fbpx

Regeringen: Snart kommer dekretet om ”väntelistor”

Hälsa - maj 29, 2024

Väntelistor för läkarundersökningar i Italien är tyvärr ett utbrett problem som drabbar många medborgare.
Orsakerna till de långa väntetiderna för läkarundersökningar i Italien är många och komplexa. Det handlar bland annat om brist på vårdpersonal, brist på ändamålsenliga lokaler, begränsade medel för folkhälsovård samt långa väntetider för godkännande av nyrekrytering och finansiering.
I ett försök att lösa detta problem är det dekret med vilket Melonis regering försöker lösa detta och andra problem i vårt hälso- och sjukvårdssystem, ett system som trots alla sina svårigheter fortfarande är enastående i världen, på slutrakan. Den förväntas godkännas av ministerrådet i början av juni, men vissa förhandsuppgifter om vad som kommer att bli den slutliga texten har redan kommit ut, tack vare arbetet i parlamentsutskotten.
Dekretet förväntas påverka flera punkter och syftar som sagt till att lösa flera frågor som nu har blivit ”organiska” i själva systemet.
Utgångspunkten är medborgarnas rättighetsförklaring i syfte att tillhandahålla de grundläggande vårdnivåerna. Bland de rättigheter som anges har medborgarna rätt att få tillgång till väntelistor utan att reservationer upphävs, till ett effektivt tillhandahållande av offentliga eller privata ackrediterade hälso- och sjukvårdstjänster, till respekt för förväntade väntetider och till öppen kommunikation om maximala förväntade väntetider och metoder för utförande av tjänster.
Ett nationellt styrsystem för väntelistor inrättas, driftskompatibilitet mellan Cups och full driftskompatibilitet mellan ackrediterade privata leverantörers bokningscentraler och de behöriga territoriella Cups kommer att vara ett omistligt villkor för att ingå avtal om ackreditering av vårdinrättningar. Det kommer också att vara Cups uppgift att aktivera en ”Recall”-tjänst för att påminna patienterna om deras besök, patienter som, om de inte dyker upp till besöket utan att avboka det, ändå måste betala för tjänsten.
I syfte att förkorta tidsramen vidtas åtgärder för att öka insynen i väntelistorna. Ministeriet kommer att be regionerna att standardisera det sätt på vilket den förväntade tidsramen för varje tjänst offentliggörs. Hittills har många regioner redan tillhandahållit realtidsstatistik till allmänheten, men varje region rapporterar dessa uppgifter genom sitt eget system, vilket ofta döljer de längsta väntetiderna. Den regionala hälsovårdsmyndigheten Agenas kommer att inrätta en nationell plattform för väntelistor där data från regionerna kommer att hamna, vilket gör systemet mer transparent och användbart.
De regionala utgiftstaken kommer också att ändras. I utkastet anges att regionerna, för att minska antalet väntande, kommer att tillåtas överskrida taket för hälso- och sjukvårdstjänster som köps från ackrediterade privata enheter. Fram till slutet av 2024 kommer regionerna att kunna spendera 0,4% av den totala hälsofonden som för närvarande tilldelas av regeringen i budgeten (cirka 130 miljarder). I överskridandet ingår också finansiering av övertid som utförs av SSN-specialister, till en beräknad maximal kostnad av cirka 100 miljoner. För varje efterföljande år fram till 2026 har regeringen ytterligare höjt utgiftstaken för köp av tjänster från privata enheter med ett belopp motsvarande 1 procent av 2011 års hälso- och sjukvårdsutgifter. Detta är ett viktigt åtagande, ett åtagande som motbevisar oppositionen som larmar om nedskärningar, och som bör leda till om inte en lösning så åtminstone ett viktigt första steg mot ett verkligt effektivt hälso- och sjukvårdssystem.
Nya åtgärder för att motverka fenomenet med symboliska läkare på avdelningen, vilket är en hög kostnadspost. För att kompensera för bristerna kommer det att finnas anställningsincitament och större elasticitet

Femo