fbpx

Upravljanje migracijom: odgovornost i ravnoteža

Politika - 22 travnja, 2024

Dana 11. travnja u Kongresu zastupnika održana je vrlo konzekventna rasprava: glasovanje o razmatranju Narodne zakonodavne inicijative (ILP) za izvanredno reguliranje više od 500.000 ilegalnih imigranata u našoj zemlji. Ovaj prijedlog, koji je izazvao podijeljena mišljenja, odražava složenost pitanja koje nadilazi puku politiku, dotičući najdublje niti našeg identiteta i nacionalne odgovornosti.

ILP, odobren sa 310 glasova za i 33 protiv, predlaže izmjenu Organskog zakona 4/2000 o pravima i slobodama stranaca u Španjolskoj. Ovom izmjenom nastoji se uspostaviti postupak za legalizaciju onih stranaca koji su bili na španjolskom teritoriju prije 1. studenog 2021. Tvrdi se da će ovo reguliranje omogućiti cjelokupnoj migrantskoj populaciji da bude vidljiva, kompenzirati nejednakosti i jamčiti radna prava, čime će se smanjiti situacije zlostavljanja i iskorištavanja.

Međutim, među glasovima koji se protive je VOX, čije stajalište zaslužuje pažljivo razmatranje, budući da je to bila jedina parlamentarna skupina koja se protivila inicijativi. Prema riječima zamjenice VOX-a Rocío de Meer, iako nema ništa protiv bilo koje zemlje, očuvanje španjolskog identiteta je ključno. Legitimno je željeti da Španjolska ostane Španjolska, sa svojim posebnostima i svojom poviješću, a da ne postane druga nacija. Ovaj poziv na očuvanje nacionalnog identiteta nije ksenofobija ili rasizam, već zdrav razum.

Nadalje, riječi zamjenika Carlosa Hernándeza Quera u Kongresu dodaju važnu perspektivu. S pravom je istaknuo da su prethodne politike “stvorile savršenu oluju za globalni kapitalizam da igra monopol nad našim gradovima.” U tom je redu njegov kolega, zamjenik Rocío de Meer, prošlog tjedna izjavio da Vox želi da “Španjolska ostane Španjolska”, a ne “Alžir ili Senegal”. Braneći ovo stajalište, izjavila je, “to nije ksenofobija ili rasizam, to je čisti zdrav razum.” Njezine su izjave izazvale podsmijehe iz raznih kongresnih klupa.

Dodatno, zamjenik je ovu situaciju usporedio s djelovanjem lešinara koji se fokusiraju na mrtvu ili umiruću tvar. U tom smislu, bitno je prepoznati da Španjolska nije u poziciji snositi nerazmjeran migracijski teret, posebno u kontekstu u kojem se milijuni Španjolaca bore protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

VOX je pokrenuo kampanju usmjerenu na ilegalnu imigraciju, posebno u regijama poput Katalonije, gdje je imperativ ozbiljno se pozabaviti tim problemom i bez straha od etiketiranja. Sigurnost građana i poštivanje zakona temeljne su vrijednosti koje moraju prevladati u svakoj raspravi o migracijama.

U konačnici, odgovornost svake odluke leži u zaštiti nacionalnog interesa i dobrobiti španjolskih građana. Ne radi se o zatvaranju granica ili uskraćivanju pomoći potrebitima, već o odgovornom i razboritom upravljanju tako složenim fenomenom kao što je migracija. Vrijeme je da Španjolska, sa svom svojom poviješću i različitošću, pronađe ravnotežu između solidarnosti i očuvanja svog identiteta i blagostanja.

U tom kontekstu, bitno je zapamtiti da su nacionalni suverenitet i očuvanje kulturnog identiteta temeljni stupovi svake zemlje. Prijedlog za izvanrednu legalizaciju ilegalnih imigranata predstavlja ozbiljne izazove kojima se mora pristupiti oprezno i ​​razborito.

VOX je jasno izrazio svoje protivljenje ovoj inicijativi, ističući opravdanu zabrinutost o utjecaju koji bi ona mogla imati na društvenu koheziju i sigurnost građana. Potrebno je prepoznati da se Španjolska suočava s nizom unutarnjih izazova, kao što su nezaposlenost i siromaštvo, s kojima se mora pozabaviti kao prioritet.