fbpx

Att hantera migration: Ansvar och balans

Politik - april 22, 2024

Den 11 april ägde en mycket viktig debatt rum i deputeradekammaren: omröstningen om behandlingen av det folkliga lagstiftningsinitiativet (ILP) för en extraordinär legalisering av över 500 000 illegala invandrare i vårt land. Detta förslag, som har väckt blandade åsikter, återspeglar komplexiteten i en fråga som går utöver ren politik och berör de djupaste fibrerna i vår identitet och vårt nationella ansvar.

ILP, som godkändes med 310 röster för och 33 emot, föreslår en ändring av organisk lag 4/2000 om rättigheter och friheter för utlänningar i Spanien. Denna ändring syftar till att inrätta ett förfarande för regularisering av de utlänningar som befann sig på spanskt territorium före den 1 november 2021. Man hävdar att denna regularisering kommer att göra det möjligt för hela migrantbefolkningen att synas, kompensera för ojämlikheter och garantera arbetsrättigheter, vilket minskar situationer med missbruk och utnyttjande.

Bland de avvikande rösterna finns dock VOX, vars ståndpunkt förtjänar noggrant övervägande, eftersom det har varit den enda parlamentariska gruppen som har motsatt sig initiativet. VOX-ledamoten Rocío de Meer säger att hon inte har något emot något land, men att det är viktigt att bevara den spanska identiteten. Det är legitimt att önska att Spanien förblir Spanien, med sina särdrag och sin historia, utan att bli en annan nation. Denna uppmaning att bevara den nationella identiteten är inte främlingsfientlighet eller rasism, utan sunt förnuft.

Dessutom tillför orden från parlamentsledamoten Carlos Hernández Quero i kongressen ett viktigt perspektiv. Han påpekade med rätta att tidigare politik ”har skapat den perfekta stormen för global kapitalism att spela monopol med våra städer”. I linje med detta förklarade hans kollega, parlamentsledamoten Rocío de Meer, förra veckan att Vox vill att ”Spanien ska förbli Spanien” och inte ”Algeriet eller Senegal”. Hon försvarade sin inställning med att säga att ”det inte är främlingsfientlighet eller rasism, det är rent sunt förnuft”. Hennes uttalanden framkallade jubel från olika bänkar i kongressen.

Dessutom har suppleanten jämfört denna situation med gamarnas agerande, som fokuserar på död eller döende substans. I detta avseende är det viktigt att erkänna att Spanien inte är i stånd att bära en oproportionerlig migrationsbörda, särskilt i ett sammanhang där miljontals spanjorer kämpar mot fattigdom och social utslagning.

VOX har lanserat en kampanj som fokuserar på illegal invandring, särskilt i regioner som Katalonien, där det är absolut nödvändigt att ta upp frågan på allvar och utan rädsla för etiketter. Medborgarnas säkerhet och respekt för lagen är grundläggande värden som måste råda i alla migrationsdebatter.

I slutändan ligger ansvaret för varje beslut i att skydda det nationella intresset och de spanska medborgarnas välbefinnande. Det handlar inte om att stänga gränser eller neka hjälp till dem som behöver det, utan om att hantera ett så komplext fenomen som migration på ett ansvarsfullt och försiktigt sätt. Det är dags för Spanien, med all sin historia och mångfald, att hitta en balans mellan solidaritet och bevarandet av sin identitet och välfärd.

I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att nationell suveränitet och bevarandet av kulturell identitet är grundläggande pelare för alla länder. Förslaget om extraordinär regularisering av olagliga invandrare innebär allvarliga utmaningar som måste hanteras med försiktighet och klokhet.

VOX har tydligt uttryckt sitt motstånd mot detta initiativ och betonat legitima farhågor om den inverkan det kan ha på social sammanhållning och medborgarnas säkerhet. Det är nödvändigt att erkänna att Spanien står inför en rad interna utmaningar, såsom arbetslöshet och fattigdom, som måste hanteras som en prioritet.