fbpx

MISSA INTE EUROPA VIVA, den största kongressen för europeiska konservativa i Spanien

ECR Party Europa Viva-konferens - maj 9, 2024

Anhängare av konservativa idéer från hela Europa och världen kommer att träffas i Madrid för EUROPA VIVA, Spaniens största kongress för europeiska konservativa. Evenemanget, som är en del av ECR-partiets projekt European Culture Weekend, kommer att äga rum i Madrid den 17-19 maj 2024.

För dem som har accepterat ECR-partiets inbjudan att delta börjar programmet på fredag morgon den 17 maj med Toledo Tour – staden med tre kulturer. Det är välkänt att Toledo finns med på UNESCO:s världsarvslista, och här finns också Toledokatedralen, synagogan El Transito och El Greco-museet. Under den andra delen av dagen på fredagen förberedde ECR-partiets organisatörer ungdomsforumet och ECR-partiets ungdomsbal.

Under den första delen av dagen kommer deltagarna att få en busstur med Sightseeing Madrid. Lördag eftermiddag ägnas åt Europa Viva by the ECR Party-konferensen. Arrangörerna har förberett fyra paneler där följande ämnen kommer att diskuteras:

Panel 1: ”Utmaningar och möjligheter inom hållbarhet och grön energi”.

Det är inte längre någon nyhet att utmaningar och möjligheter inom hållbarhet och grön energi är centrala frågor i dagens miljö- och klimatförändringar som påverkar vårt dagliga liv. Det handlar om frågor av stort allmänt, politiskt och ekonomiskt intresse i Europeiska unionen med betydande inverkan på det civila samhället och vår framtid. För det första är utmaningarna i övergången till grön energi uppenbara och komplexa. Ett av de mest akuta problemen är vårt nuvarande beroende av ohållbara energikällor som fossila bränslen (gas och olja). Användningen av fossila bränslen bidrar till utsläpp av växthusgaser som oundvikligen leder till global uppvärmning. Vi kan därför anse att beroendet av olja och gas äventyrar naturresurserna, den biologiska mångfalden och inte minst människors hälsa. Å andra sidan kräver övergången till grön energi betydande investeringar i infrastruktur och hållbar teknik, vilket kan vara ekonomiskt och logistiskt svårt att uppnå. Denna övergång till ny teknik och utnyttjandet av grön energi måste också vara rättvis. Därför måste ekonomiska åtgärder och politiska beslut säkerställa att utsatta samhällen inte hamnar på efterkälken och att det finns jobb och möjligheter inom de nya gröna energisektorerna. Men det finns också många möjligheter inom detta område. Grön energi ger möjlighet att minska koldioxidutsläppen och skydda miljön. Grön energi främjar innovation och teknisk utveckling, vilket skapar nya marknader och affärsmöjligheter. Därför kan investeringar i grön energi ge långsiktiga ekonomiska fördelar genom att minska energikostnaderna och skapa arbetstillfällen i framväxande sektorer. För att ta tillvara dessa möjligheter krävs åtgärder och engagemang, inte bara på europeisk nivå utan även globalt. Vi kan säga att det behövs en symbios där regeringar, näringsliv och civilsamhälle samarbetar för att utveckla effektiva policyer och strategier för grön energi och hållbarhet. Det är absolut nödvändigt att påskynda övergången till förnybara energikällor, förbättra energieffektiviteten och främja en kultur av miljöansvar och bevarande. Det är därför som utmaningarna och möjligheterna inom hållbarhet och grön energi är sammankopplade och avgörande för en hållbar framtid. Genom att ta itu med dessa frågor med beslutsamhet och innovation kan vi bygga en säkrare, renare och mer välmående framtid för kommande generationer.

Panel 2: ”Turism som tittar på judisk-kristna landmärken i Europa.”

Turism i samband med judisk-kristna landmärken i Europa är en viktig del av denna bransch på den gamla kontinenten och erbjuder både möjligheter och utmaningar när det gäller hållbarhet och grön energi. Bland dessa landmärken finns några av de heligaste platserna för kristna och judar runt om i världen (Peterskyrkan i Vatikanen, Heliga gravens kyrka i Jerusalem eller Notre-Dame-katedralen i Paris). De listade platserna lockar miljontals pilgrimer och turister varje år, vilket innebär betydande intäkter för de lokala ekonomierna. Samtidigt utsätts dessa turistområden, som lockar miljontals besökare varje år, för påfrestningar på miljön och naturresurserna. Utmaningarna i samband med turism vid dessa landmärken är därför bland annat att hantera det stora flödet av besökare och deras påverkan på lokal infrastruktur, luftkvalitet och vattenresurser. I samband med det ökande antalet besökare och massturismens inverkan finns det också en växande oro hos de offentliga myndigheterna för bevarandet och skyddet av det kulturella och religiösa arvet. Se de senaste åtgärderna som vidtagits i Venedig. Å andra sidan finns det ett antal möjligheter att främja hållbarhet och grön energi inom turistnäringen i samband med dessa landmärken. Dessa möjligheter kan omfatta implementering av metoder för avfalls- och vattenhantering, användning av förnybar energi för att driva turistinfrastruktur och främjande av hållbara transporter för att nå dessa heliga platser. Investeringar i grön infrastruktur och hållbar teknik kan också bidra till att minska den religiösa turismens koldioxidavtryck och bevara miljön för framtida generationer. Information, utbildning och kampanjer för att öka medvetenheten kan spela en viktig roll för att främja ett ansvarsfullt turistbeteende och skydda det kultur- och naturarv som är förknippat med dessa judisk-kristna landmärken.

Panel 3: ”AI förändrar våra samhällen, anpassa er och utvecklas eller bli kvar på efterkälken.”

Artificiell intelligens (AI) är en omvälvande kraft som under de senaste åren har förändrat samhället på ett aldrig tidigare skådat och förmodligen oåterkalleligt sätt. Det är välkänt att denna teknik påverkar alla aspekter av våra liv (från arbetsplatsen och ekonomin till utbildning och sociala relationer).

Samhället måste därför anpassa sig och ta till sig förändringar för att klara av denna omvandling. Detta kräver en djup förståelse för potentialen och utmaningarna med AI och att man utvecklar färdigheter för att använda denna teknik på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Att anpassa sig till AI:s inflytande kan leda till framsteg och samtidigt förbättra processeffektiviteten, främja innovation och skapa nya jobb inom områden som teknik, medicin och ingenjörsvetenskap. Genom att investera i utbildning kan samhället förbereda sig för framtida krav på arbetsmarknaden och dra nytta av de tekniska framstegen. Men det finns också en risk att vi halkar efter i de förändringar som AI för med sig. Det kan skapa ekonomiska och sociala skillnader, öka ojämlikheten och äventyra jobb som kan automatiseras. Det är viktigt att regeringar, företag och samhällen samarbetar för att säkerställa att fördelarna med AI fördelas rättvist och att ingen hamnar på efterkälken. Artificiell intelligens håller på att förändra våra samhällen på ett djupgående och komplext sätt. För att lyckas i denna teknikens tidsålder måste vi anpassa oss till förändringar, investera i nya färdigheter och på ett ansvarsfullt sätt hantera den tekniska omvandlingens inverkan på våra liv.

Panel 4: ”Effektivt och humant, ett konservativt alternativ till illegal invandring.”

I samband med den EU-omfattande debatten om olaglig invandring är ett konservativt och humant alternativ att betona effektiviteten i systemen för laglig invandring. Dessa system innebär att man stärker de brottsbekämpande processerna och främjar en politik som underlättar en ordnad och laglig invandring. Genom att förbättra effektiviteten i systemen för laglig invandring kan man därför minska individernas motivation att använda sig av olaglig invandring. Genom att förenkla och påskynda förfarandena för att få visum och uppehållstillstånd kan man därför undanröja byråkratiska hinder som kan uppmuntra till olaglig invandring. Samtidigt är det viktigt att främja en human och medmänsklig politik gentemot dem som söker asyl eller skydd. Detta innebär att skapa effektiva mekanismer för att bedöma asylansökningar och säkerställa att utsatta människor får den hjälp och det stöd de behöver. Genom att ta itu med olaglig invandring genom en kombination av effektiva och humana åtgärder kan vi skydda nationella intressen och främja kärnvärdena mänskliga rättigheter och humanitet. Ett sådant konservativt förhållningssätt kan ge hållbara och rättvisa lösningar på utmaningarna med illegal invandring.

De talare som kommer att debattera ämnena i de fyra panelerna är

NIALL BOYLAN (kandidat till EU-valet, Independent Party, Irland), LORD MARTIN JOHN CALLANAN (understatssekreterare för energi, Storbritannien), GIANLUCA CARAMANNA (parlamentsledamot, Italien), NENO DIMOV (direktör för Conservative Institute, tidigare minister för vatten och miljö, Bulgarien), CARLO FIDANZA (ledamot av Europaparlamentet, Italien), ANTONIO GIORDANO (generalsekreterare för ECR, parlamentsledamot, Italien), JUERGEN JOOST (förbundsordförande, Tyskland) miljö, Bulgarien), CARLO FIDANZA (ledamot av Europaparlamentet, Italien), ANTONIO GIORDANO (generalsekreterare för ECR-partiet, ledamot av parlamentet, Italien), JUERGEN JOOST (förbundsordförande, Tyskland) , MICHAEL KELLY (tidigare redaktör för Irish Catholic, Director of Public Outreach vid Aid to the Church in Need, Irland), ELISABETTA MIGLIORELLI (journalist och TV-ankare, Italien), MARKO MILANOVIC LITRE (ledamot av ECR-partiets styrelse, Kroatien), ADELA MIRZA (ordförande för partiet Alternativa Dreapta, Rumänien), SIMONA PETRUCCI (parlamentsledamot, Italien), ALESSANDRA PRIANTE (ordförande för ENIT, Italien), ROB ROSS (parlamentsledamot, Nederländerna) , ANDRZEJ SADOŚ (ambassadör, f.d. Polens ständiga representant vid EU, Polen), GIEDRIUS SURPLYS (parlamentsledamot, Litauen), BEATRICE TIMGREN (riksdagsledamot, Sverige), ZVONIMIR TROSKOT (internationell sekreterare för partiet Most, parlamentsledamot, Kroatien), AURELIJUS VERYGA (parlamentsledamot, Litauen) , PAVEL ŽÁČEK (parlamentsledamot, Tjeckien).

ECR-partiets Manifest: En europeisk och konservativ framtid för Europa kommer att lanseras i slutet av lördagens debatter. Här är de 10 punkter som ECR:s medlemmar anser vara mycket viktiga för Europas framtid.

1. Bevara den nationella identiteten: Att reformera Europeiska unionen och värna om medlemsstaternas suveränitet

2. Skydda våra medborgare: Ett starkt försvar, enhetsfront

3. Säkra våra gränser: En övergripande migrationsstrategi

4. Att skörda morgondagen: Hållbart jordbruk och fiske för en bättre framtid

5. Översyn av den gröna given: balans mellan klimatåtgärder och välstånd

6. Att sätta fart på den ekonomiska tillväxten: Att släppa loss potentialen hos den inre marknaden och Europas småföretag

7. Energi och innovation: Lys upp vägen mot en motståndskraftig framtid!

8. Att driva på den globala ekonomiska tillväxten: En djärv vision för handel

9. Smarta utgifter, smart framtid: Revolutionera EU:s budget för 2000-talet!

10. Att staka ut Europas kurs: Att stärka den globala säkerheten och överväga ytterligare utvidgning i den nya geopolitiska miljön

Lördagen avslutas med en traditionell spansk middag. Om detta har väckt ditt intresse, missa inte möjligheten att delta i EUROPA VIVA, Spaniens största kongress för europeiska konservativa.