fbpx

Upotreba interneta u Italiji

Znanost i tehnologija - 23 lipnja, 2024

Korištenje weba u Italiji između regionalnih razlika i budućih izgleda

Korištenje interneta u Italiji postalo je raširen fenomen, s osam od deset ljudi koji redovito pristupaju internetu. Ovi podaci, koje je otkrio Istat putem platforme “Noi Italia – 100 statistika za razumijevanje zemlje u kojoj živimo”, nude detaljan pregled usvajanja digitalne tehnologije u zemlji. Međutim, jasno se pojavljuje značajan jaz između različitih geografskih područja, pri čemu sjeverna Italija pokazuje veću penetraciju interneta nego južna.

Spolne i dobne skupine

Promatrajući populaciju od šest godina i više, 83,2% muškaraca i 77,6% žena u Italiji redovito koristi internet. Ovaj rodni jaz posebno je očit u starijoj dobnoj skupini, gdje je usvajanje tehnologije obično manje među ženama. Razlika se može pripisati raznim čimbenicima, uključujući različito poznavanje tehnologije i mogućnosti pristupa tijekom radnih godina.

Podjela sjever-jug: Kalabrija u redu

Razlika u korištenju interneta između sjeverne i južne Italije je izražena. Jug ima razliku od 7 postotnih bodova u odnosu na sjever i 6 postotnih bodova u odnosu na centar. Ističe se Emilia-Romagna s najvećim postotkom korisnika interneta (84,5%), dok je Kalabrija regija s najmanjim udjelom korisnika (71,6%). Ovaj digitalni jaz naglašava kako tehnološka infrastruktura i regionalne politike mogu značajno utjecati na pristup i korištenje interneta.

Usporedba s Europom

Na europskoj razini Italija zauzima niži položaj od ostalih zemalja Europske unije. Postotak redovitih korisnika interneta u dobi od 16 do 74 godine je 85,5%, dok je prosjek za 27 zemalja EU 90,2%. To stavlja Italiju među zadnja mjesta na europskoj ljestvici, što ukazuje na potrebu za daljnjim naporima za poboljšanje digitalnog pristupa i pismenosti.

Pristup internetu u talijanskim obiteljima

Unatoč poteškoćama, raste udio talijanskih obitelji koje kod kuće imaju pristup internetu. U 2023. 83,7% obitelji ima pristup mreži, što je povećanje od 0,6 postotnih bodova u odnosu na prethodnu godinu. Regije s najvišim vrijednostima su Lombardija (86,3%), Lazio (86,2%), Trentino-Alto Adige/Südtirol (86,2%) i Veneto (86,1%). To pokazuje pozitivan trend, ali još jednom naglašava jaz između regija središnjeg sjevera i juga.

Jug: Područje za oporavak

Južna Italija i dalje pokazuje značajno kašnjenje u usvajanju interneta. Samo Sardinija ima vrijednost blizu nacionalnog prosjeka, dok su druge regije južne Italije znatno ispod njega. Taj se jaz može pripisati nekoliko uzroka, uključujući ekonomske razlike, dostupnost tehnološke infrastrukture i lokalne inicijative za promicanje digitalne pismenosti.

Prodor interneta u obitelji

Postotak talijanskih obitelji s barem jednim članom u dobi između 16 i 74 godine koji ima pristup internetu iznosi 91,7% u 2023. godini, što je brojka blizu prosjeka EU-a od 93,1%. To pokazuje da, unatoč poteškoćama, Italija napreduje prema sveopćem prihvaćanju interneta. Ipak, put do dostizanja razina korištenja usporedivih s onima u vodećim europskim zemljama još je dug.

Buduće perspektive

Analiza podataka Istata o korištenju interneta u Italiji otkriva složenu i raznoliku sliku. Iako je penetracija interneta visoka i raste, i dalje postoje značajne regionalne i rodne razlike. Osobito jaz između Sjevera i Juga predstavlja izazov koji zahtijeva ciljane intervencije kako bi se zajamčio pravedan i raširen pristup mreži.

Kako bi se popunile te praznine, ključno je ulagati u digitalnu infrastrukturu i promicati politike koje potiču tehnološku pismenost, posebno u nedovoljno posluženim područjima. Samo zajedničkom obvezom vlade, lokalnih vlasti i privatnog sektora bit će moguće smanjiti digitalni jaz i u potpunosti iskoristiti mogućnosti koje nudi digitalna transformacija.

Korištenje interneta u Italiji i dalje raste, ali potrebno je riješiti postojeće razlike kako bi se osiguralo da svi građani mogu imati koristi od mogućnosti koje nudi tehnologija. S provedbom ciljanih strategija i stalnim ulaganjem u infrastrukturu, Italija može težiti dostizanju razine korištenja interneta usporedive s onima u najnaprednijim zemljama u Europi.

 

Alessandro Fiorentino