fbpx

Vláda: Brzy přijde vyhláška o „čekacích listinách“

Zdraví - 29 května, 2024

Čekací listiny na lékařská vyšetření v Itálii jsou bohužel rozšířeným problémem, který se týká mnoha občanů.
Příčin dlouhých čekacích lhůt na lékařská vyšetření v Itálii je mnoho a jsou složité. Patří mezi ně nedostatek zdravotnického personálu, nedostatečné vybavení, omezené finanční prostředky na veřejnou zdravotní péči a dlouhé čekací doby na schválení náboru nových zaměstnanců a financování.
Ve snaze vyřešit tento problém je na začátku dekret, kterým se Meloniho vláda snaží vyřešit tento a další problémy našeho systému zdravotní péče, systému, který je i přes všechny své potíže stále špičkou ve světě. Očekává se, že Rada ministrů jej schválí na začátku června, ale díky práci parlamentních výborů se již objevily některé náhledy toho, co se stane konečným textem.
Očekává se, že vyhláška se dotkne několika bodů, a jak již bylo zmíněno, má za cíl vyřešit několik problémů, které se nyní staly „organickou“ součástí samotného systému.
Výchozím bodem je Listina práv občanů pro účely poskytování základních úrovní péče. Mezi uvedenými právy mají občané právo na přístup k čekacím listinám bez pozastavení rezervací, na účinné poskytování zdravotních služeb veřejnými nebo soukromými akreditovanými zařízeními;, na dodržování předpokládaných čekacích dob a na transparentní sdělení maximálních předpokládaných čekacích dob a způsobů poskytování služeb.
Je zřízen národní systém správy čekacích listin, interoperabilita mezi poháry a plná interoperabilita rezervačních center akreditovaných soukromých poskytovatelů s příslušnými územními poháry bude neodmyslitelnou podmínkou pro uzavírání smluvních dohod o akreditaci zdravotnických zařízení. Úkolem pohárků bude také aktivovat službu „Recall“, která bude pacientům připomínat jejich návštěvu, přičemž pacienti, kteří se na návštěvu nedostaví, aniž by ji zrušili, budou muset za službu ještě zaplatit.
S cílem zkrátit časový rámec opatření přijímá zejména opatření týkající se transparentnosti čekacích listin. Ministerstvo požádá regiony, aby sjednotily způsob zveřejňování předpokládaných lhůt pro jednotlivé služby. Mnoho regionů již poskytuje veřejnosti statistiky v reálném čase, ale každý region tyto údaje hlásí prostřednictvím svého vlastního systému, který často skrývá nejdelší čekací doby. Agentura pro regionální zdravotnické služby Agenas vytvoří národní platformu čekacích listin, na které budou údaje z regionů, čímž se systém stane transparentnějším a použitelnějším.
Změní se také limity regionálních výdajů. V návrhu se totiž uvádí, že v zájmu zkrácení čekacích listin budou moci kraje překročit strop pro zdravotnické služby nakupované od akreditovaných soukromých subjektů. Do konce roku 2024 budou moci kraje utratit 0,4 procenta z celkového objemu prostředků na zdravotnictví, které v současné době vláda v rozpočtu vyčlenila (cca 130 mld.). Do překročení bude zahrnuto i financování přesčasů specialistů SSN, jejichž maximální odhadované náklady činí asi 100 mil. Pro každý následující rok až do roku 2026 vláda dále zvýšila výdajové stropy související s nákupem služeb od soukromých subjektů o částku rovnající se 1 % výdajů na zdravotní péči v roce 2011. To je důležitý závazek, který je v rozporu s opozicí, jež alarmisticky volala po škrtech, a který by měl vést když ne k řešení, tak alespoň k prvnímu významnému kroku na cestě ke skutečně efektivnímu systému zdravotní péče.
Nové zpřísnění, které má čelit fenoménu symbolických lékařů na oddělení, což je položka s vysokými náklady. Aby se vyrovnaly nedostatky, budou zavedeny pobídky pro zaměstnávání a větší pružnost.

Femo