fbpx

Вече има карта за прогнозиране и предотвратяване на природни бедствия в Италия: Проектът „Хамон

Енергия - юни 23, 2024

Италия, със своята богата геоложка и морфологична история, е изключително уязвима територия за различни природни бедствия и е от съществено значение да се предотвратят последиците от тях.

Земетресения, вулканични изригвания, наводнения и свлачища са само част от опасностите, които редовно заплашват страната. С изострянето на климатичната криза необходимостта от наблюдение и управление на тези рискове става по-належаща от всякога. В този контекст се ражда проектът „Хамон“ (картографиране на опасностите и мониторинг на уязвимостта) – амбициозна и новаторска инициатива за създаване на карта на уязвимостта на италианската територия.

Сърцевината на проекта Hammon е суперкомпютър, предназначен да анализира и интегрира огромни количества данни от различни източници. Целта е да се създаде подробна и постоянно актуализирана снимка на здравословното състояние на италианската територия. Проектът се ръководи от Националния център за научни изследвания в областта на високопроизводителните изчисления, големите данни и квантовите изчисления (Icsc) с важния принос на астронома Уго Бечиани, ръководител на направление 3 на Icsc (астрофизика и наблюдения на Космоса).

Бечиани обяснява, че проектът използва технологии, разработени за астрономията, като ги адаптира за изучаване на нашата планета. „Ние прилагаме надолу това, което винаги сме изучавали и създавали, гледайки нагоре. Разполагаме с технологиите, необходими за интегриране на огромни количества данни, идващи от много различни източници, и за изучаване на многоизмерни изображения“, казва Бечиани.

Картата на Хамън не се ограничава само до един вид природно бедствие. Вместо това тя обединява данни за широк спектър от рискове, включително земетресения, вулканични изригвания, наводнения и свлачища. Спътниковите изображения, осигурени от спътниците Cosmo-skymed и Prisma на Италианската космическа агенция (ASI), предлагат цялостен поглед върху територията, докато изображенията от дронове и от улици позволяват да се разгледат по-подробно конкретни райони и дори отделни сгради.

Това подробно картографиране ви позволява да оцените състоянието на даден район преди и след катастрофално събитие, като ви помага да идентифицирате нови щети и да планирате целенасочени интервенции. Например изображенията на „улично ниво“ документират състоянието на фасадите и структурите на сградите, като позволяват да се открият подозрителни пукнатини или други признаци на влошаване на състоянието.

Хамън не само представя моментна снимка на настоящето, но и се опитва да предвиди бъдещите рискове. С помощта на усъвършенствани алгоритми тя обработва метеорологични, геоложки и сеизмични данни, за да създаде подробни сценарии на риска. Тези сценарии помагат на Гражданска защита и други агенции за помощ да определят най-уязвимите райони и да планират превантивни интервенции.

Важността на тази работа беше подчертана от неотдавнашните наводнения в Емилия-Романя през май 2023 г., които причиниха щети, оценявани на над 8,8 млрд. евро. Прецизното и интегрирано картографиране на уязвимите места би могло да помогне за смекчаване на въздействието на това бедствие, като предостави важна информация за операциите по оказване на помощ и възстановяване.

Значителен принос за проекта „Хамон“ има групата Unipol, която предложи инициативата на ICSC и е неин ръководител. За една застрахователна компания подробната карта на уязвимостта е ценен ресурс. Тя може да подобри моделите за ценообразуване на полиците, да ускори процеса на откриване на нови полици и да позволи на застрахователите да проверяват временно недостъпни райони. Освен това тя може да помогне за предотвратяване на измами, като предостави точна документация за състоянието на имота преди и след катастрофално събитие.

Проектът Hammon се финансира от Националния план за възстановяване и устойчивост до 2025 г., но потенциалът му надхвърля този срок. Бечиани е убеден, че проектът ще продължи и след 2025 г., благодарение на силните вътрешни съюзи и стабилните отношения с участващите външни органи. „Подобен проект не може да не продължи. Ясно е, че една крехка страна като нашата има силна нужда от него“, казва Бечиани.

Проектът „Хамон“ представлява основна стъпка напред в управлението и предотвратяването на природни бедствия в Италия. Чрез интегриране на данни от различни източници и използване на съвременни технологии Hammon предлага подробна и постоянно актуализирана карта на уязвимите места на италианската територия. Тази инициатива не само спомага за предотвратяването и управлението на бедствия, но и предоставя ценни инструменти за застрахователната индустрия и за градското и екологичното планиране. В една толкова уязвима страна като Италия проекти като Hammon са от съществено значение за гарантиране на безопасността и устойчивостта на местните общности.

Алесандро Фиорентино