fbpx

Řízení migrace: Odpovědnost a rovnováha

Politika - 22 dubna, 2024

11. dubna se v Poslaneckém sněmu konala velmi důležitá debata: hlasování o projednání lidové zákonodárné iniciativy (ILP) pro mimořádnou legalizaci více než 500 000 nelegálních přistěhovalců v naší zemi. Tento návrh, který vyvolal smíšené názory, odráží složitost problému, který přesahuje rámec pouhé politiky a dotýká se nejhlubších vláken naší identity a národní odpovědnosti.

ILP, schválený 310 hlasy pro a 33 proti, navrhuje změnu organického zákona 4/2000 o právech a svobodách cizinců ve Španělsku. Cílem této změny je zavést postup pro legalizaci pobytu cizinců, kteří se na území Španělska nacházeli před 1. listopadem 2021. Tvrdí, že tato legalizace umožní zviditelnit celou populaci migrantů, vyrovnat nerovnosti a zaručit pracovní práva, čímž se sníží počet případů zneužívání a vykořisťování.

Mezi nesouhlasnými hlasy je však i skupina VOX, jejíž postoj si zaslouží pečlivé zvážení, neboť jako jediná parlamentní skupina se postavila proti této iniciativě. Podle poslankyně VOX Rocío de Meerové sice nemá nic proti žádné zemi, ale zachování španělské identity je zásadní. Je legitimní si přát, aby Španělsko zůstalo Španělskem se svými zvláštnostmi a historií a nestalo se jiným národem. Výzva k zachování národní identity není xenofobie ani rasismus, ale zdravý rozum.

Důležitý pohled na věc navíc přinášejí slova poslance Carlose Hernándeze Quera v Kongresu. Správně poukázal na to, že předchozí politika „vytvořila dokonalou bouři pro globální kapitalismus, který si s našimi městy zahrává na monopol“. Jeho kolegyně, poslankyně Rocío de Meer, minulý týden prohlásila, že Vox chce, aby „Španělsko zůstalo Španělskem“, a ne „Alžírskem nebo Senegalem“. Na obhajobu tohoto postoje uvedla: „Není to xenofobie ani rasismus, je to čistý zdravý rozum.“ Její výroky vyvolaly v Kongresu posměch z různých lavic.

Navíc poslanec přirovnal tuto situaci k působení supů, kteří se zaměřují na mrtvou nebo umírající látku. V tomto smyslu je nezbytné uznat, že Španělsko není schopno nést neúměrnou migrační zátěž, zejména v situaci, kdy miliony Španělů bojují s chudobou a sociálním vyloučením.

VOX nasadil kampaň zaměřenou na nelegální přistěhovalectví, a to zejména v regionech, jako je Katalánsko, kde je nutné se touto problematikou zabývat seriózně a bez obav z nálepek. Bezpečnost občanů a dodržování zákonů jsou základní hodnoty, které musí převládat v jakékoli debatě o migraci.

Odpovědnost za každé rozhodnutí spočívá v ochraně národních zájmů a blaha španělských občanů. Nejde o uzavření hranic nebo odepření pomoci těm, kteří ji potřebují, ale o zodpovědné a obezřetné řízení tak složitého jevu, jakým je migrace. Je načase, aby Španělsko s celou svou historií a rozmanitostí našlo rovnováhu mezi solidaritou a zachováním své identity a blahobytu.

V této souvislosti je třeba mít na paměti, že národní suverenita a zachování kulturní identity jsou základními pilíři každé země. Návrh na mimořádnou legalizaci nelegálních přistěhovalců představuje závažný problém, ke kterému je třeba přistupovat opatrně a obezřetně.

VOX se jasně vyjádřil proti této iniciativě a zdůraznil oprávněné obavy z dopadu, který by mohla mít na sociální soudržnost a bezpečnost občanů. Je třeba si uvědomit, že Španělsko čelí řadě vnitřních problémů, jako je nezaměstnanost a chudoba, které je třeba řešit přednostně.