fbpx

Italia stabilește un record european în materie de reciclare a deșeurilor

Mediu - noiembrie 12, 2023

Această realizare face din Italia un exemplu de referință pentru gestionarea durabilă a deșeurilor în Uniunea Europeană.

Italia este lider în UE în ceea ce privește economia circulară, cu o reciclare, în 2022, a 83,4% din toate deșeurile (urbane și speciale). O rată de reciclare cu peste 30 de puncte peste media UE (52,6 %) și cu mult peste toate celelalte țări europene mari, precum Franța (64,4 %), Germania (70 %), Spania (59,8 %). Acest lucru a fost dezvăluit în cea de-a 14-a ediție a raportului Greenitaly realizat de Fondazione Symbola, Unioncamere și Centro Studi Tagliacarne. Italia este una dintre puținele țări europene care, între 2010 și 2020 (în ciuda unei rate de reciclare deja ridicate) și-a îmbunătățit performanța: +10 puncte procentuale, față de o medie europeană de 6 puncte. În perioada de doi ani 2020-2021, a avut loc o consolidare neașteptată a capacității de reciclare industrială a Italiei – în special în sectorul hârtiei – care a dus la creșterea, chiar semnificativă, a ponderii materialelor secundare utilizate în toate sectoarele.
Succesul este rezultatul unor eforturi susținute, al unor politici specifice și al unor schimbări culturale semnificative la nivel național. Gestionarea deșeurilor este o problemă crucială pentru întreaga planetă. Odată cu creșterea gradului de conștientizare a impactului devastator al deșeurilor asupra mediului, reciclarea a devenit un instrument esențial pentru reducerea poluării și conservarea resurselor naturale. Italia, prin eforturi coordonate și politici axate pe reciclare, a demonstrat un angajament serios de reducere a impactului asupra mediului care rezultă din deșeuri.
Cele mai recente date arată că trei sferturi din deșeurile produse în Italia sunt reciclate în loc să ajungă la groapa de gunoi. Un astfel de procent reprezintă o realizare semnificativă, mai ales având în vedere complexitatea sistemelor de gestionare a deșeurilor la scară largă. Meritul pentru acest succes poate fi atribuit mai multor factori, printre care, de exemplu, implicarea activă a cetățenilor italieni, campaniile de informare, educația ecologică în școli și promovarea utilizării conștiente a resurselor, care au contribuit la sensibilizarea populației cu privire la importanța reciclării.
În plus, sprijinul instituțiilor și administrațiilor locale a fost crucial. Politicile orientate și investițiile în infrastructura de reciclare au creat un mediu favorabil pentru eliminarea corectă a deșeurilor și reutilizarea acestora. Succesul Italiei în domeniul reciclării deșeurilor este, de asemenea, rezultatul unor politici naționale și al unor inițiative specifice. Planul național de gestionare a deșeurilor, împreună cu măsurile specifice pentru colectarea selectivă a deșeurilor, a contribuit în mod semnificativ la realizarea acestui obiectiv. Colectarea selectivă a deșeurilor, care împarte deșeurile în categorii specifice în vederea reciclării, a fost pusă în aplicare într-un mod extins și reglementat. În multe orașe italiene, a devenit o practică zilnică pentru cetățeni să separe hârtia, plasticul, sticla și deșeurile organice, ceea ce face posibilă o reciclare eficientă.
În același timp, inovația tehnologică a jucat un rol esențial. Au fost introduse noi tehnici și tehnologii de tratare a deșeurilor, permițând reciclarea unor materiale care, cândva, erau considerate irecuperabile. Recordul Italiei în materie de reciclare a deșeurilor are mai multe efecte pozitive atât la nivel național, cât și internațional. Reducerea poluării și a cantității de deșeuri care ajung la groapa de gunoi are un impact direct asupra sănătății publice și a mediului, iar Italia contribuie în mod activ la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, sprijinind astfel eforturile globale de combatere a schimbărilor climatice. Cu toate acestea, în ciuda acestui mare succes, există provocări și domenii în care trebuie să se îmbunătățească, iar atenția continuă acordată gestionării deșeurilor și educației publice este esențială, precum și dezvoltarea de noi strategii pentru a reduce în continuare deșeurile nereciclabile și pentru a stimula economia. circulară pentru a maximiza reutilizarea resurselor.
Recordul Italiei în materie de reciclare a deșeurilor este o realizare care trebuie sărbătorită și un exemplu al modului în care angajamentul colectiv, politicile specifice și inovarea pot duce la schimbări pozitive semnificative. Italia demonstrează restului lumii că este posibil să se gestioneze în mod durabil deșeurile, să se conserve resursele și să se protejeze mediul înconjurător. Succesul Italiei oferă o lecție importantă: mediul poate beneficia enorm de pe urma acțiunii comune a persoanelor, instituțiilor și companiilor. Continuând pe această cale, Italia nu numai că și-ar putea menține supremația, dar ar putea inspira și influența în mod pozitiv gestionarea deșeurilor la nivel mondial.