fbpx

Utilizarea internetului în Italia

Stiinta si Tehnologie - iunie 23, 2024

Utilizarea Web-ului în Italia între diferențele regionale și perspectivele viitoare

Utilizarea internetului în Italia a devenit un fenomen larg răspândit, opt din zece persoane accesând în mod regulat internetul. Aceste date, dezvăluite de Istat prin intermediul platformei „Noi Italia – 100 de statistici pentru a înțelege țara în care trăim”, oferă o imagine de ansamblu detaliată a adoptării tehnologiei digitale în țară. Cu toate acestea, se observă în mod clar o diferență semnificativă între diferitele zone geografice, nordul Italiei înregistrând o mai mare penetrare a internetului decât sudul țării.

Sex și grupe de vârstă

În ceea ce privește populația cu vârsta de șase ani și peste, 83,2% dintre bărbați și 77,6% dintre femeile din Italia utilizează în mod regulat internetul. Această diferență de gen este evidentă în special în grupul de vârstă mai înaintată, unde adoptarea tehnologiei tinde să fie mai redusă în rândul femeilor. Diferența ar putea fi atribuită unor factori diverși, inclusiv familiarizarea diferită cu tehnologia și oportunitățile de acces în timpul anilor de muncă.

Diviziunea Nord-Sud: Calabria la coadă

Disparitatea în ceea ce privește utilizarea internetului între nordul și sudul Italiei este marcantă. Sudul are un decalaj de 7 puncte procentuale față de Nord și de 6 puncte procentuale față de Centru. Emilia-Romagna se remarcă prin cel mai mare procent de utilizatori de internet (84,5%), în timp ce Calabria este regiunea cu cel mai mic procent de utilizatori (71,6%). Acest decalaj digital evidențiază modul în care infrastructura tehnologică și politicile regionale pot influența semnificativ accesul la internet și utilizarea acestuia.

Comparație cu Europa

La nivel european, Italia ocupă o poziție inferioară față de alte țări din Uniunea Europeană. Procentul utilizatorilor obișnuiți de internet cu vârste cuprinse între 16 și 74 de ani este de 85,5%, în timp ce media celor 27 de țări ale UE este de 90,2%. Acest lucru plasează Italia pe ultimele locuri în clasamentul european, sugerând necesitatea unor eforturi suplimentare pentru a îmbunătăți accesul și alfabetizarea digitală.

Accesul la internet în familiile italiene

Cu toate acestea, în ciuda dificultăților, procentul de familii italiene care au acces la internet acasă este în creștere. În 2023, 83,7% dintre familii au acces la rețea, ceea ce reprezintă o creștere de 0,6 puncte procentuale față de anul precedent. Regiunile cu cele mai mari valori sunt Lombardia (86,3%), Lazio (86,2%), Trentino-Alto Adige/Südtirol (86,2%) și Veneto (86,1%). Acest lucru demonstrează o tendință pozitivă, dar evidențiază încă o dată decalajul dintre regiunile de centru-nord și sud.

Sudul: O zonă de redresare

Sudul Italiei continuă să înregistreze o întârziere semnificativă în adoptarea internetului. Doar Sardinia are o valoare apropiată de media națională, în timp ce alte regiuni din sudul Italiei se situează cu mult sub aceasta. Acest decalaj poate fi atribuit mai multor cauze, printre care se numără diferențele economice, disponibilitatea infrastructurii tehnologice și inițiativele locale de promovare a alfabetizării digitale.

Pătrunderea internetului în familii

Procentul de familii italiene cu cel puțin un membru cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 de ani care are acces la internet este de 91,7% în 2023, o cifră apropiată de media UE de 93,1%. Acest lucru indică faptul că, în ciuda dificultăților, Italia face progrese în direcția adoptării universale a internetului. Cu toate acestea, drumul până la atingerea unor niveluri de utilizare comparabile cu cele ale principalelor țări europene este încă lung.

Perspective viitoare

Analiza datelor Istat privind utilizarea internetului în Italia relevă o imagine complexă și variată. În timp ce gradul de penetrare a internetului este ridicat și în creștere, persistă disparități regionale și de gen semnificative. Decalajul dintre nord și sud, în special, reprezintă o provocare care necesită intervenții specifice pentru a garanta un acces echitabil și larg la rețea.

Pentru a umple aceste goluri, este esențial să se investească în infrastructura digitală și să se promoveze politici care să stimuleze alfabetizarea tehnologică, în special în zonele insuficient deservite. Doar printr-un angajament comun al guvernului, al autorităților locale și al sectorului privat va fi posibilă reducerea decalajului digital și exploatarea deplină a oportunităților oferite de transformarea digitală.

Utilizarea internetului în Italia continuă să crească, dar este necesar să se abordeze disparitățile existente pentru a se asigura că toți cetățenii pot beneficia de oportunitățile oferite de tehnologie. Prin punerea în aplicare a unor strategii specifice și prin investiții constante în infrastructură, Italia poate aspira să atingă niveluri de utilizare a internetului comparabile cu cele ale celor mai avansate țări din Europa.

 

Alessandro Fiorentino