fbpx

Steadfast Defender 24 – Största Nato-övningen sedan Berlinmurens fall

Okategoriserad - januari 26, 2024

Omkring 90 000 soldater, 50 fartyg, 80 flygplan, mer än 1 000 pansarfordon samt drönare och ubåtar deltar i en övning från januari till maj där Nordatlantiska alliansen testar sin förmåga att svara på en eventuell attack från Ryska federationen mot en allierad. Steadfast Defender 24 är den största NATO-övningen sedan Berlinmurens fall och kan ses som en styrkedemonstration, utformad för att avskräcka från en eventuell attack från ”en likvärdig motståndare”.

”En ny era av kollektivt försvar ligger framför oss”, sade amiral Rob Bauer, NATO:s militära chef, vid en av planeringskonferenserna.

Under årtiondena efter det kalla krigets slut har de allierade styrkorna inte ställts inför några storskaliga väpnade konflikter. Nato har därför dramatiskt minskat sina konventionella styrkor och kärnvapenstyrkor och skurit ned på utgifterna, och övergått från territorialförsvar, inklusive framskjutet försvar, som leds av stora, tunga förband, till krishantering baserad på expeditionär kapacitet – lättare utplacerbara, mindre och lättare förband. Det geopolitiska och militära sammanhanget har förändrats i och med Ryska federationens angrepp på Ukraina, vilket kräver en radikal anpassning av alliansens militära reaktionsmekanismer. Vid Natos toppmöte i Vilnius förra sommaren antogs ”den viktigaste omvandlingen av Natos militära doktrin på ett halvt sekel”, enligt Natos biträdande generalsekreterare Mircea Geoană. Den tar formen av en integrerad strategi, som sammanför regionala och nationella militära planer och föreskriver ett antal förändringar i stridsenheterna. Som svar på Moskvas senaste utmaningar – hybridaktiviteter, konventionella och nukleära militära hot och det så kallade A2/AD-konceptet (Anti-Access/Area Denial) – åtgärder för att neka alliansstaterna tillträde, särskilt i Svarta havet – har Nato vidtagit ett antal åtgärder för att reagera effektivt. En av dessa har varit tredubblingen av storleken på Natos insatsstyrka (NRF).

Enligt de försvarsplaner som antogs vid toppmötet i Vilnius skall 300 000 soldater och hundratals fartyg och flygplan hållas i beredskap. Enligt Natos vice generalsekreterare Mircea Geoană är detta de ”mest robusta” försvarsplanerna sedan slutet av kalla kriget, så att Nato kan avskräcka ”alla fiender” och försvara ”varje kvadratcentimeter av vårt territorium”.

”Vi kommer att stärka vårt kollektiva försvar, i synnerhet vårt luftvärns- och missilförsvar”, sade tjänstemannen efter mötet i NATO:s militära kommitté den 17 januari, enligt digi24.ro.

NATO:s vice generalsekreterare sade att NATO:s snabbinsatsstyrka nu har ett ”större” antal trupper i beredskap och att alliansen också har större militär kapacitet och mer effektiva kommando- och kontrollsystem.

”Alla förmågor testas i alliansens militära övningar”, sade NATO-tjänstemannen.

Steadfast Defender 24 syftar till att öva Natos och nationella sammanlänkade försvarsplaner genom att omsätta de nya försvarsplaner som man enades om i Vilnius i praktiken. Man testar också hur amerikanska trupper kan förstärka europeiska allierade i länder som gränsar till Ryska federationen och på alliansens östra flank. Ryssland nämns inte i den kommuniké från Nato där övningen tillkännages, men i Natos nya strategiska koncept 2022 har landet identifierats som det mest betydande och direkta hotet mot de allierades säkerhet. Övningen Steadfast Defender kommer att genomföras enligt artikel 5 i Natofördraget, som ger alliansen möjlighet att ingripa i händelse av en attack mot en allierad. De största styrkorna kommer att utgöras av Förenta staterna, Förenade kungariket och Frankrike, som kommer att delta med ett rekordstort antal soldater, mer än 20 000 vardera.

I Steadfast Defender ingår även allianskandidaten Sverige. Rumänien deltar med trupper utplacerade i Polen och stabsofficerare. Övningarna inleddes den 22 januari och kommer att kopplas samman med andra övningar från Norge till Rumänien fram till maj. Polen och de baltiska staterna – som anses löpa störst risk att utsättas för en potentiell rysk attack – kommer att vara huvudorter för övningen, med Tyskland som ett viktigt centrum för konsolidering och samordning, dit mötena kommer att anlända. Vissa delar av övningen planeras dock att äga rum i hela Norden, inklusive Sverige, som ännu inte är medlem. Andra länder i Central- och Östeuropa, som Tjeckien, Ungern och Nordmakedonien, kommer också att involveras.

Natos övningsscenario: Polen och de baltiska staterna angrips från öster

Enligt scenariot kommer de allierade länderna att skicka sin militär för att försvara Polen och de baltiska staterna, som kan attackeras från öster. Manövrerna kommer att involvera 50 fartyg, 80 flygplansplattformar, inklusive F-35, mer än 1 000 pansarfordon och ett ospecificerat antal drönare och ubåtar. Storbritannien kommer att placera ut en grupp fartyg som leds av ett hangarfartyg. Övningen är uppdelad i två faser, den första för att se om USA kan skicka ett stort antal trupper och utrustning till Europa för att försvara sig, och den andra – den som kommer att visa om Nato verkligen kan försvara sin östra flank.

Enligt NATO:s tillkännagivande är syftet att se om man kan ”sätta in och upprätthålla komplexa multidomänoperationer under många månader, över tusentals kilometer, från norra till centrala och östra Europa och under alla förhållanden”, eftersom detta skulle vara den typ av krigföring som kan förväntas om Ryssland attackerar.

I april kommer Rumänien att leda en av de övningar som är kopplade till Steadfast Defender – Sea Shield – en sjöövning som testar samordningen av marina operationer av 16 allierade. Övningen syftar till att förbättra det sätt på vilket dessa enheter samarbetar effektivt i både planering och genomförande. Det är också ett test för alliansens Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), som skapades som ett direkt svar på Rysslands annektering av Krim 2014. Nio av alliansens medlemsländer bidrar med trupper till snabbinsatsstyrkan, som har en markstyrka på cirka 6 000 soldater.

Befälet över VJTF, som innehas på rotationsbasis, övertogs den 1 januari av Förenade kungariket, som deltar med en lätt mekaniserad brigad. Denna ”spjutspets” i snabbinsatsstyrkan (VJTF), som 2022 leddes av Frankrike, sattes in för första gången i alliansens historia, den 26 februari 2022 i Rumänien. Syftet med denna åtgärd var att skapa ett kollektivt försvar av alliansstaterna efter Rysslands angrepp på Ukraina den 26 februari 2022.

Även om rumänsk press rapporterade att Moldavien, det enda landet utanför Nato, skulle delta i övningen, förnekades denna information av försvarsministeriet i Chisinau, enligt Newsmaker.md. Publikationen citerar Alla Diaconu, talesperson för försvarsministeriet, enligt vilken Swift Response-övningen genomförs mellan National Army och United States Command in Europe and Africa på grundval av bilaterala åtaganden att överföra erfarenheter och inte är relaterad till Steadfast Defender 24.

Den senaste större militära övningen inom Nato ägde rum 1988

Den senaste övningen av liknande storlek som Steadfast Defender var Reforger. Militärövningen ägde rum under det kalla kriget, närmare bestämt 1988. Vid den tidpunkten hade de allierade styrkorna inte mindre än 125 000 militärer på plats. Den näst största NATO-övningen var Trident Juncture, som genomfördes av allierade trupper under 2018 med totalt 50 000 deltagare.

Moskvas reaktion på Steadfast Defender 2024 bekräftar att dess syfte – att ses som en imponerande kraftsamling avsedd att avskräcka potentiella fiender – har uppnåtts.

”En oåterkallelig återgång” till det kalla krigets manövrer, sade Rysslands vice utrikesminister Aleksandr Grushko till nyhetsbyrån RIA, som citeras av Reuteres.

Foto: Pickpik.com