fbpx

Tyskland främjar avtalet mellan 14 Natoländer och Finland om en europeisk luftvärnsköld

Okategoriserad - oktober 18, 2022

Italien kan delta i operationen i framtiden.

Italien kan delta i operationen i framtiden.

Tyskland leder initiativet för att skapa en ”skyddsmissilsköld” för Europa och har i Bryssel tillsammans med försvarsministrarna från 14 andra Natoländer och Finland undertecknat en avsiktsförklaring om att inleda operationen, i vilken även Italien kan komma att delta i framtiden. Utvecklingen av initiativet ”European Sky Shield Initiative” innebär att de berörda länderna gemensamt ska förvärva militär försvarsutrustning och missiler för att stärka Natos integrerade luft- och missilförsvarsstruktur.

Beslutet fattades i syfte att göra det nuvarande luftförsvarssystemet i Europa effektivare med tanke på att det internationella geopolitiska läget har försämrats, särskilt i samband med kriget mellan Ryssland och Ukraina och som svar på hot om angrepp från Kreml. Förutom Finland deltar även Belgien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Norge, Slovakien, Slovenien, Rumänien och Ungern i detta initiativ, medan de enda ”västliga” länder som hittills har berörts av projektet är Belgien, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien, i väntan på Italien, som kan komma att delta inom de närmaste månaderna.

Plattformen för försvarsprogrammet är i själva verket öppen och förnybar, så att andra nationer kan delta för att integrera det operativa nätverket. I ledningen av operationerna deltar också USA och Frankrike, som dock har beslutat att inte underteckna avtalet för tillfället, eftersom man vill göra sitt eget nationella försvarssystem mer komplett, samtidigt som man är strikt ansluten till Natos allmänna militära struktur.

Definitionen av det europeiska luftförsvarsprogrammet ägde rum samma dagar som de flesta europeiska länder och Nato deltar i rutinmässiga militärövningar där flygplan som kan bära kärnvapenstridsspetsar kommer att flyga över hela Europas luftrum, naturligtvis med icke utlösta vapen ombord. Trots att dessa övningar genomförs varje år och på samma sätt har de aldrig ansetts vara lika användbara som under denna period, just på grund av de ständiga kärnvapenhoten från Moskva.

Trots att Italien inte ingår i gruppen av länder som undertecknat pakten för den europeiska antimissilskölden ingår Italien redan i ett integrerat försvarssystem, kallat MAMBA, i samarbete med framför allt Frankrike och har också anslutit sig till Twister-projektet (Timely Warning and Interception with Space-based Theater Surveillance) tillsammans med Tyskland, som är aktivt i praktiskt taget alla gemensamma försvarsprogram, Spanien, Nederländerna och Finland. Programmet innebär att det europeiska företaget MBDA och det italienska företaget Leonardo ska bygga en endo-atmosfärisk interceptor för att i god tid kunna upptäcka lufthot från nya generationens apparater och extremt komplexa teknikvapen som kan drabba Europa från och med 2030, det år då projektet förväntas utvecklas.

Alla de gemensamma försvarsprogram som håller på att utarbetas i Europa är en direkt effekt av Natos och därmed USA:s närvaro på de territorier på den gamla kontinenten som definieras som strategiska och gör det amerikanska inflytandet på de militära besluten i de europeiska länderna, som annars fortfarande är alltför splittrade för att kunna förstå varandra på ett konstant sätt, ännu tydligare i syfte att uppnå geopolitisk stabilitet. Krigssituationen i Ukraina under de senaste veckorna är inte lätt att tolka, för efter Rysslands annektering av vissa regioner i Ukraina och den efterföljande framryckningen av det invaderade landets försvarsstyrkor, i processen att återta de förlorade territorierna, blir känslan av att konflikten plötsligt skulle kunna urarta. Skapandet av gemensamma försvarsprogram för Europa, såsom missilskölden, MAMBA och Twister, kommer att tjäna till att vara redo för den olyckliga händelsen att de ryska attackerna kan riktas mot den västra delen av kontinenten.

 

The text was translated by an automatic system