fbpx

Mapa do przewidywania i zapobiegania klęskom żywiołowym we Włoszech: Projekt Hammon

Energia - 23 czerwca, 2024

Włochy, ze swoją bogatą historią geologiczną i morfologiczną, są terytorium niezwykle podatnym na różnego rodzaju klęski żywiołowe, a zapobieganie ich skutkom jest niezwykle istotne.

Trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, powodzie i osunięcia ziemi to tylko niektóre z niebezpieczeństw, które regularnie zagrażają temu krajowi. W miarę pogłębiania się kryzysu klimatycznego potrzeba monitorowania i zarządzania tymi zagrożeniami stała się pilniejsza niż kiedykolwiek. W tym kontekście narodził się projekt „Hammon” (mapowanie zagrożeń i monitorowanie podatności), ambitna i innowacyjna inicjatywa mająca na celu stworzenie mapy podatności na wiele zagrożeń na terytorium Włoch.

Sercem projektu Hammon jest superkomputer zaprojektowany do analizowania i integrowania ogromnych ilości danych z różnych źródeł. Celem jest stworzenie szczegółowego i stale aktualizowanego zdjęcia stanu zdrowia terytorium Włoch. Projekt jest prowadzony przez Narodowe Centrum Badań nad Obliczeniami Wielkiej Mocy, Wielkimi Danymi i Obliczeniami Kwantowymi (Icsc), z istotnym wkładem astronoma Ugo Beccianiego, lidera Spoke 3 Icsc (Astrofizyka i Obserwacje Kosmosu).

Becciani wyjaśnia, że projekt wykorzystuje technologie opracowane dla astronomii, dostosowując je do badania naszej planety. „Stosujemy w dół to, co zawsze badaliśmy i tworzyliśmy patrząc w górę. Dysponujemy technologiami niezbędnymi do integracji ogromnych ilości danych pochodzących z wielu różnych źródeł i badania wielowymiarowych obrazów”, mówi Becciani.

Mapa Hammona nie ogranicza się tylko do jednego rodzaju klęski żywiołowej. Zamiast tego integruje dane dotyczące szerokiego zakresu zagrożeń, w tym trzęsień ziemi, erupcji wulkanów, powodzi i osunięć ziemi. Zdjęcia satelitarne dostarczone przez satelity Cosmo-skymed i Prisma Włoskiej Agencji Kosmicznej (ASI) oferują ogólny widok terytorium, podczas gdy zdjęcia z drona i widoki ulic pozwalają na bardziej szczegółowe zbadanie określonych obszarów, a nawet poszczególnych budynków.

To szczegółowe mapowanie pozwala ocenić stan obszaru przed i po katastrofie, pomagając zidentyfikować nowe szkody i zaplanować ukierunkowane interwencje. Na przykład obrazy „z poziomu ulicy” dokumentują stan fasad i konstrukcji budynków, umożliwiając wykrywanie podejrzanych pęknięć lub innych oznak pogorszenia stanu.

Hammon nie tylko zapewnia migawkę teraźniejszości, ale także próbuje przewidzieć przyszłe zagrożenia. Korzystając z zaawansowanych algorytmów, przetwarza dane meteorologiczne, geologiczne i sejsmiczne w celu stworzenia szczegółowych scenariuszy ryzyka. Scenariusze te pomagają ochronie ludności i innym agencjom pomocowym zidentyfikować najbardziej narażone obszary i zaplanować interwencje zapobiegawcze.

Znaczenie tej pracy zostało podkreślone przez niedawne powodzie w Emilii-Romanii w maju 2023 r., które spowodowały szkody szacowane na ponad 8,8 mld euro. Precyzyjne i zintegrowane mapowanie słabych punktów mogło pomóc złagodzić skutki tej katastrofy, dostarczając kluczowych informacji dla operacji pomocy i odbudowy.

Znaczący wkład w projekt Hammon pochodzi od Grupy Unipol, która zaproponowała inicjatywę ICSC i jest jej liderem. Dla firmy ubezpieczeniowej szczegółowa mapa podatności jest cennym zasobem. Może to poprawić modele wyceny polis, przyspieszyć proces otwierania nowych polis i umożliwić likwidatorom sprawdzenie tymczasowo niedostępnych obszarów. Ponadto może pomóc w zapobieganiu oszustwom, zapewniając dokładną dokumentację stanu nieruchomości przed i po katastrofie.

Projekt Hammon jest finansowany przez National Recovery and Resilience Plan do 2025 r., ale jego potencjał wykracza daleko poza ten termin. Becciani jest przekonany, że projekt będzie kontynuowany nawet po 2025 r., dzięki silnym sojuszom wewnętrznym i stabilnym relacjom z zaangażowanymi organami zewnętrznymi. „Projekt taki jak ten nie może nie być kontynuowany. To oczywiste, że tak kruchy kraj jak nasz bardzo go potrzebuje”, mówi Becciani.

Projekt Hammon stanowi fundamentalny krok naprzód w zarządzaniu i zapobieganiu klęskom żywiołowym we Włoszech. Integrując dane z różnych źródeł i wykorzystując zaawansowane technologie, Hammon oferuje szczegółowe i stale aktualizowane mapowanie słabych punktów terytorium Włoch. Inicjatywa ta nie tylko pomaga zapobiegać katastrofom i zarządzać nimi, ale także zapewnia cenne narzędzia dla branży ubezpieczeniowej oraz planowania urbanistycznego i środowiskowego. W kraju tak wrażliwym jak Włochy, projekty takie jak Hammon są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i odporności lokalnych społeczności.

Alessandro Fiorentino