fbpx

UE inwestuje w nowe samoloty przeciwpożarowe w celu ochrony środowiska

Polityka - 25 listopada, 2023

Unia Europejska ogłosiła niedawno ambitny plan zakupu nowych samolotów przeciwpożarowych w celu wzmocnienia zdolności reagowania na coraz poważniejszy kryzys związany z pożarami lasów, które w ostatnich miesiącach zniszczyły część obszarów turystycznych kontynentu.

Zmiany klimatyczne zwiększyły częstotliwość i intensywność pożarów lasów w całej Europie, obciążając zasoby egzekwowania prawa w krajach członkowskich. Nowa inwestycja przewidziana przez Komisję Europejską świadczy o zaangażowaniu w ochronę lasów, zapobieganie katastrofom ekologicznym i promowanie zrównoważonego rozwoju.

W ostatnich latach Europa była świadkiem coraz częstszych pożarów lasów, powodujących znaczne szkody dla środowiska, dzikiej przyrody i lokalnych społeczności. Globalne ocieplenie i coraz bardziej suche sezony letnie sprzyjają rozprzestrzenianiu się pożarów, zwłaszcza w krajach bogatych w obszary turystyczne, które są często odwiedzane latem, co utrudnia ich kontrolowanie i gaszenie. W szczególności w 2019 r. kontynent doświadczył jednego z najgorszych okresów pożarów buszu w najnowszej historii, a kraje takie jak Hiszpania, Włochy, Portugalia, Grecja i Szwecja zostały poważnie dotknięte. Wydarzenia te spowodowały utratę tysięcy hektarów lasów, zagrażając bioróżnorodności i ochronie naturalnych siedlisk.

Aby stawić czoła temu rosnącemu zagrożeniu, Unia Europejska postanowiła zainterweniować za pomocą planu inwestycyjnego mającego na celu zakup nowych samolotów gaśniczych, specjalnie zaprojektowanych do walki z pożarami lasów i wyposażonych w najnowocześniejsze technologie do nadzoru, wykrywania i gaszenia płomieni. Plan UE obejmuje współpracę z krajami członkowskimi i partnerami strategicznymi w celu zapewnienia szerokiego zasięgu w całej Europie. Samoloty te zostaną rozmieszczone w najbardziej zagrożonych regionach i będą w stanie szybko interweniować, aby opanować pożary i zapobiec ich niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się, jak to miało miejsce w ostatnich miesiącach.

Nowe samoloty będą wyposażone w najnowocześniejsze technologie, w tym precyzyjne czujniki do wykrywania źródeł ciepła, kamery termowizyjne i zaawansowane systemy nadzoru. Funkcje te umożliwią ciągłe monitorowanie wrażliwych obszarów, pozwalając na szybką i ukierunkowaną reakcję na pożary w momencie ich wystąpienia. Ponadto samoloty te będą wyposażone w duże dedykowane zbiorniki, zdolne do przenoszenia znacznej ilości wody lub środków gaśniczych, umożliwiając pilotom wykonywanie jeszcze większej liczby operacji uwalniania w jednym locie, maksymalizując skuteczność procedur wyłączania i skracając czas wymagany do uzupełnienia.

Szybka reakcja na pożary lasów pomoże powstrzymać płomienie, zanim wymkną się spod kontroli, znacznie zmniejszając zasięg zniszczonych obszarów, a tym samym chroniąc różnorodność biologiczną i siedliska naturalne. Pozytywny wpływ podobnej ewolucji wpłynie na ochronę gatunków zwierząt i roślin, z których niektóre mogą być zagrożone wyginięciem, oraz na ochronę dziedzictwa kulturowego i turystycznego regionów dotkniętych pożarami. Wiele miejsc, dotkniętych ostatnio dramatem pożarów, często o złośliwym charakterze w Europie, słynie z malowniczego piękna i unikalnych ekosystemów, a ich ochrona nie tylko przyniesie korzyści środowisku, ale także przyczyni się do wzrostu gospodarczego lokalnych społeczności, które są zależne od turystyki.

Zmiany klimatyczne zwiększają zagrożenie pożarami lasów w Europie, a potrzeba szybkiego i skutecznego reagowania jest coraz pilniejsza. Inwestycja UE stanowi znaczący krok w kierunku promowania zrównoważonego rozwoju środowiska i odporności na klęski żywiołowe, demonstrując wolę wspólnego działania na rzecz ochrony cennej różnorodności biologicznej starego kontynentu i zachowania jej dla przyszłych pokoleń, które będą chciały i miejmy nadzieję, że będą wiedziały, jak chronić ją lepiej niż dotychczas.

Alessandro Fiorentino