseł do Parlamentu Europejskiego, Włochy), ANTONIO GIORDANO (sekretarz generalny partii ECR, poseł do Parlamentu Europejskiego, Włochy), JUERGEN JOOST (przewodniczący federalny, Niemcy) , MICHAEL KELLY (były redaktor Irish Catholic, Director of Public Outreach w Aid to the Church in Need, Irlandia), ELISABETTA MIGLIORELLI (dziennikarka i prezenterka telewizyjna, Włochy), MARKO MILANOVIC LITRE (członek zarządu partii ECR, Chorwacja), ADELA MIRZA (przewodnicząca partii Alternativa Dreapta, Rumunia), SIMONA PETRUCCI (posłanka, Włochy), ALESSANDRA PRIANTE (przewodnicząca ENIT, Włochy), ROB ROSS (poseł, Holandia) , ANDRZEJ SADOŚ (ambasador, były stały przedstawiciel RP przy UE, Polska), GIEDRIUS SURPLYS (poseł, Litwa), BEATRICE TIMGREN (posłanka do parlamentu, Szwecja), ZVONIMIR TROSKOT (sekretarz międzynarodowy partii Większość, poseł do parlamentu, Chorwacja), AURELIJUS VERYGA (poseł do parlamentu, Litwa) , PAVEL ŽÁČEK (poseł do parlamentu, Czechy).

Manifest partii ECR: Europejska i konserwatywna przyszłość dla Europy zostanie ogłoszony pod koniec sobotnich debat. Oto 10 punktów, które członkowie ECR uważają za niezwykle ważne dla przyszłości Europy.

1. Zachowanie tożsamości narodowej: Reformowanie Unii Europejskiej i ochrona suwerenności państw członkowskich

2. Ochrona naszych obywateli: Silna obrona, zjednoczony front

3. Zabezpieczenie naszych granic: Kompleksowa strategia migracyjna

4. Harvesting Tomorrow: Zrównoważone rolnictwo i rybołówstwo dla lepszej przyszłości

5. Przegląd Zielonego Ładu: Równoważenie działań na rzecz klimatu i dobrobytu

6. Pobudzanie wzrostu gospodarczego: Uwolnienie potencjału jednolitego rynku i europejskich małych przedsiębiorstw

7. Energise and Innovate: Oświetlenie drogi do odpornej przyszłości!

8. Napędzanie globalnego wzrostu gospodarczego: Odważna wizja handlu

9. Inteligentne wydatki, inteligentna przyszłość: Rewolucja w budżecie UE XXI wieku!

10. Wytyczanie kursu Europy: Wzmocnienie globalnego bezpieczeństwa i rozważenie dalszego rozszerzenia w nowym środowisku geopolitycznym

Sobota zakończy się tradycyjną hiszpańską kolacją. Jeśli wzbudziło to Twoje zainteresowanie, nie przegap okazji, aby wziąć udział w EUROPA VIVA, największym hiszpańskim zjeździe europejskich konserwatystów.