fbpx

Vlada: Uskoro uredba o “listama čekanja”.

Zdravlje - 29 svibnja, 2024

Liste čekanja za liječničke preglede u Italiji su nažalost raširen problem koji pogađa mnoge građane.
Uzroci dugih lista čekanja na liječničke preglede u Italiji su brojni i složeni. To uključuje manjak zdravstvenog osoblja, nedostatak odgovarajućih objekata, ograničena sredstva za javnu zdravstvenu skrb i dugo vrijeme čekanja za odobrenje novog zapošljavanja i financiranja.
U pokušaju da se riješi ovaj problem, na pragu je uredba kojom Melonijeva vlada želi riješiti ovaj i druge probleme našeg zdravstvenog sustava, sustava koji uza sve svoje poteškoće ostaje vrhunac u svijetu. Očekuje se da će ga Vijeće ministara odobriti početkom lipnja, no neke najave onoga što će postati konačni tekst već su izašle zahvaljujući radu parlamentarnih odbora.
Očekuje se da će uredba utjecati na nekoliko točaka i, kao što je spomenuto, ima za cilj riješiti nekoliko problema koji su sada postali “organski” u samom sustavu.
Polazna točka je Povelja o pravima građana u svrhu pružanja osnovnih razina skrbi. Među navedenim pravima, građani imaju pravo na pristup listama čekanja bez obustave rezervacija, na učinkovito pružanje zdravstvenih usluga u javnim ili privatnim ovlaštenim ustanovama; na poštovanje predviđenih vremena čekanja i na transparentno priopćavanje maksimalnog očekivanog čekanja vrijeme i način obavljanja usluga.
Uspostavlja se Nacionalni sustav upravljanja listama čekanja, interoperabilnost između Cupova i potpuna interoperabilnost rezervacijskih centara akreditiranih privatnih pružatelja usluga s nadležnim teritorijalnim Cupovima bit će neotuđivi uvjet za sklapanje ugovornih sporazuma za akreditaciju zdravstvenih ustanova. Zadatak Cups-a bit će i aktiviranje usluge “Opoziv” koja će pacijente podsjetiti na njihov termin, a pacijenti koji će, ako se ne pojave na pregledu bez otkazivanja, morati platiti uslugu.
Konkretno, s ciljem skraćivanja roka, mjerom se poduzima rad na transparentnosti lista čekanja. Ministarstvo će zatražiti od regija da standardiziraju način na koji se očekivani vremenski okvir za svaku uslugu javno objavljuje. Do danas mnoge regije već daju javnosti statistiku u stvarnom vremenu, ali svaka regija te podatke prijavljuje putem vlastitog sustava, koji često skriva najduža čekanja. Agencija za regionalne zdravstvene usluge Agenas uspostavit će Nacionalnu platformu lista čekanja na kojoj će završavati podaci iz regija, čime će sustav biti transparentniji i upotrebljiviji.
Regionalna ograničenja potrošnje također će se promijeniti. Zapravo, u nacrtu se navodi da će u cilju smanjenja lista čekanja regijama biti dopušteno premašiti gornju granicu za zdravstvene usluge kupljene od akreditiranih privatnih subjekata. Do kraja 2024. godine regije će moći trošiti 0,4 posto ukupnog zdravstvenog fonda koji država trenutno izdvaja u proračunu (oko 130 milijardi kuna). U prekoračenje će također biti uključeno financiranje prekovremenog rada od strane SSN stručnjaka, uz procijenjeni maksimalni trošak od oko 100 milijuna. Za svaku sljedeću godinu do 2026. Vlada je dodatno povećala gornje granice potrošnje povezane s kupnjom usluga od privatnih subjekata za iznos jednak 1 posto potrošnje za zdravstvo iz 2011. godine. Ovo je važna obveza, koja opovrgava oporbe koje su alarmantno vikale o rezovima, i trebala bi dovesti ako ne do rješenja, barem do značajnog prvog koraka prema istinski učinkovitom sustavu zdravstvene zaštite.
Novo ograničenje za suzbijanje fenomena lažnih liječnika na odjelu, što je visoka stavka troškova. Kako bi se nadoknadili nedostaci, postojat će poticaji za zapošljavanje i veća elastičnost

Femo