fbpx

EU investuje do nových protipožárních letadel na ochranu životního prostředí

Politika - 25 listopadu, 2023

EU nedávno oznámila ambiciózní plán na nákup nových hasičských letadel s cílem posílit schopnost reagovat na stále vážnější krizi spojenou s lesními požáry, které v posledních měsících zničily část turistických oblastí kontinentu.

Změna klimatu zvýšila četnost a intenzitu lesních požárů v celé Evropě, což zatěžuje zdroje členských zemí pro vymáhání práva. Nové investice plánované Evropskou komisí svědčí o závazku chránit lesy, předcházet ekologickým katastrofám a podporovat udržitelnost.

V posledních letech se v Evropě stále častěji objevují lesní požáry, které způsobují značné škody na životním prostředí, volně žijících zvířatech a místních komunitách. Globální oteplování a stále suchější letní období podporují šíření požárů, zejména v zemích bohatých na turistické oblasti, které jsou v létě hojně navštěvovány, což ztěžuje jejich kontrolu a hašení. Zejména v roce 2019 zažil kontinent jedno z nejhorších období požárů křovin v nedávné historii, přičemž vážně postiženy byly země jako Španělsko, Itálie, Portugalsko, Řecko a Švédsko. Tyto události způsobily ztrátu tisíců hektarů lesa, což ohrožuje biologickou rozmanitost a zachování přírodních stanovišť.

Aby mohla Evropská unie čelit této rostoucí hrozbě, rozhodla se zasáhnout investičním plánem zaměřeným na nákup nových hasicích letadel, která jsou speciálně navržena pro boj s lesními požáry a vybavena nejmodernějšími technologiemi pro sledování, detekci a hašení plamenů. Plán EU zahrnuje spolupráci s členskými zeměmi a strategickými partnery s cílem zajistit široké pokrytí v celé Evropě. Tato letadla budou nasazena v nejohroženějších oblastech a budou schopna rychle zasáhnout, aby omezila požáry a zabránila jejich nekontrolovatelnému šíření, jak se stalo v posledních měsících.

Nový letoun bude vybaven nejmodernějšími technologiemi, včetně vysoce přesných senzorů pro detekci zdrojů tepla, termokamer a pokročilých sledovacích systémů. Tyto funkce umožní nepřetržité monitorování ohrožených oblastí a rychlou a cílenou reakci na vzniklé požáry. Kromě toho budou tato letadla vybavena velkými speciálními nádržemi, které budou schopny přepravit značné množství vody nebo hasicích látek, což pilotům umožní provést ještě větší počet vypouštěcích operací během jediného letu, čímž se maximalizuje účinnost postupů vypínání a zkrátí se doba potřebná k doplnění.

Rychlá reakce na lesní požáry pomůže omezit plameny dříve, než se vymknou kontrole, a výrazně tak zmenšit rozsah poškozených oblastí, a tím zachovat biologickou rozmanitost a přírodní stanoviště. Pozitivní dopad podobného vývoje bude mít vliv na ochranu živočišných a rostlinných druhů, z nichž některé mohou být ohroženy vyhynutím, a na ochranu kulturního a turistického dědictví regionů postižených požáry. Mnohá místa, která v poslední době postihlo drama lesních požárů, často zhoubného charakteru v Evropě, jsou proslulá svou malebností a jedinečnými ekosystémy a jejich zachování prospěje nejen životnímu prostředí, ale přispěje i k ekonomickému růstu místních komunit, které jsou závislé na cestovním ruchu.

Změna klimatu zvyšuje hrozbu lesních požárů v Evropě a potřeba včasné a účinné reakce je stále naléhavější. Investice EU představuje významný krok k podpoře environmentální udržitelnosti a odolnosti vůči přírodním katastrofám a demonstruje vůli jednat společně s cílem chránit vzácnou biologickou rozmanitost starého kontinentu a zachovat ji pro budoucí generace, které ji budou chtít a snad i umět chránit lépe než doposud.

Alessandro Fiorentino