fbpx

Niebezpieczeństwo normalizacji nieprzyzwoitości w telewizji: Podpisanie Broncano przez RTVE

Kultura - 16 kwietnia, 2024

W posunięciu, które wstrząsnęło fundamentami hiszpańskiej telewizji publicznej, RTVE ogłosiło podpisanie kontraktu z Davidem Broncano, znanym z talk show „La Resistencia”, na program La 1 w godzinach największej oglądalności. Decyzja ta wywołała falę krytyki i obaw o przyszłość sieci i jakość jej treści.

Ogłoszenie to spotkało się ze sceptycyzmem i niepokojem ze strony wielu widzów, którzy są zaniepokojeni spadkiem standardów telewizyjnych. Zamiast promować wzbogacające wartości i treści, wydaje się, że RTVE podąża za trendem, który przedkłada wulgarność i prowokację nad dobry smak i jakość.

Program Broncano wyróżniał się odważnym i sensacyjnym podejściem, z natrętnymi pytaniami o prywatne życie gości. Pytanie gościa o to, ile pieniędzy ma w banku i ile razy uprawiał seks w ciągu ostatniego miesiąca, jest rażącym naruszeniem prywatności i pokazuje brak szacunku ze strony gospodarza i promującej go sieci.

Ten rodzaj treści może być zabawny dla określonego segmentu odbiorców, ale jakim kosztem? Czy jesteśmy gotowi poświęcić uczciwość i reputację tak czcigodnej instytucji, jaką jest RTVE, dla kilku śmiechów i oglądalności? Telewizja publiczna ma obowiązek służyć interesowi publicznemu i dostarczać programy, które edukują, informują i podnoszą poziom kulturalny społeczeństwa. W jaki sposób ten rodzaj programowania wpisuje się w ten mandat?

Co więcej, profil docelowych odbiorców La 1 nie wydaje się być zgodny z profilem stałych obserwatorów Broncano. Większość widzów La 1 to dorośli w wieku powyżej 45 lat, podczas gdy widownia „La Resistencia” jest głównie młoda. W jaki sposób RTVE planuje pogodzić te różnice i uniknąć wyobcowania swoich głównych odbiorców, próbując przyciągnąć młodszą publiczność?

Podpisanie Broncano budzi również poważne obawy dotyczące wpływu rządu na media publiczne. Zarzuty, że rząd naciskał na zatrudnienie Broncano w celu osłabienia konkurencji w innych programach rozrywkowych, są głęboko niepokojące. Niezależność i bezstronność mediów publicznych mają fundamentalne znaczenie dla demokratycznego i pluralistycznego społeczeństwa.

Przybycie Davida Broncano do RTVE wzbudziło również obawy wśród pracowników sieci, którzy obawiają się, że podpisanie umowy będzie miało negatywny wpływ na jakość i treść programów informacyjnych. Zmniejszanie długości programów informacyjnych, aby zrobić miejsce dla bardziej frywolnych programów rozrywkowych, jest niepokojącym trendem, który może zagrozić misji RTVE polegającej na dostarczaniu społeczeństwu obiektywnych i wysokiej jakości informacji.

Ponadto brak uprawnień RTVE do ingerowania w treść i produkcję „La Resistencia” w ciągu pierwszych 16 miesięcy obowiązywania umowy rodzi pytania o autonomię redakcyjną sieci. Dzięki temu przepisowi firma producencka Broncano ma nieproporcjonalną władzę nad treściami emitowanymi w telewizji publicznej, co może osłabić różnorodność opinii i pluralizm głosów w przestrzeni medialnej.

Dyskomfort wśród pracowników RTVE znajduje również odzwierciedlenie w możliwości wypowiedzenia umowy z powodu nieuczciwej administracji i odpowiedzialności finansowej. Istnieją uzasadnione obawy, że interesy sieci są poświęcane na rzecz agendy politycznej lub komercyjnej, zamiast priorytetowo traktować usługi publiczne i dobrobyt społeczny.

Ostatecznie podpisanie umowy przez Broncano z RTVE rodzi ważne pytania dotyczące przyszłości telewizji publicznej w Hiszpanii. Czy jesteśmy gotowi poświęcić uczciwość i jakość na rzecz oglądalności i powierzchownej rozrywki? A może powinniśmy wymagać więcej od naszych instytucji publicznych i żądać programów, które odzwierciedlają nasze wartości i wzbogacają nasze życie? Odpowiedź na te pytania określi przyszły kierunek rozwoju telewizji w naszym kraju.