fbpx

Faran med att normalisera oanständighet i TV: Broncanos undertecknande av RTVE

Kultur - april 16, 2024

I en åtgärd som har skakat om grunderna för den spanska offentliga televisionen har RTVE tillkännagivit att David Broncano, känd för sin talkshow ”La Resistencia”, har tecknat avtal om att sända på bästa sändningstid på La 1. Detta beslut har utlöst en våg av kritik och oro över nätverkets framtid och kvaliteten på dess innehåll.

Tillkännagivandet har mötts med skepsis och oro av många tittare som är bekymrade över den försämrade TV-standarden. I stället för att främja berikande värderingar och innehåll verkar det som om RTVE väljer att följa en trend som prioriterar vulgaritet och provokation framför god smak och kvalitet.

Broncanos show har utmärkt sig för sitt djärva och sensationslystna tillvägagångssätt, med påträngande frågor om gästernas privatliv. Att fråga en gäst hur mycket pengar de har på banken och hur många gånger de har haft sex under den senaste månaden är ett flagrant intrång i privatlivet och visar en brist på respekt från programledarens sida och från det nätverk som främjar det.

Denna typ av innehåll kan vara underhållande för ett visst segment av publiken, men till vilket pris? Är vi beredda att offra integriteten och ryktet hos en så ärevördig institution som RTVE för några skratt och några tittarsiffror? Public service-TV har ett ansvar att tjäna allmänintresset och tillhandahålla program som utbildar, informerar och höjer den kulturella nivån i samhället. Hur passar den här typen av program in i det uppdraget?

Dessutom verkar målgruppsprofilen för La 1 inte överensstämma med den för Broncanos regelbundna följare. Majoriteten av tittarna på La 1 är vuxna över 45 år, medan publiken på ”La Resistencia” till övervägande del är ung. Hur tänker RTVE förena dessa skillnader och undvika att stöta bort sin huvudsakliga publik i ett försök att locka en yngre publik?

Broncanos undertecknande väcker också allvarliga farhågor om statligt inflytande i offentliga medier. Anklagelserna om att regeringen skulle ha pressat Broncano att anlita företaget som en taktik för att försvaga konkurrensen inom andra underhållningsprogram är djupt oroande. Offentliga mediers oberoende och opartiskhet är grundläggande för ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle.

David Broncanos ankomst till RTVE har också väckt oro bland medarbetarna, som fruktar att undertecknandet kommer att få en negativ inverkan på kvaliteten och innehållet i nyhetsprogrammen. Att minska längden på nyhetsprogrammen för att ge plats åt mer oseriösa underhållningsprogram är en oroande trend som kan äventyra RTVE:s uppdrag att tillhandahålla objektiv och kvalitativ information till allmänheten.

RTVE:s brist på befogenhet att ingripa i innehållet och produktionen av ”La Resistencia” under de första 16 månaderna av kontraktet väcker dessutom frågor om nätverkets redaktionella självständighet. Med denna bestämmelse har Broncanos produktionsbolag oproportionerligt stor makt över det innehåll som sänds i den offentliga televisionen, vilket kan undergräva mångfalden av åsikter och olika röster i mediautrymmet.

Obehaget bland RTVE:s anställda återspeglas också i möjligheten att kritisera avtalet för orättvis förvaltning och ekonomiskt ansvar. Det finns en berättigad oro för att nätverkets intressen offras för en politisk eller kommersiell agenda, snarare än att prioritera public service och samhällets välbefinnande.

I slutändan väcker Broncanos undertecknande av RTVE viktiga frågor om framtiden för den offentliga televisionen i Spanien. Är vi beredda att offra integritet och kvalitet för tittarsiffror och ytlig underhållning? Eller bör vi kräva mer av våra offentliga institutioner och kräva program som återspeglar våra värderingar och berikar våra liv? Svaret på dessa frågor kommer att avgöra den framtida utvecklingen av televisionen i vårt land.