fbpx

Používání internetu v Itálii

Věda a technika - 23 června, 2024

Využívání webu v Itálii mezi regionálními rozdíly a výhledy do budoucna

Používání internetu se v Itálii stalo rozšířeným fenoménem, pravidelně k němu přistupuje osm z deseti lidí. Tyto údaje, které zveřejnil Istat prostřednictvím platformy „Noi Italia – 100 statistik pro pochopení země, ve které žijeme“, nabízejí podrobný přehled o zavádění digitálních technologií v zemi. Mezi jednotlivými zeměpisnými oblastmi se však objevuje výrazný rozdíl, přičemž severní Itálie vykazuje větší rozšíření internetu než jih.

Pohlaví a věkové skupiny

V Itálii pravidelně používá internet 83,2 % mužů a 77,6 % žen ve věku od šesti let. Tento rozdíl mezi muži a ženami je patrný zejména ve starší věkové skupině, kde mají ženy tendenci přijímat technologie méně. Rozdíl lze přičíst různým faktorům, včetně rozdílné znalosti technologií a možností přístupu k nim během produktivního věku.

Rozdíl mezi severem a jihem: Kalábrie ve frontě

Rozdíly v používání internetu mezi severní a jižní Itálií jsou výrazné. Jih má oproti severu rozdíl 7 procentních bodů a oproti středu 6 procentních bodů. Emilia-Romagna vyniká nejvyšším podílem uživatelů internetu (84,5 %), zatímco Kalábrie je regionem s nejnižším podílem uživatelů (71,6 %). Tato digitální propast poukazuje na to, jak mohou technologická infrastruktura a regionální politiky významně ovlivnit přístup k internetu a jeho využívání.

Srovnání s Evropou

Na evropské úrovni zaujímá Itálie nižší pozici než ostatní země Evropské unie. Podíl pravidelných uživatelů internetu ve věku 16 až 74 let je 85,5 %, zatímco průměr 27 zemí EU je 90,2 %. Itálie se tak v evropském žebříčku umístila na posledních místech, což naznačuje, že je třeba dále usilovat o zlepšení přístupu k digitálním technologiím a počítačové gramotnosti.

Přístup k internetu v italských rodinách

Navzdory obtížím však podíl italských rodin, které mají doma přístup k internetu, roste. V roce 2023 bude mít přístup k síti 83,7 % rodin, což je o 0,6 procentního bodu více než v předchozím roce. Mezi regiony s nejvyššími hodnotami patří Lombardie (86,3 %), Lazio (86,2 %), Trentino-Alto Adige/Südtirol (86,2 %) a Benátsko (86,1 %). To ukazuje na pozitivní trend, ale opět to poukazuje na rozdíl mezi regiony Střed-Sever a Jih.

Jih: Oblast k obnově

V jižní Itálii je stále patrné výrazné zpoždění v zavádění internetu. Pouze Sardinie má hodnotu blízkou celostátnímu průměru, zatímco ostatní regiony jižní Itálie jsou hluboko pod ním. Tento rozdíl lze přičíst několika příčinám, včetně ekonomických rozdílů, dostupnosti technologické infrastruktury a místních iniciativ na podporu digitální gramotnosti.

Pronikání internetu do rodin

Procento italských rodin s alespoň jedním členem ve věku 16 až 74 let, který má přístup k internetu, bude v roce 2023 činit 91,7 %, což je hodnota blízká průměru EU, který činí 93,1 %. To naznačuje, že navzdory obtížím dělá Itálie pokroky na cestě k všeobecnému přijetí internetu. Cesta k dosažení úrovně využívání srovnatelné s předními evropskými zeměmi je však ještě dlouhá.

Výhledy do budoucna

Analýza údajů Istatu o používání internetu v Itálii ukazuje složitý a různorodý obraz. Rozšíření internetu je sice vysoké a stále roste, ale přetrvávají značné regionální rozdíly a rozdíly mezi muži a ženami. Zejména rozdíl mezi severem a jihem představuje výzvu, která vyžaduje cílené zásahy, aby byl zajištěn spravedlivý a široký přístup k síti.

Pro zaplnění těchto mezer je nezbytné investovat do digitální infrastruktury a podporovat politiky, které podporují technologickou gramotnost, zejména v oblastech s nedostatečnou dostupností. Pouze společným úsilím vlády, místních orgánů a soukromého sektoru bude možné snížit digitální propast a plně využít příležitostí, které digitální transformace nabízí.

Využívání internetu v Itálii stále roste, ale je třeba řešit stávající rozdíly, aby všichni občané mohli využívat možností, které technologie nabízejí. Díky provádění cílených strategií a stálým investicím do infrastruktury může Itálie usilovat o dosažení úrovně využívání internetu srovnatelné s nejvyspělejšími zeměmi Evropy.

 

Alessandro Fiorentino